EFPIA Atklātības kodekss

Sākot ar 2020. gadu SIFFA biedru Atklātības ziņojumi pieejami vienīgi Veselības Inspekcijas (VI) mājas lapā: https://www.vi.gov.lv/lv/pazinojums-par-biedribam-nodibinajumiem-un-arstniecibas-iestadem-sniegto-materialo-vai-cita-veida-atbalstu-0. Saskaņā ar EFPIA valdes lēmumu zāļu ražotāji norāda saiti uz VI vietni savās mājaslapās.

SIFFA biedru atklātības ziņojums 2019. gads

 

Ražotājs Metodoloģija Ziņojums
“AbbVie” http://eutransparency.abbvie.com/2019_AbbVie_Latvia_Supporting_Document_Final.pdf http://eutransparency.abbvie.com/2019_AbbVie_Latvia_EFPIA_Report_Final.pdf
“AstraZeneca” https://www.astrazeneca.com/country-sites/latvia.html https://www.astrazeneca.com/content/dam/az/Country-Sites/Latvia/Latvia_EFPIA%20Standard%20Disclosure%20Summary%20%20Report_1Jun2020.pdf
“Bayer”
“Berlin-Chemie/Menarini Baltic”
“Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG” Latvijas filiāle
Eli Lilly (Suisse) S.A. Pārstāvniecība Latvijā https://transparency.lilly.com/EFPIA_2019_Latvia_METHODOLOGICAL_NOTE.pdf https://transparency.lilly.com/EFPIA_2019_Latvia.pdf
“Gedeon Richter” https://www.richter.lv/atklatiba/ https://www.richter.lv/atklatiba/
“GlaxoSmithKline” https://www.gsk.com/en-gb/responsibility/operating-responsibly/engaging-with-healthcare-professionals/europe/latvia/#tab-5837 http://efpiadisclosurecode.gsk.com/GSK_LV_2019_EFPIA_HCPO_Disclosure_Report.pdf
“Ipsen” https://www.ipsen.com/websites/Ipsen_Online/wp-content/uploads/2020/06/30100647/Ipsen_Latvia_EFPIA_Methodological-note-2019.pdf https://www.ipsen.com/websites/Ipsen_Online/wp-content/uploads/2020/06/30100644/Ipsen_Latvia-EFPIA-Report-2019.pdf
“Johnson & Johnson”
“Merck Serono” https://www.merckgroup.com/company/responsibility/en/efpia-transparency-reporting-documents/2019/efpia_disclosure_2019_latvia.pdf https://www.merckgroup.com/company/responsibility/en/efpia-transparency-reporting-documents/2019/efpia_disclosure_2019_latvia.pdf
“Merck Sharp & Dohme” (MSD) http://public-disclosure.msd.com/2019%20Disclosure%20Reports/Latvia/Latvia_2019_Final%20Disclosure%20Report.pdf http://public-disclosure.msd.com/2019%20Disclosure%20Reports/Latvia/Latvia_2019_Final%20Disclosure%20Report.pdf
“Novartis”
“Novo Nordisk” http://www.novonordisk.lv/content/dam/latvia/affiliate/novonordisk-lv/lv_lv/contacts/documents/Metodologijas%20parskats_2019_Novo%20Nordisk%20LV.pdf http://www.novonordisk.lv/content/dam/latvia/affiliate/novonordisk-lv/lv_lv/contacts/documents/EFPIA_Disclosure_LV_2019.pdf
“Pfizer Luxembourg SARL” filiāle Latvijā
“Sanofi-aventis Latvia” https://www.sanofi.lv/-/media/Project/One-Sanofi-Web/Websites/Europe/Sanofi-LV/par-mums/zinojums-par-atbalstu-profesionaliem/2019-Informcijas-izpauanas-Metodoloijas-apraksts.pdf?la=lv https://www.sanofi.lv/-/media/Project/One-Sanofi-Web/Websites/Europe/Sanofi-LV/par-mums/zinojums-par-atbalstu-profesionaliem/2019–Ziojums-par-finansilo-vai-nefinansilo-atbalstu-VAS-un-VAO.pdf?la=lv
“Santen Oy” pārstāvniecība Latvijā
“Servier” https://transparency.servier.com/latvia-disclosure-of-transfers-of-values/ https://transparency.servier.com/latvia-disclosure-of-transfers-of-values/
“Takeda Latvia” https://www.takeda.com/lv-lv/kas-ms-esam/sadarbba-ar-veselbas-aprpes-profesioniem/ https://www.takeda.com/lv-lv/kas-ms-esam/sadarbba-ar-veselbas-aprpes-profesioniem/

