Atbalsts pacientu organizācijām

Sākot ar 2020.gadu SIFFA biedru informācija par Atbalstu Pacientu organizācijām ir pieejams attiecīgā biedra mājas lapā.

Atbalsts pacientu organizācijām 2019. gads

SIFFA biedrs Atbalsta saņēmējs, mērķis un apmērs
AbbVie
 1. Latvijas Sieviešu Volontieru biedrība “Vita”: atbalsts onkoloģisko pacientu foruma “Pret vēzi – kopā un bez bailēm” īstenošanai: 3000,00 EUR
 1. Biedrība “Esmu Klāt”: atbalsts pasaules priekšlaicīgi dzimušo bērnu dienas aktivitāšu īstenošanai: 5031,18 EUR
AstraZeneca
Bayer Pacientu organizācijām atbalsts nav sniegts
Berlin-Chemie / Menarini Baltic
Boehringer Ingelheim
Eli Lilly (Suisse) S.A.
Gedeon Richter
GlaxoSmithKline
Ipsen
Janssen Cilag
Merck Serono
MSD
 1. Latvijas Diabēta federācija: Latvijas Diabēta federācijas pacientu izglītojošais raksts žurnālā “Saule” Nr.2/2019 par hipoglikēmijas risku pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu – 700 EUR
 2. Latvijas Diabēta asociācija: Reklāmas stenda vieta 26.04.2020. Multidisciplinārā konference par 2.tipa cukura diabēta terapijas aktualitātēm 2019 – 500 EUR
 3. AGIHAS: Atbalsts informatīvā bukleta “HIV un vecums. Gara dzīve kopā ar infekciju” izveidē – 5000 EUR
Novartis
Novo Nordisk
Pfizer Luxembourg SARL
Sanofi-aventis
Servier
 1. Latvijas Diabēta Federācija: Biedra gada maksa 300 EUR
 2. Biedrība “Par sirdi”: Atbalsts aktivitātēm iedzīvotāju izglītošanai  par sirds un asinsvadu slimību profilaksi  4733.05 EUR
Santen
Takeda

Atbalsts pacientu organizācijām 2018. gads

SIFFA biedrs Atbalsta saņēmējs, mērķis un apmērs
AbbVie 1. Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem:

Atbalsts informatīvu aktivitāšu plānošanai un organizēšanai, HIV pacientu un sabiedrības izglītošanai: 880,00 EUR

Līdzfinansējums bukleta “HIV un līdzestība. Dzīve līdzās infekcijai.” izgatavošanai: 1200,00 EUR

Līdzfinansējums bukleta “HIV un vīrietis. Dzīve pēc diagnozes.” izgatavošanai: 1400,00 EUR

2. Biedrība “Esmu Klāt”:

Atbalsts biedrības dalībai “15th Parent Organization Meeting” kongresā: 555,38 EUR

Finansiāls atbalsts biedrības mērķu īstenošanai: 1816,82 EUR

Atbalsts Pasaules Priekšlaicīgi dzimušo bērnu dienas aktivitāšu īstenošanai: 4383,83 EUR

Atbalsts Māmiņu Kluba Vasaras Festivāla organizēšanai ar mērķi atbalstīt un izglītot priekšlaicīgi dzimušo bērnu vecākus: 1200,00 EUR

AstraZeneca 1. Latvijas Diabēta asociācija

· Atbalsts Latvijas Diabēta asociācijas 25.-ās konferences organizēšanai, 646.51 EUR

· Atbalsts Vispasaules Diabēta dienai veltīta pasākuma organizēšanai, 1500 EUR

2. Latvijas Diabēta federācija

· Atbalsts Vispasaules Diabēta dienai veltīta pasākuma “Diabēts un ģimene” rīkošanai, 500 EUR

3. Biedrība “Par sirdi.lv”

· Sadarbības līgums.Pacientu izglītošanai  par dzīvi pēc infarkta – informācijas sagatavošana un uzturēšana mājas lapās, 2420 EUR

4. Latvijas Astmas un alerģijas biedrība

· Pacientu organizācijas ikgadējās sapulces organizēšanai, 350 EUR

5. Aizputes Diabēta un invalīdu biedrība

· Atbalsts Pasaules Veselības dienā biedrības pasākuma organizēšanai, 300 EUR

6. Rēzeknes diabēta biedrība

· Atbalsts lekcijai par diabētu, 100 EUR

Bayer 1. Biedrība “Par sirdi.lv”

· Atbalsts Latvijas iedzīvotāju izglītošanai par insulta profilaksi, mirdzaritmijas riskiem un ārstēšanu, 2420 EUR

2. Biedrība “Papardes Zieds”

· Atbalsts Latvijas iedzīvotāju izglītošanai par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, sekmējot veselības saglabāšanu un uzlabošanu, 2000 EUR

Berlin-Chemie / Menarini Baltic Atbalsts nav sniegts
Boehringer Ingelheim
Eli Lilly (Suisse) S.A. 1. LDA korporatīvā biedra maksa: 680 EUR
Gedeon Richter 1. Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība

· Atbalsts Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības konferences rīkošanai – Pasaules Artrīta diena, 300 EUR

GlaxoSmithKline 1. AGIHAS

· STIGMAS INDEX ieviešanai Latvijā, 16 000 EUR

· Mājas lapas www.agihas.lv uzturēšanai, 1500 EUR

2. Apvienība HIV.LV

· Konsultāciju sniegšana no pacientu perspektīvas Positive Partnership projekta ietvaros, 1500 EUR

3. Pulmonālās hipertensijas (PH) biedrība

· Sabiedrības izglītošanai un informēšanai par PH diagnozi, tās atpazīstamību, veselības nozari un reto slimību jautājumiem biedrības sociālo tīklu kontos un mājas lapā, kā arī grāmatveža pakalpojumu apmaksai un kancelejas izdevumiem, 3015 EUR

Ipsen Atbalsts nav sniegts
Janssen Cilag Iesniegs informāciju 2019. g. 1. jūlijā
Merck Serono 1. Latvijas Multiplās Sklerozes asociācija:

· Atbalsts avīzes “Cerība” izdošanai un gada pārskata sapulces organizēšanai- 2000 EUR

MSD 1. Latvijas Diabēta asociācija

· Reklāmas stenda vieta 27.04.2018. Ikgadējā, multidisciplinārā konferencē  par 2.tipa cukura diabēta terapijas aktualitātēm 2018. gadā. Summa: 500 EUR

2. Latvijas Diabēta federācija

· Latvijas Diabēta federācijas pacientu izglītojošais raksts žurnālā “Saule”, Nr.2, 2018 par fizisko aktivitāšu nozīmi pacientiem un vingrojumu ilustrācijas no fizisko aktivitāšu pacienta materiāla. Summa: 700 EUR

3. Latvijas Diabēta asociācija

· Reklāmas stenda vieta 12.10.2018. Multidisciplinārā konference osteoporoze un diabēts  un 03.11.2018. Pasaules Diabēta diena. Summa: 1000 EUR

4. AGIHAS

· Sadarbība ar pacientu organizāciju informatīva materiāla radīšanai par Līdzestības nozīmi HIV infekcijas gadījumā. Summa: 3000 EUR

Novartis Biedrība “ParSirdi.lv”:

· Atbalsts kampaņas “Sirds mazspēja – negaidi un rīkojies” aktivitātēm 2018. gada maijā 6900 EUR

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO:

· Atbalsts izglītojoša semināra organizēšanai 2700 EUR

Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu biedrība:

· Atbalsts Pasaules Artrīta dienai veltīta semināra organizēšanai 2220,09 EUR

Latvijas Multiplās Sklerozes asociācija:

· Atbalsts avīzes “Cerība” izdošanai 700 EUR

Latvijas Galvassāpju pacientu biedrība:

· Atbalsts izglītojošas kampaņas “Dzīve BEZ sāpēm” noslēguma pasākuma organizēšanai 4000 EUR

Novo Nordisk 1.Latvijas Diabēta asociācija
· Latvijas Diabēta asociācijas 25 gadu jubilejas konferences organizēšanai 07.04.2018, 600 EUR
2.Latvijas Diabēta centrs
· Atbalsts tematiska žurnāla izdevumam 08.02.2018, 600 EUR
· Atbalsts tematiska video materiāla par diabētu sagatavošanai, 500 EUR
3.Latvijas hemofilijas biedrība
· LHB pārstāvja dalībai “EHC Pre-conference workshop” 04.10.2018 Briselē un “EHC Annual Conference 2018” 04.-07.10.2018 Briselē (ceļojuma un izmitināšanas izdevumu segšanai), 1500 EUR
4.Latvijas Diabēta Federācija
· Semināra organizēšanai 10.11.2018 “Fiziskās aktivitātes un sportošana personām ar 1.tipa diabētu. Padomi drošākām aktivitātēm” RD IKSD projekta “Rīgas cukura diabēta pacientu integrācija sabiedrībā “Nepaliec malā” ietvaros, 200 EUR
· Noslēguma semināra organizēšanai 08.12.2018 “Kādi esam” novadu diabēta biedrību vadītājiem un aktīvistiem, 230 EUR
5.Limbažu Diabēta biedrība
· “Pasaules Diabēta dienai 2018” veltīto pasākumu organizēšanai, 150 EUR
Pfizer Luxembourg SARL Atbalsts nav sniegts
Sanofi-aventis 1.Reto Slimību biedrība Caladrius:
·Atbalsts biedrības projektu realizēšanai – 2,978 EUR
2.Latvijas Multiplas Sklerozes Asociācija
·Atbalsts MS dienas pasākuma organizēšanai – 250 EUR
3.Latvijas Multiplas Sklerozes Asociācija
·Atbalsts MS pacientu fotoizstādes organizēšanai – 1000 EUR
4.Latvijas Multiplas Sklerozes Asociācija
·Atbalsts MS brošūras un avīzes pacientiem izdošanai- 2,000 EUR
5.Latvijas Diabēta Federācija
·Atbalsts biedrības projektu realizēšanai – 3000 EUR
6.Latvijas Diabēta Asociācija
·Atbalsts biedrības projektu realizēšanai – 2,900 EUR
7.Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrība
·Atbalsts biedrības projektu realizēšanai – 1500 EUR
Servier 1. Latvijas Diabēta asociācija

