Zāļu ražotāji: Pandēmija būs grūdiens investēt zinātnē un medicīnā