 

SIFFA biedru atklātības ziņojums 2018. gads

 

Ražotājs Metodoloģija Ziņojums
“AbbVie” http://eutransparency.abbvie.com/2018_AbbVie_Latvia_Supporting_Document_Final.pdf http://eutransparency.abbvie.com/2018_AbbVie_Latvia_EFPIA_Report_Final.pdf
“AstraZeneca” www.astrazeneca.com

https://www.astrazeneca.com/country-sites/latvia.html

www.astrazeneca.com

https://www.astrazeneca.com/country-sites/latvia.html

“Bayer”
“Berlin-Chemie/Menarini Baltic” https://www.berlin-chemie.lv/content/download/3100/33585/file/LATVIA_REPORT_introduction_methodology_2019-for-2018.pdf https://www.berlin-chemie.lv/content/download/3096/33564/file/ANNEX%20C%20(EFPIA003)%20-%20INFORMATION%20PACK_LATVIA%20for%202018_27.06.2019.pdf
“Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG” Latvijas filiāle https://www.boehringer-ingelheim.at/sites/at/files/methodological_note_docx_lv_edited_2019.pdf https://www.boehringer-ingelheim.at/sites/at/files/latvia_siffa_latvian_26jun2019.pdf
Eli Lilly (Suisse) S.A. Pārstāvniecība Latvijā https://transparency.lilly.com/EFPIA_2018_Latvia_METHODOLOGICAL_NOTE.pdf https://transparency.lilly.com/EFPIA_2018_Latvia.pdf
“Gedeon Richter” https://www.richter.lv/wp-content/uploads/2019/06/EFPIA_Disclosure_LV_Gedeon_Richter_2018.pdf https://www.richter.lv/wp-content/uploads/2019/06/EFPIA_Disclosure_LV_Gedeon_Richter_2018.pdf
“GlaxoSmithKline” http://efpiadisclosurecode.gsk.com/GSK_LV_2018_EFPIA_HCPO_Methodological_Note_LATVISKI.pdf https://www.gsk.com/en-gb/responsibility/operating-responsibly/engaging-with-healthcare-professionals/europe/latvia/#tab-5837
“Ipsen” https://www.ipsen.com/websites/Ipsen_Online/wp-content/uploads/2019/06/28101947/Transparency-EFPIA_Methodological-note-2018_LV.pdf https://www.ipsen.com/websites/Ipsen_Online/wp-content/uploads/2019/06/28101954/Latvia-2019-EFPIA-Report.pdf
“Johnson & Johnson”
“Merck Serono” https://www.merckgroup.com/content/dam/web/corporate/non-images/company/responsibility/en/efpia-transparency-reporting-documents/2018/methodology-note-2018/latvia-methodology-note.pdf https://www.merckgroup.com/content/dam/web/corporate/non-images/company/responsibility/en/efpia-transparency-reporting-documents/2018/efpia_disclosure_2018_latvia.pdf
“Merck Sharp & Dohme” (MSD)  