· Par kompānijas dalību LDA konferencē un izstādē Rīgā 27.04.2018: 395 EUR

· Atbalsts LDA konferencei Rīgā 7.04.2018.: 300 EUR

Santen Atbalsts nav sniegts
Takeda Atbalsts nav sniegts

Atbalsts pacientu organizācijām 2017. gads

SIFFA biedrs Atbalsta saņēmējs, mērķis un apmērs
AbbVie 1. Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība:

Atbalsts biedrības konferences organizēšanai, kuras mērķis ir reimatoloģijas pacientu izglītošana: 4772,61 EUR

Atbalsts biedrības dalībai “European Network for Children with Arthritis” konferencē: 780,00 EUR

2. Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem:

Atbalsts projektam “Līdzestības kabinets”: 600,00 EUR

Atbalsts informatīvu aktivitāšu plānošanai un organizēšanai, HIV pacientu un sabiedrības izglītošanai: 1600,00 EUR

Līdzfinansējums bukleta “HIV un sieviete. Dzīve pēc diagnozes.” izgatavošanai: 1200,00 EUR

Līdzfinansējums projektam “Sieviete un HIV”: 3000,00 EUR

AstraZeneca 1. Biedrība “Par sirdi.lv”

· Sadarbības līgums pacientu izglītošanai par dzīvi pēc infarkta, bukleta “Dzīve pēc infarkta” izstrādi un druku krievu valodā, kā arī informācijas sagatavošanu un uzturēšanu 3630 EUR

2. Latvijas Astmas un alerģijas biedrība

· Ziedojums pacientu organizācijai ikgadējās sapulces organizēšanai 350 EUR

3. Latvijas Diabēta asociācija

· Atbalsts Vispasaules Diabēta dienai veltīta pasākuma organizēšanai 1270 EUR

Bayer Atbalsts nav sniegts
Berlin-Chemie / Menarini Baltic Atbalsts nav sniegts
Boehringer Ingelheim
Eli Lilly (Suisse) S.A. 1. Latvijas Diabēta Asociācija

· Reklāmas raksts 2 lpp. žurnālā Diabēts un Veselība, pavasaris-2017: 1 650,44 EUR

· Reklāmas raksta atvērums žurnālā Diabēts un Veselība, rudens-2017: 1 650,44 EUR

· LDA korporatīvā biedra maksa 2016/2017 un dalība Pasaules Diabēta dienas 2017 pasākumos Latvijā: 680 EUR

Gedeon Richter Atbalsts nav sniegts
GlaxoSmithKline 1. AGIHAS

· STIGMAS INDEX ieviešanai Latvijā 9440 EUR

· Biedrības uzturēšanai un attīstībai 8200 EUR

2. Apvienība HIV.LV:

· Vasaras nometne izdegšanas sindroma novēršanai HIV/AIDS speciālistiem 733 EUR

Ipsen Atbalsts nav sniegts
Janssen Cilag 1. Atbalts grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem

· Atbalsts pacientu organizācijas iniciatīvai par HIV pacientu līdzestību 19 650 EUR

2. Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO

· Pacientu organizācijas atbalsts: terapijas pieejamības aptauja, diskusija par pacientu pieredzi, aptaujas rezultātu prezentācija, preses konference. 8 361 EUR

Merck Serono Atbalsts nav sniegts
MSD Atbalsts nav sniegts
Novartis Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu biedrība:

· Atbalsts Pasaules Artrīta dienai veltīta semināra organizēšanai 2500 EUR

Biedrība “ParSirdi.lv”:

· Atbalsts Sirds mazspējas dienas organizēšanai pacientiem un sabiedrībai 2017. gada 18. maijā 6000 EUR

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO:

· Atbalsts informējošas sociālās kampaņas īstenošanai par pacientu ar hroniskām slimībām vajadzībām 4000 EUR

Novo Nordisk 1.Latvijas Diabēta Asociācija
· Projektam “Diabēta pacientu apmācība”, 4000 EUR
· Projektam “Diabēta pacientu apmācība”, 2366,71 EUR
· Projektam “Diabēta pacientu apmācība”, 840,17 EUR
2.Latvijas Bērnu un jauniešu diabēta biedrība
· Bukleta “Skolotājiem un bērnudārza darbiniekiem par diabētu” izdošanai, 500 EUR
3.Latvijas Diabēta Centrs
· Biedrības organizētai sapulcei ar publiskām lekcijām diabēta pacientiem un diskusijām 02.12.2017 Rīgā, 500 EUR
Pfizer Luxembourg SARL 1. Biedrība “ParSirdi.lv”:

· Financial support for newsletter for patients creation; 2000 EUR

2.Biedrība “ParSirdi.lv”:

· Financial support for newsletter for patients; 1210 EUR

3.Oncologic Patients Support Society “Tree of Life”

· Financial support for the creation and printing informative and educational brochures for oncologic patients; 2000 EUR

4. Biedrība “ParSirdi.lv”:

· Financial support for organizing public discussions on the impact and burden of stroke in Latvia; 3800 EUR.

Sanofi-aventis 1.Latvijas Diabēta asociācija:

· Atbalsts diabēta pacientu asociācijas iniciatīvu realizācijai 2900 EUR

2.Latvijas Diabēta federācija:

· Atbalsts izglītojošiem pasākumiem/semināriem diabēta pacientiem 3000 EUR

3.Latvijas Multiplās sklerozes asociācija:

· Pacientu aprūpes projekta finansēšana 6000 EUR

4.Latvijas Reto slimību biedrība “Caladrius”:

· Atbalsts 7. Baltijas –Ziemeļvalstu pacientu ar Gošē slimību un to ģimeņu saieta organizācijai 2200 EUR

Servier 1. Latvijas Diabēta federācija

· LDF veicinātāj biedra biedru naudas maksa par 2017. gadu: 300 EUR

2. Latvijas Diabēta asociācija

· Par kompānijas dalību LDA un LĢĀA multidisciplinārā konferencē un izstādē Rīgā 21.04.2017: 400 EUR

Santen Atbalsts nav sniegts
Takeda Latvijas Diabēta asociācija

· Par kompānijas dalību LDA un LĢĀA multidisciplinārā konferencē un izstādē Rīgā 21.04.2017: 375,00 EUR

 SIFFA biedrs / organizācija   Atbalsta saņēmējs, mērķis un apmērs
AbbVie Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība:

 • Atbalsts pasākuma “Pacientu Akadēmija” organizēšanai 2016.gada 5.martā: 5726,93 EUR

Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem:

 • Atbalsts projektam “Mazulītis nav vainīgs…”, kura galvenais mērķis ir palīdzība jaundzimušajiem bērniem, kuru mātes ir HIV+/AIDS slimnieces: 2300,00 EUR
 • Atbalsts informatīvu aktivitāšu plānošanai un organizēšanai, HIV pacientu un sabiedrības izglītošanai: 800,00 EUR
 • Atbalsts biedrības dalībai “20th National Meeting of People Living with HIV / AIDS (PLWHA)”, 2016.gada 4.-9.septembrī Gdaņskā, Polijā (2 personu dalība): 1100,00 EUR
 • Atbalsts video reklāmai “Es zinu! Vai Tu zini?”: 3 video klipu izgatavošana Pasaules AIDS dienai, 2016. gada 1. decembrī: 3000,00 EUR
 • Atbalsts fotoprojektam “Sieviete. Bērns. HIV/AIDS”, aktualizējot tēmu par cilvēkiem ar HIV/AIDS, īpaši sievietēm un bērniem, vienlaikus sniedzot noderīgu informāciju pacientiem, līdzcilvēkiem un speciālistiem, kuri strādā ar šiem pacientiem: 18785,25 EUR

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO”:

 • Finansiāls atbalsts “SUSTENTO” mācību centra pieejamības nodrošināšanai, padarot to pieejamāku cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti: 500,00 EUR
AstraZeneca Latvijas Astmas un alerģijas biedrība:

 • Ziedojums pacientu organizācijai ikgadējās sapulces organizēšanai: 300,00 EUR

ParSirdi.lv:

 • Pacientus izglītojošu materiālu izgatavošana un izplatīšana “Dzīve pēc Miokarda infarkta”: 5550,00 EUR

Latvijas Diabēta asociācija:

 • Atbalsts rakstam par diabētu pacientu avīzē “Diabēts un Veselība”: 1489,00 EUR
 • Atbalsts Vispasaules Diabēta dienai veltīta pasākuma organizēšanai: 880,00 EUR

Latvijas Diabēta federācija:

 • Atbalsts rakstam par diabētu pacientu žurnālā “Saule”: 540,00 EUR
 • Atbalsts Vispasaules Diabēta dienai veltīta pasākuma organizēšanai: 529,59 EUR
Bayer Biedrība “Papardes Zieds”:

 • Atbalsts izglītojoša materiāla izdošanai par kontracepcijas metodēm: 1364,88 EUR

Pacientu organizācija “Par Sirdi”:

 • Atbalsts informatīvu insulta profilakses aktivitāšu organizēšanai visā Latvijā Insulta dienu ietvaros: 3872,00 EUR
Berlin-Chemie/Menarini Baltic 2016.gadā atbalsts pacientu organizācijām nav sniegts
Boehringer Ingelheim Latvia ParSirdi.lv:

