Par SIFFA direktori kļūst Vladislava Marāne

13. februāris, 2023
image

Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) direktores pienākumus, sākot ar 2023. gada 1. februāri, pildīs Vladislava Marāne. V.Marāne iepriekš veiksmīgi darbojusies gan valsts pārvaldes, gan Rīgas pašvaldības struktūrās, tostarp pildot arī LR Veselības ministra biroja vadītājas pienākumus.

SIFFA valdes priekšsēdētāja Liene Siliņa: ”Veselības nozarei ir jābūt nemainīgi noteiktai kā valsts prioritātei ar sekojošu ikgadēju finansējuma pieaugumu. SIFFA prioritārais mērķis šobrīd ir nodrošināt daudz straujāku inovāciju pieejamību veselības aprūpē, kas mazinātu nevienlīdzību attiecībā uz pacientu piekļuvi jaunām ārstniecības metodēm tajā skaitā jaunajiem medikamentiem. Valsts ekonomiskā izaugsme, labklājība un iedzīvotāju apmierinātība nav iedomājama bez efektīvas un pieejamas veselības aprūpes. Mūsu organizācijas biedri ļoti augstu vērtē V.Marānes profesionālās prasmes un pieredzi gan sabiedrības veselības veicināšanas nozarē, gan valsts pārvaldes struktūrās, tādēļ esam pārliecināti, ka kopīgi ne tikai veiksmīgi turpināsim jau uzsāktās iniciatīvas, bet arī izvirzīsim jaunus mērķus, kas veicinās mūsu iedzīvotāju veselības aprūpes un labklājības ilgtspēju.”

Vladislava Marāne pēdējos gados veiksmīgi pildījusi Veselības ministra biroju vadītājas pienākumus, bijusi Rīgas mēra padomniece sabiedrības līdzdalības un sociālajā jomā, kā arī darbojusies kā konsultante pilsoniskās līdzdalības, dažādības vadības un stratēģiskās attīstības jomās. SIFFA direktore V.Marāne atzīst, ka “viens no stratēģiski svarīgākajiem ilgtermiņa mērķiem būs finansējuma palielināšana veselības aprūpes pakalpojumu un inovatīvo zāļu pieejamības nodrošināšanai Latvijas sabiedrībai. Pēdējos gados sadarbībā ar valsts institūcijām šajā jomā ir paveikts milzīgs darbs, tomēr atsevišķām pacientu grupām, piemēram onkoloģijas slimniekiem, jaunu ārstēšanas metožu, modernāko tehnoloģiju un jaunāko medikamentu pieejamība arvien ir nepietiekama. Tāpat, sadarbojoties ar valsts institūcijām un citiem partneriem, nepieciešams mērķtiecīgi strādāt pie medicīnas jomas tehnoloģisko inovāciju ilgtermiņa politikas attīstības un īstenošanas Latvijā.”