n/d

http://public-disclosure.msd.com/2018%20Disclosure%20Reports/Latvia/Latvia_2018_Final%20Disclosure%20Report.pdf
“Novartis” https://www.novartis.com/sites/www.novartis.com/files/2018-methodological-note-novartis-latvia.pdf https://www.novartis.com/sites/www.novartis.com/files/2018-payment-disclosure-novartis-latvia.pdf
“Novo Nordisk” http://www.novonordisk.lv/content/dam/latvia/affiliate/novonordisk-lv/lv_lv/contacts/documents/06252019_Metodologijas%20parskats_2018_Novo%20Nordisk%20LV.pdf http://www.novonordisk.lv/content/dam/latvia/affiliate/novonordisk-lv/lv_lv/contacts/documents/06252019_EFPIA_Disclosure_LV_2018.pdf
“Pfizer Luxembourg SARL” filiāle Latvijā
“Sanofi-aventis Latvia” https://www.sanofi.lv/-/media/Project/One-Sanofi-Web/Websites/Europe/Sanofi-LV/par-mums/zinojums-par-atbalstu-profesionaliem/2018_LV_-Informacijas-izpausanas-Metodologijas-apraksts_Latvija.pdf https://www.sanofi.lv/-/media/Project/One-Sanofi-Web/Websites/Europe/Sanofi-LV/par-mums/zinojums-par-atbalstu-profesionaliem/2018—Ziojums-par-finansilo-vai-nefinansilo-atbalstu-VAS-un-VAO.pdf
“Santen Oy” pārstāvniecība Latvijā www.santen.eu/lv/csr/Documents/Santen_methodological-notes_20160715_general%20lv_labots.pdf www.santen.eu/lv/csr/Documents/EFPIA_Template_Latvia_2018.pdf
“Servier” https://transparency.servier.com/latvia-disclosure-of -transfers-of-values/ https://transparency.servier.com/latvia-disclosure-of -transfers-of-values/
“Takeda Latvia” https://www.takeda.com/lv-lv/kas-ms-esam/sadarbba-ar-veselbas-aprpes-profesioniem/ https://www.takeda.com/lv-lv/kas-ms-esam/sadarbba-ar-veselbas-aprpes-profesioniem/

 

 

Ražotājs Metodoloģija Ziņojums
“AbbVie” Piezīmes un metodoloģija Ziņojums
“AstraZeneca” Piezīmes un metodoloģija Ziņojums
“Bayer” Piezīmes un metodoloģija Ziņojums
“Berlin-Chemie/Menarini Baltic” Piezīmes un metodoloģija Ziņojums
Ziņojums
“Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG” Latvijas filiāle Piezīmes un metodoloģija Ziņojums
“Eli Lilly (Suiss) S.A.” Piezīmes un metodoloģija Ziņojums
“Gedeon Richter” Piezīmes un metodoloģija Ziņojums
“GlaxoSmithKline” Piezīmes un metodoloģija Ziņojums
“Ipsen” Piezīmes un metodoloģija Ziņojums
“Johnson & Johnson” Piezīmes un metodoloģija Ziņojums
“Merck Serono” Piezīmes un metodoloģija Ziņojums
“Merck Sharp & Dohme” (MSD) Ziņojums
“Novartis” Piezīmes un metodoloģija Ziņojums
“Novo Nordisk” Piezīmes un metodoloģija Ziņojums
“Pfizer Luxembourg SARL” filiāle Latvijā Piezīmes un metodoloģija Ziņojums
“Sanofi-aventis Latvia” Piezīmes un metodoloģija Ziņojums
“Santen Oy” pārstāvniecība Latvijā Piezīmes un metodoloģija Ziņojums
“Servier” Piezīmes un metodoloģija Ziņojums
“Takeda Latvia” Piezīmes un metodoloģija Ziņojums

Informācija par sadarbību ar veselības aprūpes speciālistiem un veselības aprūpes organizācijām 2016.gadā

Biedrības “Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija” (SIFFA) biedri un partneri savās mājas lapās publiskojuši informāciju par sadarbību ar veselības aprūpes speciālistiem (VAS) un veselības aprūpes organizācijām (VAO) – par 2016.gadā sniegto finansiālo un nefinansiālo atbalstu.

Šī informācija publiskota saskaņā ar Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations – EFPIA) Atklātības kodeksu (EFPIA Code on Disclosure of Transfers of Value from Pharmaceutical Companies to Healthcare Professionals and Healthcare Organisations). Atklātības kodekss atrodams: http://www.siffa.lv/uploads/Atklatibas_kodekss_140930_LV_web_LV.doc. Informācija par Atklātības kodeksu atrodama arī EFPIA mājas lapā: http://transparency.efpia.eu/.

Dati atspoguļo gan konkrētus atbalsta saņēmēju nosaukumus (organizāciju gadījumā) un vārdus (speciālistu gadījumā), gan arī finansējuma mērķi, piemēram, ziedojumus un grantus (organizāciju gadījumā) un atlīdzību par lekcijām zinātniski izglītojošos pasākumos un to vadību, konsultācijām, dalību konsultatīvajās padomēs un pētniecības projektos (speciālistu gadījumā).