 • Atbalsts Pasaules Insulta dienas pasākumu organizēšanai: 500,00 EUR
 • Atbalsts pacientu informatīvo materiālu izdošanai par insulta profilaksi un insulta infografiku izvietošanu sociālajos tīklos: 650,00 EUR
Eli Lilly (Suisse) S.A. Latvijas Bērnu un jauniešu diabēta asociācija:

 • Atbalsts rokasgrāmatas “Cucuriņa padomi. Dzīvo vesels” izdošanai: 1500,00 EUR

Latvijas Diabēta asociācija (LDA):

 • Par kompānijas dalību LDA un Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas multidisciplinārā konferencē un izstādē Rīgā, 2016.gada 1.aprīlī: 375,00 EUR
 • LDA korporatīvā biedra maksa: 680,00 EUR
 • Atbalsts rakstam par diabētu pacientu avīzē “Diabēts un Veselība”: 1650,44 EUR
 • Atbalsts rakstam par diabētu pacientu avīzē “Diabēts un Veselība”: 1650,44 EUR

Latvijas Diabēta federācija (LDF):

 • LDF biedru nauda 2016.gadam: 215,00 EUR
Gedeon Richter Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība:

 • Atbalsts Pasaules Artrīta dienas pasākumam: 300,00 EUR
GlaxoSmithKline Biedrība “Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem – AGIHAS”:

 • Biedrības pamatdarbības nodrošināšanai, mājas lapas modernizēšanai un Pasaules AIDS dienas pasākumiem: 8200,00 EUR

Apvienība “HIV.LV”:

 • Mājas lapas uzturēšanai un vasaras treniņam “Izdegšanas sindroms un spējas to vadīt” HIV profilakses programmu dalībniekiem un HIV / AIDS nevalstisko organizāciju biedriem: 1620,00 EUR

Pulmonālās hipertensijas (PH) biedrība:

 • Sabiedrības izglītošanai un informēšanai par PH diagnozi, tās atpazīstamību, veselības nozari un reto slimību jautājumiem biedrības sociālo tīklu kontos un mājas lapā, kā arī grāmatveža pakalpojumu apmaksai un kancelejas izdevumiem: 2000,00 EUR
Ipsen 2016.gadā atbalsts pacientu organizācijām nav sniegts
Janssen Cilag Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem:

 • Atbalsts brošūru izgatavošanai un publicēšanai, kā arī mājas lapas sadaļas atjaunināšanai ar mērķi attīstīt izglītojošus materiālus ar HIV inficētām sievietēm: 5850,00 EUR
 • Atbalsts HIV reklāmas kampaņai ar nosaukumu “Es zinu! Vai tu zini?”, kas veltīta Pasaules AIDS dienai (1.decembrī): 3727,00 EUR

DIA+LOGS:

 • Atbalsts Pasaules AIDS dienai veltītajai konferencei ar nosaukumu “Līdzestība Latvijā: vai varam savādāk? vai varam labāk?”: 5000,00 EUR
Lundbeck 2016.gadā atbalsts pacientu organizācijām nav sniegts
Merck Serono Latvijas Multiplās sklerozes asociācija:

 • Finansiālais atbalsts biedrības avīzes “Cerība” izdošanai: 1000,00 EUR
MSD 2016.gadā atbalsts pacientu organizācijām nav sniegts
Novartis Reto slimību biedrība “Caladrius”:

 • Atbalsts izglītojošiem pasākumiem: 3000,00 EUR

Pacientu biedrība “ParSirdi.lv”:

 • Atbalsts biedrības plānotajām aktivitātēm sirds mazspējas jomā 2016.gada rudenī: 1000,00 EUR

Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība:

 • Atbalsts semināru organizēšanai reimatiskajiem slimniekiem, viņu ģimenes locekļiem un citiem interesentiem ar mērķi vairot cilvēku zināšanas par reimatiskajām slimībām un to ietekmi: 2000,00 EUR
Novo Nordisk Latvijas Hemofilijas biedrība:

 • Biedrības biedru sapulces organizēšana: 500,00 EUR

Limbažu Diabēta biedrība:

 • Vispasaules Diabēta dienai veltīta pasākuma organizēšana Limbažos, Lēdurgā un Urgā: 60,00 EUR

Latvijas Diabēta asociācijas Valkas nodaļa:

 • Vispasaules Diabēta dienai veltīta pasākuma organizēšana Valkā: 40,00 EUR

Liepājas Diabēta biedrība:

 • Vispasaules Diabēta dienai veltīta pasākuma organizēšana Liepājā: 150,00 EUR

Latvijas Diabēta federācija (LDF):

 • Apmācību projekts cukura diabēta pacientiem diabēta pašaprūpes jautājumos: 1500,00 EUR
 • LDF Veicinātājbiedra biedru naudas maksa 2016.gadam: 215,00 EUR
 • LDF Veicinātājbiedra biedru naudas maksa 2017.gadam: 215,00 EUR
Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Biedrība “ParSirdi.lv”:

 • Finansiāls atbalsts izglītojošu un informatīvu pasākumu organizēšanai iedzīvotājiem par augsta holesterīna līmeņa riskiem, 2016.gada 21.aprīlī Liepājā: 500,00 EUR
 • Finansiāls atbalsts izglītojošajām un informatīvajām aktivitātēm iedzīvotājiem par insulta riskiem un profilaksi Pasaules Insulta dienas ietvaros 2016.gada 29.oktobrī, Rīgā: 4000,00 EUR

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks”:

 • Finansiāls atbalsts onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības “Dzīvības koks” 2 (divu) organizēto rehabilitācijas nometņu “Spēka avots” organizēšanai onkoloģiskajiem pacientiem Beģēnos, Latvijā no 2016.gada 31.jūlija līdz 2016.gada 5.augustam un no 2016.gada 14.augusta līdz 2016.gada 19.augustam: 2000,00 EUR

Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība:

 • Finansiāls atbalsts semināru organizēšanai reimatiskajiem slimniekiem, viņu ģimenes locekļiem un citiem interesentiem Pasaules Artrīta dienas ietvaros 2016.gada 8.oktobrī un 12.oktobrī, Rīgā: 400,00 EUR
Sanofi-aventis Latvijas Diabēta asociācija:

 • Atbalsts Pasaules Diabēta dienas organizēšanai Rīgā un reģionos: 3000,00 EUR

Latvijas Diabēta federācija:

 • Atbalsts izglītojošiem pasākumiem, tai skaitā informatīvajam izdevumam “Saule”, Pasaules Diabēta dienas pasākumu organizēšanai: 3000,00 EUR

Latvijas Bērnu un jauniešu diabēta biedrība:

 • Atbalsts projektam “Cukuriņa padomi” (izdevumam krievu valodā): 500,00 EUR

Latvijas Reto slimību biedrība “Caladrius”:

 • Atbalsts pacientu grupu sanāksmju organizēšanai: 3680,00 EUR
Servier Latvia Latvijas Diabēta federācija (LDF):

 • LDF veicinātājbiedra biedru naudas maksa par 2016.gadu: 300,00 EUR
 • Atbalsts rakstiem par diabētu žurnālā “Saule”: 972,00 EUR

Latvijas Diabēta asociācija (LDA):

 • Kompānijas dalība LDA un Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas multidisciplinārā konferencē un izstādē Rīgā, 2016.gada 1.aprīlī: 375,00 EUR
Biedrība “Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija” (SIFFA) Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO”:

 • Atbalsts 11.Latvijas Pacientu organizāciju konferences rīkošanai: 2500,00 EUR
Takeda Latvijas Diabēta asociācija (LDA) un Latvijas Ģimenes ārstu asociācija (LĢĀA):

 • Kompānijas dalība LDA un LĢĀA multidisciplinārajā konferencē, Rīgā, 2016.gada 1.aprīlī: 375,00 EUR

 SIFFA biedrs   Atbalsta saņēmējs, veids un apmērs
AbbVie Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem:

 • Atbalsts izglītojošiem pasākumiem: 1400,00 EUR

Latvijas Krona un kolīta slimnieku biedrība:

 • Atbalsts Starptautiskās iekaisīgo zarnu slimību dienas pasākumu organizēšanai Latvijā: 743,00 EUR
AstraZeneca Latvijas Astmas un alerģijas biedrība:

 • Ziedojums pacientu organizācijai ikgadējās sapulces organizēšanai: 300,00 EUR

Latvijas Diabēta asociācija:

 • Atbalsts Vispasaules Diabēta dienai veltīta pasākuma organizēšanai: 680,00 EUR
Bayer Pulmonālās hipertensijas biedrība (PHB):

 • Pasaules Pulmonālās hipertensijas dienas pasākumam, izglītojošo materiālu izveidei PAH pacientiem, ikgadējās kopsapulces īstenošanai: 2000,00 EUR (2015.gadā minētā summa nav izlietota, tiks izlietota 2016.gadā norādītajām aktivitātēm)

ParSirdi.lv:

 • Informatīvs pasākums pacientiem par mirdzaritmijas riskiem (iespēja izmērīt pulsu/AS, noteikt mirdzaritmijas riskus, saņemt informatīvos materiālus utml.)
 • Informatīvo materiālu adaptēšana un izgatavošana „Kas ir mirdzaritmija”
 • Jaunas sadaļas izveide par mirdzaritmiju (simptomi, profilakse, ārstēšana) mājas lapā www.parsirdi.lv: 2541,00 EUR
 • Publiskas diskusijas organizēšana par insulta profilakses un mirdzaritmijas ārstēšanas iespējām Latvijā – publiskas diskusijas veicināšana medijos par mirdzaritmijas tēmu – kā to savlaicīgi pamanīt, ārstēšanās pieejamība, pacientu stāsti utml: 2765,00 EUR
Berlin-Chemie/Menarini Baltic 2015.gadā atbalsts pacientu organizācijām nav sniegts
Boehringer Ingelheim Latvia Latvijas Diabēta asociācija:

