SIFFA konferences “Inovācijas farmācijā maina pasauli. Kā nodrošināt to pieejamību Latvijā?” programma

17. oktobris, 2022
image

“INOVĀCIJAS FARMĀCIJĀ MAINA PASAULI. KĀ NODROŠINĀT TO PIEEJAMĪBU LATVIJĀ?” 

02.11.2022.

8.15 – 9.00 Reģistrācija un kafija

1. sesija. INOVĀCIJAS, EKONOMIKA , IZAUGSME

9.00 – 12.10

9.00 – 9.10 Konferences atklāšana
Liene Siliņa, Valdes priekšsēdētāja, Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA); Onkoloģijas biznesa vadītāja, SIA “Novartis Baltics”

9.10 – 9.15 Video: Inovāciju spektrs veselības aprūpē

9.15 – 9.25 Video uzruna: Kā inovācijas farmācijā maina mūsu dzīves
Natālija Molla (Nathalie Moll), ģenerāldirektore, Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācija (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations)

9.25 – 9.45 Veselības paradigmas maiņa. Ne tikai izmaksu pozīcija, bet arī izaugsmes un labklājības veicinātāja.
Dr. Sandra Cimmermane (Sandra Zimmermann), Starptautiskās sociālās politikas departamenta vadītāja, WifOR Institūts

9.45 – 9.50 Aptauja

9.50 – 10.00 Ekspertu viedokļi: Asoc. prof. Anda Ķīvīte-Urtāne, RSU sabiedrības veselības institūta direktore; Prof. Maija Dambrova, Latvijas Organiskās sintēzes institūta Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītāja, Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultāte

10.00 – 10.20 No inovācijas līdz pacienta aprūpei. Izmaksu efektivitātes kritēriju nozīmība ar inovāciju ieviešanu saistīto politisko lēmumu pieņemšanā
Prof. Ulfs Pēršons (Ulf Persson), vadošais padomnieks,  Zviedrijas Veselības ekonomikas institūts

10.20 – 10.40 Veselības ieguldījumu potenciālā makroekonomiskā vērtība: tiešā un netiešā  ietekme un iespaids uz produktivitāti
Dr. Karla Hernandesa-Villafuerte (Karla Hernández-Villafuerte), vadošā pētniece, Wifor Institūts; ārštata pētniece, Vācijas Vēža pētniecības centrs (Deutsches Krebsforschungszentrum, DKFZ)

10.40 – 10.50 Ekspertu viedokļi: Prof. Ludmila Vīksna, RSU Medicīnas fakultātes Infektoloģijas katedras vadītāja; Prof. Andrejs Ērglis, P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Kardioloģijas centra vadītājs

10.50 – 11.20 Kafijas pauze

11.20 – 11.40 Genomikā balstītas inovācijas kā precīzijas medicīnas dzinējspēks: Latvijas perspektīva
Prof. Jānis Kloviņš, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās padomes priekšsēdētājs, Latvijas Universitātes Molekulārās bioloģijas katedra

11.40 – 12.00 Inovāciju loma vēža slimnieku aprūpē. Svarīgākās inovācijas vēža ārstēšanā – radītās un sagaidāmās. Fokusā – pretaudzēju zāles
Asoc. prof. Nils Vilkings (Nils Wilking), pētniecības partneris, Karolinskas institūts, Zviedrijas Veselības ekonomikas institūts

12.00 – 12.10 Ekspertu viedokļi: Petra Kriķe, imunoloģe, P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas galvenā ārsta vietniece; Valts Ābols, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs

12.10 – 13.10 Pusdienas

2. sesija INOVĀCIJU PIEEJAMĪBA LATVIJĀ

13.10 – 15.10

13.10 – 13.25 Datu (pacientu reģistru) nepieciešamība inovāciju ieviešanas plānošanai un nodrošināšanai Latvijā
Āris Kasparāns, Nacionālā veselības dienesta direktors

13.25 – 13.40 Inovatīvo medikamentu reģistrācija Latvijā – paveiktais un vēl pilnveidojamais
Sergejs Akuličs, Zāļu valsts aģentūras direktora vietnieks

13.40 – 13.50 Video un aptauja

13.50 – 14.00 Galvenie šķēršļi un izaicinājumi inovāciju ieviešanai Latvijā. Pacientu perspektīva
Olga Valciņa, Latvijas onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības ”Onkoalianse” valdes locekle

14.00 – 14.10 Kā vēlamo padarīt par esošo? 
Anda Čakša, deputāte, LR 14. Saeima

14.10 – 15.10 Paneļdiskusija: “Galvenie un neatliekamie uzdevumi farmakoloģisko inovāciju ieviešanai Latvijā tuvāko gadu laikā”

Piedalās:
Mārtiņš Āboliņš, bankas Citadele ekonomists
Āris Kasparāns, Nacionālā veselības dienesta direktors
Valts Ābols, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs
Anda Čakša, deputāte, LR 14. Saeima
Boriss Kņigins, Veselības ministrijas valsts sekretāres vietnieks finanšu jautājumos
Prof. Kārlis Ketners, Finanšu ministrijas Budžeta politikas attīstības departamenta direktors