Informācijas publiskošanu nosaka sabiedriskas organizācijas izstrādāts dokuments, tāpēc, saskaņā ar Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma atbilstošajiem pantiem, tā var notikt tikai ar personas piekrišanu. Tādēļ zāļu ražotāji no veselības aprūpes speciālistiem jau laikus saņēma rakstiskus apstiprinājumus, kuros datu publiskošana atļauta dažādi – kā individuālā, tā apvienotā kārtībā. Zāļu ražotājiem ir pienākums respektēt šo mediķu izvēli – informēta lēmuma rezultātu, tāpēc datu detalizētības līmenis dažādos gadījumos var atšķirties. Individuālā kārtībā publiskota informācija nozīmē ziņas par finansiālo atlīdzību konkrētam speciālistiem, piemēram, autoratlīdzību par noteiktiem pakalpojumiem un konsultācijām – līdzdalību zinātnisku pasākumu vadībā, nolasītām lekcijām vai darbu konsultatīvajās padomēs. Apvienotā kārtībā publiskotie dati sniedz informāciju par kopējo summu, ko par dažādiem pakalpojumiem zāļu ražotājs izmaksājis noteiktam speciālistu skaitam. Attiecībā par klīniskajiem pētījumiem Atklātības kodekss nosaka datu publiskošanu tikai apvienotā kārtībā, proti, norādot kopējo finansiālā un nefinansiālā atbalsta apjomu.

Katrs zāļu ražotājs savā mājas lapā publicējis arī ievadu / apkopojumu par metodoloģiju, kas izmantota datu sagatavošanai un publiskošanai un ir būtiska un neatņemama informācijas par sniegto atbalstu sastāvdaļa. Minētie ziņojumi tiek veidoti centralizēti katra zāļu ražotāja sistēmā, nevis Latvijā uz vietas, kas nosaka datu tehnisko izkārtojumu. SIFFA mājas lapā publicēts apkopojums ar saitēm, kas aizved uz zāļu ražotāju, mājas lapām:

 

Ražotājs Informācija Ziņojums
 “AbbVie”  Ievads un metodoloģija
 Ziņojums
 “AstraZeneca”  Ievads un metodoloģija
 Ziņojums
 “Bayer”  Metodoloģija  Ziņojums
 “Berlin-Chemie/Menarini Baltic”  Ievads un metodoloģija  Ziņojums
 “Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG” Latvijas filiāle  Ievads
Metodoloģija
 Ziņojums
 “Eli Lilly (Suiss) S.A.”  Ievads
Metodoloģija
 Ziņojums
 “Gedeon Richter”  Ievads  Ziņojums
 “GlaxoSmithKline”  Ievads un metodoloģija  Ziņojums
 “Ipsen”  Ievads un metodoloģija  Ziņojums
 “Johnson & Johnson”  Ievads
Metodoloģija
 Ziņojums
 “Lundbeck”  Ievads un metodoloģija
 Ziņojums
 “Merck Serono”  Ievads un metodoloģija
 Ziņojums
 “Merck Sharp & Dohme” (MSD)  Ziņojums
 “Oriola Rīga” (MSD partneris)  Ievads  Ziņojums
 “Novartis”  Ievads un metodoloģija  Ziņojums
 “Novo Nordisk”  Ievads un metodoloģija
 Ziņojums
 “Pfizer Luxembourg SARL” filiāle Latvijā  Ievads
 Metodoloģija
 Ziņojums
 “Sanofi-aventis Latvia”  Ievads un metodoloģija
 Ziņojums
 “Servier”  Ievads un metodoloģija
 Ziņojums
 “Takeda Latvia”  Ievads
 Metodoloģija
 Ziņojums

Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) biedri savās mājas lapās publiskojuši datus par finansiālo un nefinansiālo atbalstu, ko tie 2015.gadā snieguši veselības aprūpes organizācijām (VAO) un veselības aprūpes profesionāļiem (VAP).