 • Atbalsts pēcdiploma izglītības pasākumu (posteri ADA kongresā, posteri IDF kongresā, posteru reģistrācija, izgatavošana, nosūtīšana, izplatīšana, tiražēšana. Prezentācijas reģionos) organizēšanai: 1500,00 EUR

Latvijas Diabēta federācija (LDF):

 • Atbalsts LDF projektam “Diabēta pacientu izglītošana”: 2000,00 EUR
Eli Lilly (Suisse) S.A. Latvijas Diabēta federācija (LDF):

 • LDF biedru nauda 2015.gadam: 225,00 EUR
 • Atbalsts rakstam par diabētu pacientu žurnālā “Saule”: 270,00 EUR

Latvijas Diabēta asociācija (LDA):

 • LDA kolektīvā biedra nauda: 680,00 EUR
 • Atbalsts rakstam par diabētu pacientu avīzē “Diabēts un Veselība”: 1569,37 EUR
 • Atbalsts rakstam par diabētu pacientu avīzē “Diabēts un Veselība”: 1650,44 EUR
Gedeon Richter Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība:

 • Slimnieku biedrības konferences rīkošana Pasaules Artrīta dienā: 200,00 EUR
GlaxoSmithKline Biedrība “Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem – AGIHAS”:

 • Biedrības pamatdarbības nodrošināšanai un mājas lapas modernizēšanai: 3350,00 EUR

Apvienība “HIV.LV”:

 • Mājas lapas uzturēšanai un vasaras treniņam “Izdegšanas sindroms un spējas to vadīt”: 1720,00 EUR

Biedrība “DIA+LOGS”:

 • Ziedojums ViiV healthcarePositive action projekta ietvaros, kas nodrošināja aktivitātes “Badiju” apmācībai un sagatavošanai: 23662,61 EUR

Pulmonālās hipertensijas biedrība:

 • Ziedojums mājas lapas uzturēšanai un 5 gadu jubilejas atzīmēšanai: 2500,00 EUR

Latviešu sieviešu – volontieru biedrība “VITA”:

 • Avīzes izdošanai un mājas lapas uzturēšanai: 200,00 EUR
Ipsen 2015.gadā atbalsts pacientu organizācijām nav sniegts
Janssen Cilag Informācija atrodama šeit: www.janssen.lv/searchitem (sadaļā “2015”)
Lundbeck Pacientu organizācija “Gaismas stars”:

 • Finansiāls atbalsts biedrības projekta “Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju tuvinieku atbalsta – izglītojošās grupu nodarbības īstenošanai”: 500,00 EUR

Garīgās veselības atbalsta biedrība “Sauleszīmes”:

 • Finansiāls atbalst sniegšana biedrības mērķu īstenošanai un pamatdarbības nodrošināšanai (atbalsta grupa personām ar garīgās veselības traucējumiem): 1500,00 EUR
Merck Serono Latvijas Multiplās sklerozes asociācija:

 • Izglītojošā pasākuma organizēšanai: 500,00 EUR
 • Izglītojošā bukleta un informatīvās avīzes sagatavošanai, drukāšanai un izplatīšanai: 2000,00 EUR
MSD 2015.gadā atbalsts pacientu organizācijām nav sniegts
Novartis Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība:

 • Atbalsts izglītojošiem pasākumiem: 3000,00 EUR

Latvijas Multiplās sklerozes asociācija:

 • Atbalsts izglītojošiem pasākumiem: 3000,00 EUR
 • Atbalsts izglītojošiem pasākumiem: 621,00 EUR

Latvijas Reto slimību alianse:

 • Atbalsts: 6000,00 EUR

Pacientu Ombuds:

 • Atbalsts: 600,00 EUR
Novo Nordisk Latvijas Hemofilijas biedrība:

 • Biedrības sapulces organizēšanai: 500,00 EUR

Limbažu Diabēta biedrība:

 • Biedrības tematisko semināru organizēšanai Limbažos un Lēdurgā: 60,00 EUR

Latvijas Diabēta asociācijas Valkas nodaļa:

 • Vispasaules Diabēta dienai veltīta pasākuma organizēšanai: 40,00 EUR

Liepājas Diabēta biedrība:

 • Vispasaules Diabēta dienai veltīta pasākuma organizēšanai: 150,00 EUR

Latvijas Bērnu un jauniešu diabēta biedrība:

 • Diabēta rokasgrāmatas bērniem “Cucuriņa padomi. Dzīvo vesels” izdošana krievu valodā: 500,00 EUR

Latvijas Diabēta federācija (LDF):

 • LDF Veicinātājbiedra biedru naudas maksa: 215,00 EUR
Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks”:

 • Finansiāls atbalsts labdarības kampaņas “Baudi un PĀRbaudi” organizēšanai: 3000,00 EUR
 • Ziedojums informatīvo materiālu izveidei: 4000,00 EUR
Sanofi Latvijas Diabēta asociācija:

 • Atbalsts multidiciplinārās konferences organizēšanai, 29.05.2015: 550,00 EUR
 • Pasaules diabēta dienas informatīvajai kampaņai: 1500,00 EUR
 • Atbalsts rakstam par diabētu pacientu avīzē “Diabēts un Veselība”: 1019,00 EUR
 • Netiešs finansiāls atbalsts biedrības pārstāvim, apmeklējot “Sanofi” organizēto Eiropas pacientu organizāciju saietu un Eiropas CV samitu (avio biļetes, uzturēšanās izmaksas): 1001,00 EUR
 • Honorārs asociācijas pārstāvim par izglītojošu lekciju lasīšanu kompānijas darbiniekiem: 200,00 EUR

Cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrība “Motus vitae”:

 • Atbalsts 11.Ziemeļvalstu sanāksmes organizēšanai “Baltic bridge”, 21.08.-26.08.2015: 2000,00 EUR

Pacientu asociācija “Par Sirdi”:

 • Atbalsts Ģimenes hiperholesterinēmijas informatīvās kampaņas organizēšanai: 5384,00 EUR
 • Netiešs finansiāls atbalsts drukājot info materiālus: 674,00 EUR

Latvijas Reto slimību biedrība “Caladrius”:

 • Atbalsts pacientu grupu sanāksmju organizēšanai: 2276,00 EUR
Servier Latvia Latvijas Diabēta asociācija:

 • Atbalsts konferences rīkošanai: 550,00 EUR

Garīgās veselības atbalsta biedrība “Saules zīmes”:

 • Ziedojums biedrībai: 2160,00 EUR

Latvijas Diabēta federācija:

 • Biedra nauda par 2015.gadu: 215,00 EUR
Takeda Latvijas Reto slimību alianse:

 • Mērķu realizēšanai: 3200,00 EUR

Latvijas Diabēta asociācija:

 • Atbalsts biedrības organizētajos pacientu pasākumos: 680,00 EUR

SIFFA biedru atbalsts pacientu organizācijām 2014.gadā

SIFFA biedrs
Atbalsta saņēmējs, veids un apmērs 
Abbot Laboratories
AbbVie Finansiāls atbalsts bezpeļņas pacientu organizācijai “ATBALSTA GRUPA INFICĒTAJIEM AR HIV UN AIDS SLIMNIEKIEM” (AGIHAS) izglītojošiem pasākumiem par HIV infekciju ar HIV inficētiem pacientiem un sabiedrībai, ko organizē AGIHAS – 600 EUR un 600 EUR.
AstraZeneca
1. Latvijas Astmas un Alerģijas biedrība
Ziedojums pacientu organizācijai ikgadējās sapulces organizēšanai 300,00 EUR
2. Latvijas diabēta asociācija
TV intervijas un raksti ar LDA vadību vērstas uz pacientiem, diabēta pazīmēm un iespējamo ārstniecību 969,00 EUR
Latvijas Diabēta Federācija
3. Atbalsts rakstam par diabētu pacientu avīzē 709, 00 EUR
Bayer
1. Latvijas Pulmonālās Hipertensijas biedrība tās aktivitāšu veikšanai 1700€
2. Pacientu organizācija ParSirdi.lv  insulta profilakses kampaņas organizēšanai 5000€
Berlin–Chemie/Menarini
Boeringer Ingelheim
Eli Lilly
1. Latvijas Diabēta Federācija
LDF biedru nauda 2014. gadam 215,00 EUR
Publikācija žurnālā SAULE 270,00 EUR
Publikācija žurnālā SAULE 270,00 EUR
Publikācija žurnālā SAULE 540,00 EUR
2. Latvijas Diabēta Asociācija
LDA kolektīvā biedra nauda 680,00 EUR
GlaxoSmithKline
1. Biedrībai ‘’Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem – AGIHAS’’
Biedrība ‘’Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem – AGIHAS’’ darbojas, lai aizstāvētu kā savu biedru intereses, tā arī pārstāvētu visu to pacientu, kuri cieš no HIV un AIDS, intereses. GSK Latvia sadarbojas ar AGIHAS kopš 1998. gada. 2014. gadā mēs sniedzām AGIHAS  finansiālu atbalstu  ziedojuma veidā 1 000 EUR apmērā biedrības pamatdarbības nodrošināšanai 2015. gadā. Mūsu atbalsts veido 20,8%no AGIHAS gada kopējiem ienākumiem.
2. Apvienībai HIV.LV
Apvienības HIV.LV sastāvā ir 8 organizācijas, 21 privātpersona, kā arī 24 atbalstītāji bez biedra juridiskā statusa un 3 partnerorganizācijas. GSK Latvia sadarbojas ar Apvienību HIV.LV kopš 2008. gada. 2014. gadā mēs Apvienībai HIV.LV sniedzām finansiālu atbalstu  1711 EUR apmērā, lai tā spētu 2015. gadā nodrošināt mājas lapas materiālu tulkojumu nodrošināšanai un vasaras treniņam “Izdegšanas sindroms un spējas to vadīt”. Mūsu atbalsts veido aptuveni 9,27% no Apvienības HIV.LV gada kopējiem ienākumiem.
3. Biedrībai ‘’DIA+LOGS’’
Biedrība ‘’DIA+LOGS” ir atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS. Tās mērķis ir sniegt psiholoģisku, emocionālu un sociālu atbalstu visiem HIV/AIDS skartajiem, kā arī sekmēt HIV inficēto un AIDS slimnieku integrāciju sabiedrībā, veicinot personas pašnoteikšanos, un iestājoties pret šo cilvēku diskrimināciju. GSK sadarbojas ar ‘’DIA+LOGS” kopš 2003. gada. 2014. gadā mēs sniedzām ‘’DIA+LOGS’’ atbalstu 1969 EUR apmērā ziedojuma veidā projektam, kas nodrošināja biedrības aktivitātes saistībā ar 2014. gada Pasaules AIDS dienu. Mūsu finansējums veido aptuveni 1,41% no ‘’DIA+LOGS’’ gada kopējiem ienākumiem.
4. Latvijas Astmas un alerģijas biedrībai
Latvijas Astmas un alerģijas biedrība ir nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir aizstāvēt astmas un alerģijas slimnieku intereses, informēt par slimības profilaksi, ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām. GSK Latvia sadarbojas ar Astmas un alerģijas biedrību kopš 1993. gada. 2014. gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu Astmas un alerģijas biedrībai 700 EUR apmērā ziedojuma veidā tās pamatdarbības nodrošināšanai. Mūsu finansējums veido 9 % no Astmas un alerģijas biedrības gada kopējiem ienākumiem.
5. Pulmonālās hipertensijas biedrībai
Pulmonālās hipertensijas biedrība (PHB) ir pacientu organizācija, kas apvieno pulmonālās hipertensijas biedrus, viņu tuviniekus un šīs terapijas jomas speciālistus, un tās mērķis ir veicināt šo slimnieku dzīves kvalitātes uzlabošanu un pilnveidot viņu aprūpi. GSK Latvia sadarbojas ar PHB kopš 2012. gada. 2014. gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu 2 000 EUR apmērā ziedojuma veidā biedrības pamatdarbības nodrošināšanai 2015. gadā. Mūsu finansējums veido aptuveni 6, 53% no PHB gada kopējiem ienākumiem.
6. Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijai ‘’SUSTENTO’’.
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija ‘’SUSTENTO’’ apvieno 32 dažādas organizācijas, kuru biedri ir vairāk nekā 50 000 cilvēku ar invaliditāti vai hroniskām saslimšanām. GSK Latvia sadarbojas ar ‘’SUSTENTO’’ kopš 2006. gada. 2014. gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu 385,57 apmērā projektam, kas nodrošināja efektīvu un atklātu balsošanu un tās rezultātu apkopošanu SUSTENTO ikgadējās konferences ietvaros. Mūsu finansējums veido aptuveni 0,50% no ‘’SUSTENTO’’ gada kopējiem ienākumiem.
7.    Latvijas Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrībai ‘’Dzīvības koks’’
Latvijas Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība ‘’Dzīvības koks’’ darbojas, lai uzlabotu sabiedrības izpratni par krūts vēža un citu onkoloģisko saslimšanu profilaksi un laicīgu ārstēšanu un iesaistītu pacientus un viņu piederīgos savu tiesību aizstāvībā. “Dzīvības koks” ir organizācijas ‘’Europa Donna” un Eiropas vēža pacientu koalīcijas biedrs. GSK Latvia sadarbojas ar biedrību ‘’Dzīvības koks’’ kopš 2008. gada. 2014. gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu biedrībai ‘’Dzīvības koks’’ 700 EUR apmērā psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem. Mūsu finansējums veido aptuveni 0,20% no biedrības ‘’Dzīvības koks’’ kopējiem gada ienākumiem.
8. Latvijas Nieru slimnieku asociācijai
Latvijas Nieru Slimnieku Asociācija izveidota 1994. gadā. Organizācijas mērķauditorija ir nieru slimnieki, viņu radinieki, draugi un medicīnas darbinieki.  Asociācija rūpējas par nieru slimnieku kopējām interesēm Latvijā – organizē palīdzību un aizstāvību nieru slimniekiem, palielina sabiedrības informētību par dažādiem ar nieru saslimšanām saistītiem jautājumiem; īsteno pasākumus nieru slimību profilakses un pacientu apmācības un aprūpes veicināšanas pasākumus. GSK Latvia sadarbojas ar Latvijas Nieru slimnieku asociāciju kopš 2014. gada. 2014. gadā mēs sniedzām Latvijas Nieru slimnieku asociācijai finansiālu atbalstu 400 EUR apmērā ikgadējās pacientu konferences norises nodrošinājumam. Mūsu finansējums veido aptuveni 19, 05 % no asociācijas kopējiem gada ienākumiem.
9. Biedrībai „Blastiņš”
Biedrība „Blastiņš” ir izveidota 2012. gadā. Tās galvenais mērķis ir sniegt psiholoģisko, materiālo un medicīnisko atbalstu bērniem ar onkoloģiskām un hematoloģiskām saslimšanām, kā arī panākt kvalitatīvu onkoloģisko un hematoloģisko slimību ārstēšanu. veidot savstarpējās psiholoģiskā atbalsta grupas. GSK Latvia sadarbojas ar biedrību „Blastiņš” kopš 2013. gada. 2014. gadā mēs sniedzām biedrībai „Blastiņš” finansiālu atbalstu 1 700 EUR apmērā projektam, kas paredz psiholoģiskā atbalsta nodrošināšanu personām, kas ikdienā saskaras ar onkoloģiski slimo bērnu aprūpi. Mūsu finansējums veido aptuveni 13 % no biedrības kopējiem gada ienākumiem.
Gedeon Richter
Latvijas Multiplās Sklerozes Asociācija: Atbalsts Pasaules Multiplās Sklerozes dienas pasākumu organizēšanai – 500 EUR
Ipsen
Janssen – Cilag
Biedrība „Gaismas stars” 860 Eur
Vīriesu pacientu biedrība 1000 Eur
Lundbeck
Atbalsts Garīgās veselības atbalsta biedrībai „Saules zīmes” – ziedojums 300,00 EUR apmērā biedrības mērķu īstenošanai un pamatdarbības nodrošināšanai
Merck Serono
  Atbalsts nav sniegts
Merck Sharp & Dohme
 Atbalsts nav sniegts
Novartis 1. Biedrība “Reto slimību biedrība Caladrius”
– Finansiālais atbalsts organizējot Reto Slimību dienu 3100 EUR
– Finansiālais atbalsts”ECRD 2014: The European Conference Disease & Orphan Products” konferences apmeklējumam 2083 EUR
2. Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība Finansiālais atbalsts kongresa apmeklējumam 2000 EURLatvijas Multiplās Sklerozes Asociācija Finansiālais atbalsts organizējot Multiplāš sklerozes dienu 2000 EUR
Leikēmijas slimnieku atbalsta biedrība  Finansiālais atbalsts organizējot Leikemijas un Limfomas dienu 3137 EUR
Novo Nordisk
1. Latvijas Diabēta Federācija
711,43  EUR – Grāmatas „Ar insulīnu es atkal jūtos labi” izdošanai
146,35 EUR – Telpu īre diabēta pacientu konferencei
215,00 EUR -Biedru naudas maksa
2. Aizputes Diabēta un invalīdu biedrība
45,00 EUR – Veselības dienai veltīta pasākuma un biedrības pilnsapulces organizēšanai
3. Tukuma Diabēta biedrība
200,00 EUR – Biedrības biedru vasaras nometnes organizēšanai
4. Latvijas Bērnu un jauniešu diabēta biedrība
544,00 EUR – Ceļa izdevumu segšana dalībai European Association for the Study of Diabetes 50. kongresā
5. Latvijas Hemofilijas biedrība
300,00 EUR – Biedrības sapulces organizēšanai
6. Latvijas Diabēta asociācijas Valkas nodaļa (SIA „Pedelīte”) 40,00 EUR – Vispasaules Diabēta dienai veltīta pasākuma organizēšanai
7. Liepājas Diabēta biedrība
170,00 EUR – Vispasaules Diabēta dienai veltīta pasākuma organizēšanai
8. Limbažu Diabēta biedrība
50,00 EUR – Vispasaules Diabēta dienai veltīta pasākuma organizēšanai
9. SIA „VSV Centrs”
251,00 EUR – Svaru iegāde pacientu svara kontroles veikšanai
10. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Endokrinoloģijas nodaļa
239,99 EUR – Printera iegāde nodaļas darbu nodrošināšanai
Takeda
1. Latvijas Diabēta federācija
1000 EUR atbalsts biedrības mērķu īstenošanai
2. Latvijas Diabēta asociācija
680 EUR atbalsts dalībai biedrības organizētajos pacientu pasākumos
Pfizer
Nodibinājumu “Rozes fonds”: Finansiāls atbalsts 6555,37 EUR apmērā onkoloģisko pacientu interešu aizstāvībai
Sanofi
1. Latvijas Diabēta asociācija
680 EUR ziedojums biedrības mērķu īstenošanai un 50 EUR dalības maksa biedrības rīkotajā pasākumā
2. Latvijas Diabēta federācija
3000EUR ziedojums biedrības mērķu īstenošanai un atbalsts 365EUR biedrības organizētajiem projektiem.
3. Motus Vita Cilvēku ar īpašām vajadzībām asociācija
700EUR, atbalsts biedrība mērķu realizēšanai – dalība ikgadējā ziemeļvalstu ALS/NMS konferencē Reikjavīkā, Islandē.
4. Reto slimību biedrība “Caladrius”
1500 EUR ziedojums biedrības mērķu īstenošanai un 2000 EUR projekta „Reto slimību diena 2014”atbalstam.
Servier International
1. Ziedojums 250 EUR biedrībai “Par sirdi.lv” ;
2. Ziedojums 280 EUR garīgās veselības atbalsta biedrībai “Saules Zīmes”;
3. Ziedojums 335 EUR Latvijas Osteoporozes un metabolo slimību asociācijai;
4. Ziedojums 675 EUR Latvijas Diabēta federācijai;
5. Ziedojums 640 EUR Latvijas Diabēta asociācijai.
SIFFA  1. Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO

– atbalsts 1000 EUR apmērā SUSTENTO pētījuma izplatīšanai un publicitātes nodrošināšanai;
– atbalsts 2500 EUR apmērā gadskārtējās Latvijas Pacientu organizāciju konferences organizēšanai
2. Biedrība „ParSirdi.lv”
Atbalsts 2500 EUR apmērā sabiedrisko attiecību kampaņai par veselības aprūpes budžeta palielināšanu

SIFFA biedru atbalsts pacientu organizācijām 2013.gadā

SIFFA biedrs
Atbalsta saņēmējs, veids un apmērs
Abbot Laboratories
– Latvijas Diabeta Asociacija: 230 LVL
AbbVie – Atbalsta Grupa Inficētajiem ar HIV un AIDS Slimniekiem LVL 350.00 8/1/2013
– Atbalsta Grupa Inficētajiem ar HIV un AIDS Slimniekiem LVL 350.00 9/3/2013
– Latvijas Nieru Slimnieku Asociācija LVL 150.00
11/19/2013
– Atbalsta Grupa Inficētajiem ar HIV un AIDS Slimniekiem LVL 350.00 11/19/2013
– Atbalsta Grupa Inficētajiem ar HIV un AIDS Slimniekiem LVL 420.00 12/13/2013
AstraZeneca
– Latvijas astmas un alerģijas biedrība, 200 LVL, Pacientu izglītojošs pasākums – Pasaules astmas diena. Ziedojums.
– Pacientu biedrība “Par sirdi.lv”, 700 LVL, Ziedojums mājas lapas uzturēšanai un sabiedrības informēšanas pasākumiem.
– Latvijas Diabēta federācija, 352 LVL, atbalsts federācijai izglītojoša žurnāla „Saule” 1000 eksemplāru sagatavošanai un drukai; kolektīvā biedra nauda.
Bayer
Pacientu biedrība ParSirdi.lv 3900 EUR
Pulmonārās hipertensijas biedrība 100 Ls
Berlin–Chemie/Menarini
Boeringer Ingelheim
– LATVIJAS DIABETA FEDERACIJA 190.00 LVL
Informatīvā raksta izvietošana žurnālā “Saule” Nr.52, A4 lpp., 2013.gads
– LATVIJAS DIABETA ASOCIACIJA 350.00 LVL
Par dalību Latvijas Diabēta Asociācijas konferencē 12.04.2013
Eli Lilly
– Latvija Diabēta Asociācija – Atbalsts LDA par 12.04.2013 konferenci „2.tipa cukura diabēta terapijas aktualitātes 2013”; 2000,- LVL
– Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrība – Grāmatas „Cukuriņa padomi. Dzīvo vesels ar diabētu” sagatavošanas atbalsts; 300,- LVL
– Latvijas Diabēta Federācija – Atbalsts grāmatas izdošanai; 500,- LVL
– Latvijas Diabēta Asociācija – LDA kolektīvā biedra nauda un dalība Pasaules diabēta pasākumos 2013 Latvijā; 475,- LVL
GlaxoSmithKline
1. Biedrībai ‘’Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem – AGIHAS’’
Biedrība ‘’Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem – AGIHAS’’ darbojas, lai aizstāvētu kā savu biedru intereses, tā arī pārstāvētu visu to pacientu, kuri cieš no HIV un AIDS, intereses. GSK Latvia sadarbojas ar AGIHAS kopš 1998. gada. 2013. gadā mēs sniedzām AGIHAS finansiālu atbalstu ziedojuma veidā 1 200 Ls apmērā biedrības pamatdarbības nodrošināšanai 2014. gadā. Mūsu atbalsts veido 17,63 % no AGIHAS gada kopējiem ienākumiem.
2. Latvijas Astmas un alerģijas biedrībai
Latvijas Astmas un alerģijas biedrība ir nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir aizstāvēt astmas un alerģijas slimnieku intereses, informēt par slimības profilaksi, ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām. GSK Latvia sadarbojas ar Astmas un alerģijas biedrību kopš 1993. gada. 2013. gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu Astmas un alerģijas biedrībai 500 Ls apmērā ziedojuma veidā tās pamatdarbības nodrošināšanai. Mūsu finansējums veido 10,12 % no Astmas un alerģijas biedrības gada kopējiem ienākumiem.
3. Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijai ‘’Papardes zieds’’
Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija ‘’Papardes zieds’’ darbojas, lai tiktu īstenotas ikviena indivīda seksuālās un reproduktīvās tiesības un lai katram būtu pieejami kvalitatīvi pakalpojumi un iespēja izdarīt izvēli, balstoties uz kvalitatīvu un objektīvu informāciju. GSK Latvia sadarbojas ar asociāciju ‘’Papardes zieds’’ kopš 2007. gada. 2013. gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu asociācijai ‘’Papardes zieds’’ ziedojuma veidā 1 200 Ls apmērā pamatdarbības nodrošināšanai 2014. gadā. Mūsu finansējums veido 1 % no ‘’Papardes zieda’’ gada kopējiem ienākumiem.
4. Apvienībai HIV.LV
Apvienības HIV.LV sastāvā ir 8 organizācijas, 21 privātpersona, kā arī 24 atbalstītāji bez biedra juridiskā statusa un 3 partnerorganizācijas. GSK Latvia sadarbojas ar Apvienību HIV.LV kopš 2008. gada. 2013. gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu Apvienībai HIV.LV 1 103,5 Ls apmērā – mājas lapas materiālu tulkojumu nodrošināšanai un 7. vasaras treniņam “Izdegšanas sindroms un spējas to vadīt”. Mūsu atbalsts veido aptuveni 19% no Apvienības HIV.LV gada kopējiem ienākumiem.
5. Biedrībai ‘’DIA+LOGS’’
Biedrība ‘’DIA+LOGS” ir atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS. Tās mērķis ir sniegt psiholoģisku, emocionālu un sociālu atbalstu visiem HIV/AIDS skartajiem, kā arī sekmēt HIV inficēto un AIDS slimnieku integrāciju sabiedrībā, veicinot personas pašnoteikšanos, un iestājoties pret šo cilvēku diskrimināciju. GSK sadarbojas ar ‘’DIA+LOGS” kopš 2003. gada. 2013. gadā mēs sniedzām ‘’DIA+LOGS’’ atbalstu 330 Ls apmērā ziedojuma veidā projektam ‘’ Brošūru izgatavošana HIV testēšanas konsultēšanas īstenošana”. Mūsu finansējums veido aptuveni 0,4 % no ‘’DIA+LOGS’’ gada kopējiem ienākumiem.
6. Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrībai
Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība (LKLSSB) darbojas, lai palīdzētu cilvēkiem, kuri slimo ar kaulu, locītavu un saistaudu slimībām, sadzīvot ar savu slimību, tos izglītojot un veicinot fiziskās un radošās aktivitātes. GSK Latvia sadarbojas ar LKLSSB nodaļām kopš 2007. gada. 2013. gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu LKLSSB projektam ‘’Pasaules artrīta dienas konference’’ 100 Ls apmērā. Mūsu finansējums veido 3% no LKLSSB gada kopējiem ienākumiem.
7. Latviešu sieviešu-volontieru biedrībai ‘’VITA’’
Latvijas Sieviešu-volontieru biedrība ‘’VITA’’ ir krūts vēža pacientu atbalsta biedrība, kas apvieno un psiholoģiski palīdz visām tām sievietēm, kurām krūts vēža operācijas rezultātā ir izdarīta krūts amputācija. GSK Latvia sadarbojas ar ‘’VITA’’ kopš 2006. gada. 2013. gadā mēs sniedzām ‘’VITA’’ finansiālu atbalstu 100 Ls apmērā ziedojuma veidā biedrības sapulces norisei. Mūsu finansējums veido 24, 39 % no ‘’VITA’’ gada kopējiem ienākumiem.
8. Pulmonālās hipertensijas biedrībai
Pulmonālās hipertensijas biedrība (PHB) ir pacientu organizācija, kas apvieno pulmonālās hipertensijas biedrus, viņu tuviniekus un šīs terapijas jomas speciālistus, un tās mērķis ir veicināt šo slimnieku dzīves kvalitātes uzlabošanu un pilnveidot viņu aprūpi. GSK Latvia sadarbojas ar PHB kopš 2012. gada. 2013. gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu 1 500 Ls apmērā ziedojuma veidā biedrības pamatdarbības nodrošināšanai 2014. gadā. Mūsu finansējums veido aptuveni 5,6 % no PHB gada kopējiem ienākumiem.
9. Latvijas sieviešu invalīdu asociācijai ‘’Aspazija’’
Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija ‘’Aspazija’’ darbojas, lai palīdzētu sievietēm invalīdēm ar dažāda veida invaliditāti, kas iegūta slimību rezultātā, kļūt par pilntiesīgām sabiedrības loceklēm, aizstāvēt viņu intereses un tiesības. GSK Latvia sadarbojas ar ‘’Aspaziju’’ kopš 2006. gada. 2013. gadā mēs sniedzām ‘’Aspazijai’’ finansiālu atbalstu 480 Ls apmērā ziedojuma veidā projektam „Sievietes veselība brieduma gados” . Mūsu atbalsts veido 1 % no ‘’Aspazijas’’ gada kopējiem ienākumiem.
10. Biedrībai ‘’Gaismas stars’’
Biedrība ‘’Gaismas stars’’ darbojas kā atbalsta grupa personām ar garīgās veselības traucējumiem un to piederīgajiem. GSK Latvia sadarbojas ar ‘’Gaismas staru’’ kopš 2007. gada. 2013. gadā mēs sniedzām biedrībai ‘’Gaismas stars’’ finansiālu atbalstu 465, 23 Ls apmērā ziedojuma veidā projekta „Kopienas mākslas studija” īstenošanai. Mūsu finansējums veido aptuveni 1,02 % no ‘’Gaismas stara’’ gada kopējiem ienākumiem.
Gedeon Richter
Latvijas Multiplās Sklerozes Asociācija:
– 1000 EUR – 18.03.2013 – Atbalsts Pasaules MS dienas pasākumu organizēšanai.
– 2000 EUR – 20.11.2013 – Atbalsts LMSA laikraksta „Cerība” izdošanai, gada pārskata sanāksmes un reģionālo pasākumu organizēšanai.
Ipsen
Atbalsts nav sniegts
Janssen – Cilag
Atbalsts nav sniegts
Lundbeck
Atbalsts nav sniegts
Merck Serono
Atbalsts sniegts pacientu biedrībai “Latvijas Multiplās sklerozes asociācijai” biedrības informatīvās avīzes “Cerība” izdošanai 1000 EUR apmērā.
Merck Sharp & Dohme
– Apvienība HIV.LV 2: advokācijas apmācībām jaunajiem aktīvistiem par HIV un C hepatīta infekciju 702 LVL
– Latvijas Diabēta federācija: Atbalsts pacientus izglītojoša materiāla drukai, Pasaules Diabēta dienas organizācijai, sabiedrību izglītojošu aktivitāšu organizēšanai par diabētu 1300 EUR
– Latvijas Diabēta asociācija: Atbalsts asociācijas aktivitātēm, Diabēta dienas aktivitātēm, aktīvistu izglītošanai 2013. gadā 2000 EUR
– Latvijas astmas un alerģijas biedrība: Atbalsts Pasaules Astmas dienas pasākumu organizēšanai Latvijā 2013. gadā sabiedrības informēšanas un izglītošanas nolūkā 500 EUR
– Latvijas osteoporozes pacientu un invalīdu asociācija: Atbalsts projektam “Uzzini par osteoporozi 2013” – izglītojošu un informatīvu materiālu izdošana pacientiem par osteoporozes profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu 3000 EUR
Novartis – Latvijas cistiskās fibrozes biedrība Ls 215 Pieredzes apmaiņas brauciena organizēšana uz Lietuvu
– Latvijas Multiplās sklerozes asociācija Ls 2 500 Pasaules Multiplas sklerozes dienas organizēšana
– Latvijas Diabēta Asociācija Ls 2 350 Dzīvesstila modificēšanas programmas materiālu drukāšana
– Latvijas leikēmijas biedrība Ls 1 054 Finansējums pacientu konferences apmeklējumam Prāgā, Čehijā
– Latvijas reto slimību biedrība Ls 492 Finansējums pacientu konferences apmeklējumam Viļņā, Lietuvā
Novo Nordisk
– Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrība 300 Ls 28.05.2013 Grāmatas „Cucuriņa padomi. Dzīvo vesels ar diabētu” izdošanai.
– Tukuma reģionālā diabēta biedrība 45 Ls 29.05.2013 Biedrības sapulces organizēšanai
– Latvijas Diabēta Federācija 227 Ls 19.09.2014 Dalībai „Pacientu organizāciju ciematiņā” 49.EASD kongresa laikā
– Latvijas Diabēta asociācijas Valkas nodaļa 25 Ls 15.10.2013 Vispasaules Diabēta dienai veltīta pasākuma organizēšanai
– Liepājas Diabēta biedrība 95 Ls 04.11.2013 Vispasaules Diabēta dienai veltīta pasākuma organizēšanai
Takeda
600 LVL apmērā atbalstīti Latvijas Diabēta asociācijas organizētie izglītojošie pasākumi diabētu pacientiem (12.04 un 09.11. 2013 Pacientu dienām)
Pfizer
– Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība – 200 LVL finansiāls atbalsts Pasaules Artrīta dienas organizēšanai.
– Pulmonālās hipertenzijas biedrība – 500 LVL finansiāls atbalsts vasaras nometnes organizēšanai pulmonālās hipertenzijas pacientiem – invalīdiem.
Sanofi
– Latvijas Diabēta asociācija – 2 232 Ls ziedojums biedrības mērķu īstenošanai un 510 Ls dalības maksa biedrības rīkotajā pasākumā
– Latvijas Diabēta federācija – 1 757Ls ziedojums biedrības mērķu īstenošanai
– Reto slimību biedrība “Caladrius” – 2 158Ls ziedojums biedrības mērķu īstenošanai
Servier International
1) Biedrībai „Par sirdi.lv”: ziedojums pamatdarbības nodrošināšanai un sabiedrības informēšanas pasākumiem; 750 Ls.
2) Latvijas Diabēta Federācijai: LDF kolektīvā biedra nauda; 150 Ls.
3) Latvijas Diabēta Asociācijai: dalības maksa LDA rīkotajā konferencē „2. tipa cukura diabēta aktualitātes 2013”; 375 Ls.
SIFFA SUSTENTO:
– Ls 5000 SUSTENTO dalīborganizāciju projektu realizēšanai;
– Ls 2500 ikgadējās pacientu konferences organizēšanai

