Par datu publiskošanu

5. jūlijs, 2021
image

Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (turpmāk – SIFFA) biedri publisko datus (paziņojumus) par finansiālo un nefinansiālo atbalstu, ko tie ir snieguši veselības aprūpes organizācijām – biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm, un veselības aprūpes profesionāļiem.

Šie dati tiek publiskoti atbilstoši 2011. gada 17. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”, kā arī saskaņā ar Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations – EFPIA) Prakses kodeksu un SIFFA un Latvijas patentbrīvo medikmanetu asociācija (turpmāk- LPMA) Labas prakses un ētikas kodeksu.

Atbilstoši 2019. gada 1. janvāra grozījumiem (Ministru kabineta 2018. gada 22. maija noteikumi Nr. 294) Ministru kabineta noteikumos Nr. 378 un 2020. gada 1. decembrī apstiprinātajam jaunajam SIFFA un LPMA Labas prakses un ētikas kodeksam paziņojumi par iepriekšējo gadu jāiesniedz līdz 30. jūnijam, un tie tiek publicēti Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē.

Lūgums skatīt SIFFA biedru paziņojumus par atbalsta sniegšanu 2020. gadā:

https://www.vi.gov.lv/lv/pazinojums-par-biedribam-nodibinajumiem-un-arstniecibas-iestadem-sniegto-materialo-vai-cita-veida-atbalstu-0