Šī informācija ražotāju mājas lapās publiskota saskaņā ar Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations – EFPIA) Atklātības kodeksu (EFPIA Code on Disclosure of Transfers of Value from Pharmaceutical Companies to Healthcare Professionals and Healthcare Organisations). Atklātības kodekss atrodams šeit: http://www.siffa.lv/uploads/Atklatibas_kodekss_140930_LV_web_LV.doc. Informācija par Atklātības kodeksu atrodama arī EFPIA mājas lapā: http://transparency.efpia.eu/the-efpia-code-2.

Dati atspoguļo gan konkrētus atbalsta saņēmēju nosaukumus (organizāciju gadījumā) un vārdus (speciālistu gadījumā), gan arī finansējuma mērķi – piemēram, ziedojumus un grantus (organizāciju gadījumā) un atlīdzību par lekcijām zinātniski izglītojošos pasākumos un to vadību, konsultācijām, dalību konsultatīvajās padomēs un klīniskajos pētījumos (speciālistu gadījumā).

Atklātības kodeksa gadījumā informācijas publiskošanu nosaka sabiedriskas organizācijas izstrādāts dokuments (nevis likums), tāpēc, saskaņā ar Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma atbilstošajiem pantiem, tā var notikt tikai ar personas piekrišanu. Tādēļ zāļu ražotāji no VAP jau laikus saņēma rakstiskus apstiprinājumus, kuros datu publiskošana atļauta dažādi – kā individuālā, tā apvienotā kārtībā. Zāļu ražotājiem ir pienākums respektēt šo mediķu izvēli – informēta lēmuma rezultātu, tāpēc datu detalizētības līmenis dažādos gadījumos atšķiras. Individuālā kārtībā publiskota informācija nozīmē detalizētas ziņas par finansiālo atlīdzību konkrētam VAP, piemēram, autoratlīdzību par noteiktiem pakalpojumiem un konsultācijām – līdzdalību zinātnisku pasākumu vadībā, nolasītām lekcijām vai darbu konsultatīvajās padomēs. Apvienotā kārtībā publiskotie dati sniedz informāciju tikai par kopējo summu, ko par dažādiem pakalpojumiem zāļu ražotājs izmaksājis noteiktam VAP skaitam. Attiecībā par klīniskajiem pētījumiem Atklātības kodekss nosaka datu publiskošanu tikai apvienotā kārtībā, proti, norādot kopējo finansiālā un nefinansiālā atbalsta apjomu.

Katrs zāļu ražotājs savā mājas lapā publicējis arī apkopojumu par metodoloģiju, kas izmantota datu sagatavošanai un publiskošanai un ir būtiska un neatņemama informācijas par sniegto atbalstu sastāvdaļa.

SIFFA mājas lapā publicēts apkopojums ar saitēm, kas aizved uz SIFFA biedru – zāļu ražotāju, mājas lapām.

 

SIFFA biedrs Pamatinformācija, metodoloģija Ziņojums
AbbVie Piezīmes un metodoloģija Ziņojums
AstraZeneca Ievads

Metodoloģija

Ziņojums
Bayer Ievads un papildinformācija

Metodoloģija

Ziņojums
Berlin-Chemie/Menarini Baltic Ievads un metodoloģija Ziņojums
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Latvijas filiāle Ievads

Metodoloģija

Ziņojums
Eli Lilly (Suiss) S.A. Ievads

Metodoloģija

Ziņojums
Gedeon Richter Ievads Ziņojums
GlaxoSmithKline Ievads

Metodoloģija

Ziņojums
Ipsen Ievads

Metodoloģija

Ziņojums
Johnson & Johnson Metodoloģija Ziņojumi
Lundbeck Ievads

Metodoloģija

Ziņojums
Merck Serono Ievads

Metodoloģija

Ziņojums
MSD Ievads

Metodoloģija

Ziņojums

Oriola ziņojums (MSD partneris)
Novartis Metodoloģija Ziņojums
Novo Nordisk Metodoloģija Ziņojums
Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Ievads

Metodoloģija

Ziņojums
Sanofi Ievads

Metodoloģija

Ziņojums
Servier Latvia Ievads

Metodoloģija

Ziņojums
Takeda Ievads

Metodoloģija

Ziņojums