SIFFA biedru atbalsts pacientu organizācijām 2012.gadā

SIFFA biedrs
Atbalsta saņēmējs, veids un apmērs 
Abbot Laboratories
AGIHAS: 700 LVL
Latvijas Diabēta asociācija: 2713,74 LVL
Latvijas Krona un kolīta slimību biedrība: 137,70 LVL
AstraZeneca
Biedrība „Par sirdi” – 150 LVL tehniskais atbalsts tulka un pacienta piesaistei pacienta stāsta izveidei un filmēšanai
Bayer
Pacientu biedrība ParSirdi.lv 1500 EUR
Aizputes diabēta un invalīdu biedrība 75 Ls
Pulmonārās hipertensijas biedrība 700 Ls
Multiplās sklerozes asociācija 3025 Ls
Berlin–Chemie/Menarini
Atbalsts nav sniegts
Boeringer Ingelheim
Atbalsts nav sniegts
Eli Lilly
Latvijas Diabēta Federācija:
– Veicinātājbiedra nauda 2012.gadā (Ls 150)
Latvijas Diabēta Asociācija
– Par dalību Latvijas Diabēta asociācijas zinātniskajā konferencē (Ls 450)
– Kolektīvā biedra nauda un par dalību Pasaules Diabēta dienās 2012.gadā (Ls 475)
GlaxoSmithKline
http://www.gsk.lv/pacientu-organizacijas/gsk-sniegtais-2012.html
Gedeon Richter
Atbalsts nav sniegts
Ipsen
Atbalsts nav sniegts
Janssen – Cilag
Atbalsts nav sniegts
Lundbeck
Latvijas Parkinsona slimības biedrība:
– Ziedojuma apmērs 700,00 LVL;
– Datums – 11/05/2012;
– Mērķis – Biedrības pamatdarbības nodrošināšana un sabiedrības izglītojošu aktivitāšu organizēšana
Merck Serono
Atbalsts nav sniegts
Merck Sharp & Dohme
– Latvijas Diabēta federācija (750.00 LVL) Atbalsts pacientus izglītojoša materiāla drukai, Pasaules Diabēta dienas organizācijai, sabiedrību izglītojošu aktivitāšu organizēšanai par diabētu.
– Latvijas ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija “Papardes zieds” (500.00 EUR) Atbalsts izglītojošo darba grupu organizēšanai jauniešiem par pubertāti, seksualitāti un attiecībām.
– Biedrība “Latvijas osteoporozes pacientu un invalīdu asociācija” (LOPIA) (3000.00 LVL) Atbalsts izglītojošu un informatīvu materiālu izdošanai pacientiem par osteoporozes profilaksi, diagnostiku, kā arī ārstēšanu.
– Latvijas Diabēta asociācija (250.00 EUR) Atbalsts asociācijas biedru piedalīšanās Starptautiskās Diabēta Federācijas Ģenerālajā Asamblejā 2012. gadā.
– Apvienība HIV.LV (460.00 LVL) Atbalsts pacientu informēšanai par HIV un C hepatīta infekciju.
Novartis – Biedrība “BLASTŅŠ” General support for improvement of health care quality and education. 712 EUR
– Kidney Patient Association Congress attendance: participation in Transplant/kidney patient congress 569 EUR
– Kidney Patient Association Patient / public education and awareness on disease: local educational conference 427 EUR
– Latvijas Multiplas Sklerozes Asociacija General support of activities 5 080 EUR
– Latvijas Multiplas Sklerozes Asociacija Services provided by a third party 1 765 EUR
– Leikēmijas slimnieku atbalsta biedrība General support of activities: educational material, communications, patient educational material 3 842 EUR
– Reto slimību biedrība Caladrius General support of activities: Rare Disease Day organization 1 423 EUR
Novo Nordisk
– Latvijas Diabēta federācija 450.00 LVL 2012.06.06. Atbalsts diabēta pacientu apmācībai
– Valmieras Diabēta biedrība 200.00LVL 2012.07.31. Atbalsts dalībai 48th EASD kongresa diabēta pacientu organizāciju pasākumā
– Latvijas Diabēta federācija 200.00 LVL 2012.08.07. Atbalsts sporta spēļu organizēšanai
– Latvijas Diabēta asociācijas Valkas nodaļa 20.00 LVL 2012.10.19. Atbalsts Pasaules Diabēta dienai veltītā pasākuma organizēšanai
– Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrība 70.00 LVL 2012.10.23. Atbalsts Pasaules Diabēta dienai veltītā pasākuma organizēšanai
– Liepājas Diabēta Biedrība 80.00 LVL 2012.11.14. Atbalsts Pasaules Diabēta dienai veltītā pasākuma organizēšanai
– Latvijas Hemofilijas biedrība 200.00 LVL 2012.11.29. Atbalsts Latvijas Hemofilijas biedrības biedru sapulces organizēšanai
Nycomed / Takeda
2012.gadā Nycomed atbalstīja Biedrību Latvijas Osteoporozes pacientu un invalīdu asociācija, novirzot LVL 1220, lai apmaksātu Sabiedrisko attiecību kompānijas „Divi gani” darbu pie Osteoziņu (2012.gada pavasaris) numura izveides un biedrības mājas lapas www.lopia.lv administrēšanas. Nycomed nolēma atbalstīt biedrību, jo LOPIA mērķis ir apvienot osteoporozes pacientus, kā arī informēt par osteoporozi – kaulu slimību, kurai raksturīgs pastiprināts minerālvielu zudums, kas tādējādi izraisa kaulu lūzumus. Biedrības veiktās aktivitātes izglīto sabiedrību par osteoporozi, tās simptomiem, slimības diagnostiku, profilaksi, kā arī slimības izraisītajiem draudiem, kuru ietekmē mainās pacienta veselības stāvoklis un dzīves kvalitāte.
Pfizer
– Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība: 400 LVL finansiāls atbalsts Pasaules Artrīta dienas organizēšanai.
– Pulmonālās hipertenzijas biedrība: 1606 LVL finansiāls atbalsts vasaras nometnes organizēšanai pulmonālās hipertenzijas pacientiem – invalīdiem.
Sanofi-Aventis
– Atbalsts Latvijas Diabēta Federācijai – 1757 Ls
– Atbalsts Pulmonālās hipertensijas biedrības mērķu sasniegšanu, ziedojot finanšu līdzekļus 1000Ls apmērā (kas sastāda mazāk nekā 25% no visiem biedrības finanšu līdzekļiem 2012. gadā)
– Atbalsts Latvijas Osteoporozes pacientu un invalīdu asociācijai – 1000 Ls
Servier International
1) Latvijas Diabēta Federācija – 150 Ls (biedru nauda)
2) Latvijas Diabēta Asociācija – 950 Ls (biedru nauda)
3) Biedrība „Par sirdi.lv” – 200 Ls (ziedojums)
4) Biedrība „Latvijas Osteoporozes pacientu un invalīdu biedrība” – 1000 Ls (ziedojums)
SIFFA SUSTENTO:
– Ls 5000 SUSTENTO dalīborganizāciju projektu realizēšanai;
– Ls 1000 ikgadējās pacientu konferences organizēšanai;
Biedrība “ParSirdi.Lv” Ls 1000 biedrības darba nodrošināšanai

