SIFFA konferences “Inovācijas farmācijā maina pasauli. Kā nodrošināt to pieejamību Latvijā?” lektoru prezentācijas

7. novembris, 2022
image

“INOVĀCIJAS FARMĀCIJĀ MAINA PASAULI. KĀ NODROŠINĀT TO PIEEJAMĪBU LATVIJĀ?” 

02.11.2022.

1. sesija. INOVĀCIJAS, EKONOMIKA , IZAUGSME

9.25 – 9.45 Veselības paradigmas maiņa. Ne tikai izmaksu pozīcija, bet arī izaugsmes un labklājības veicinātāja
Dr. Sandra Cimmermane (Sandra Zimmermann), Starptautiskās sociālās politikas departamenta vadītāja, WifOR Institūts

10.00 – 10.20 No inovācijas līdz pacienta aprūpei. Izmaksu efektivitātes kritēriju nozīmība ar inovāciju ieviešanu saistīto politisko lēmumu pieņemšanā
Prof. Ulfs Pēršons (Ulf Persson), vadošais padomnieks,  Zviedrijas Veselības ekonomikas institūts

10.20 – 10.40 Veselības ieguldījumu potenciālā makroekonomiskā vērtība: tiešā un netiešā  ietekme un iespaids uz produktivitāti
Dr. Karla Hernandesa-Villafuerte (Karla Hernández-Villafuerte), vadošā pētniece, Wifor Institūts; ārštata pētniece, Vācijas Vēža pētniecības centrs (Deutsches Krebsforschungszentrum, DKFZ)

11.20 – 11.40 Genomikā balstītas inovācijas kā precīzijas medicīnas dzinējspēks: Latvijas perspektīva
Prof. Jānis Kloviņš, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās padomes priekšsēdētājs, Latvijas Universitātes Molekulārās bioloģijas katedra

11.40 – 12.00 Inovāciju loma vēža slimnieku aprūpē. Svarīgākās inovācijas vēža ārstēšanā – radītās un sagaidāmās. Fokusā – pretaudzēju zāles
Asoc. prof. Nils Vilkings (Nils Wilking), pētniecības partneris, Karolinskas institūts, Zviedrijas Veselības ekonomikas institūts

2. sesija INOVĀCIJU PIEEJAMĪBA LATVIJĀ

13.10 – 13.25 Datu (pacientu reģistru) nepieciešamība inovāciju ieviešanas plānošanai un nodrošināšanai Latvijā
Āris Kasparāns, Nacionālā veselības dienesta direktors

13.50 – 14.00 Galvenie šķēršļi un izaicinājumi inovāciju ieviešanai Latvijā. Pacientu perspektīva
Olga Valciņa, Latvijas onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības ”Onkoalianse” valdes locekle