 

AFA biedru atbalsts pacientu organizācijām 2011.gadā

 AFA biedrs
Atbalsta saņēmējs, veids un apmērs 
Abbot Laboratories
Latvijas Diabēta asociācija – ziedojums saskaņā ar organizācijas darbības mērķiem.
Biedrība AGIHAS – ziedojums saskaņā ar organizācijas darbības mērķiem.
AstraZeneca
Latvijas Astmas un Alerģijas biedrība – 500 LVL pacientu izglītošanas pasākumiem pasaules Astmas dienas ietvaros un biedrības konferences organizēšanai
Bayer Schering Pharma
Atbalsts Latvijas Hemofīlijas biedrībai, lai organizētu Pasaules Hemofīlijas dienas 2011.gada 16.un 17. aprīlī (Ls 500).
Konferences (viena) organizēšana pacientiem ar ārstu, jurista un psihologa dalību.
Berlin–Chemie/Menarini
Biedru nauda Latvijas Diabēta Federācijai par 2011. gadu (Ls150)
Boeringer Ingelheim
Atbalsts nav sniegts
Eli Lilly
Latvijas Diabēta Federācija: Veicinātājbiedra nauda 2011.gadā (Ls 150)
Latvijas Diabēta Asociācija: Kolektīvā biedra nauda un par dalību Pasaules Diabēta dienās 2011 (Ls 475)
GlaxoSmithKline
http://gsk.lv/pacientu-organizacijas/gsk-sniegtais-2011.html
Gedeon Richter
Atbalsts Latvijas Multiplās Sklerozes Asociācijai:
– 1000 EUR – 2011.gada augustā – Baltijas Multiplās Sklerozes slimnieku nometnes atbalsts (nometnes norises vieta – Lietuva, 25.-28.augusts, izsniegtais atbalsts Latvijas delegātu sponsorēšanai)
– 1000 EUR – 2011.gada decembrī – LMSA laikraksta „Cerība” izdošana, LMSA kalendāru izgatavošana.
Ipsen
Atbalsts nav sniegts
Janssen – Cilag
Latvian Association of Kidney Patients (Latvijas Nieru Slimnieku Asociacija): Support for implementation of local project intented for kidney patients, including publication of information materials, organization of patient meetings and similar.
Lundbeck
Atbalsts nav sniegts
Merck
Veicinātājbiedra atbalsts Latvijas Diabēta federācijai Ls150 apmērā. Līdzekļi, izmantoti bukleta „Izproti un kontrolē diabētu” izgatavošanai
Merck Sharp & Dohme
Latvijas Astmas un alerģijas biedrība: ziedojums Pasaules Astmas dienas pasākumu organizēšanai Latvijā(Ls 350) un ziedojums biedrības pasākumu organizēšanai (Ls 2100)
Latvijas Diabēta asociācija: Veicinātājbiedra gada maksa (Ls 475)
Latvijas Diabēta federācija: Veicinātājbiedra gada maksa (Ls 150)
Novartis Latvia Association of Kidney Patients: Support to organize local educational meetings for patients
Latvian Multiple Sclerosis Association: Support MS patients web page development, competition of life stories, World MS day etc. association needs
Rare Diseases Society Caladrius: Support the association for PR activities in order to attract government attention as well as organization of meetings with patients
The Association of Support for Leukemia Patients:
*Participation in conference New Horizons in Treating Cancer, 13-15 May, 2011, Amsterdam
* Support for local activities as patient meetings, communication with society and health care authorities, web page maintenance.
Novo Nordisk
Nycomed
Atbalsts nav sniegts
Orion Corporation
Atbalsts nav sniegts
Pfizer
Atbalsts nav sniegts
Sanofi-Aventis
Atbalsts Latvijas Diabēta asociācijai Ls 1255
Atbalsts Latvijas Diabēta Federācijai Ls 2108,41
Servier International
Latvijas Diabēta federācija: atbalsts biedrībai (Ls 150) un diabēta pacientu avīzes „Saule” iznākšanai (Ls 250)
Latvijas Diabēta asociācija: atbalsts biedrībai (Ls 450)
SIFFA SUSTENTO:
– Ls 5000 SUSTENTO dalīborganizāciju projektu realizēšanai;
– Ls 2491 ikgadējās pacientu konferences organizēšanai

AFA biedru atbalsts pacientu organizācijām 2010.gadā

 AFA biedrs
Atbalsta saņēmējs, veids un apmērs
Abbot Laboratories
* Latvijas Diabēta asociācijai – ziedojums saskaņā ar organizācijas darbības mērķiem 350 Ls apmērā.
* Latvijas Diabēta Federācija – ziedojums saskaņā ar organizācijas darbības mērķiem 175 Ls apmērā.
* Latvijas Bērnu un Jauniešu Diabēta biedrība – pacientu apmācībai un ziedojums saskaņā ar organizācijas darbības mērķiem – 400 Ls apmērā.
* Biedrība AGIHAS – pacientu apmācībai – 700 Ls apmērā.
* Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedribai – pacientu apmācībai – 260 Ls apmērā
AstraZeneca
Latvijas Astmas un Alerģijas biedrība – 200 LVL biedrības konferences organizēšanai
Bayer Schering Pharma
Atbalsts nav sniegts
Berlin–Chemie/Menarini
Atbalsts nav sniegts
Boeringer Ingelheim
Atbalsts nav sniegts
Eli Lilly
* Latvijas Diabēta Asociācija:
LVL 275,00 – dalības maksa izstādē 16.04.2010
LVL 475,00 – biedra nauda un dalības maksa Pasaules Diabēta dienās 2010
* Latvijas Diabēta Federācija:
LVL 150,00 – veicinātājbiedra biedranauda 2010
* Aizputes Diabēta un invalīdu biedrība:
LVL 70,00 – veicinātājbiedra biedranauda 2010
* Liepājas Diabēta biedrība:
LVL 60,00 – atbalsts diabēta informācijas dienas organizēšanai
GlaxoSmithKline
Gedeon Richter
Latvijas Multiplās Sklerozes Asociācijai finansiāls atbalsts LVL 1750 apmērā.
Atbalsta mērķi :
– LMSA avīzes „Cerība” izdevniecība
– LMSA biedru pasākumi
– LMSA gada kalendāru sagatavošana
Ipsen
Atbalsts nav sniegts
Janssen – Cilag
* Nieru Slimnieku Asociācija: atbalstītas aktivitātes integrācijai sabiedrībā (400,00 LVL) un 1 biedra piedalīšanās starptautiskā konferencē (135,00 LVL).
* Leikēmijas slimnieku atbalsta biedrība: atbalstīta informējoša bukleta pacientiem par Multiplo Mielomu izdošana.
Lundbeck
Atbalsts nav sniegts
MEDA Pharma
Atbalsts nav sniegts
Merck
Atbalsts nav sniegts
Merck Sharp & Dohme
Apvienība HIV.LV (902.50 LVL) Atbalsts biedrībai uzturēt mājas lapu www.apvienibahiv.lv un informēt pacientus par HIV un C hepatīta infekciju.
Latvijas ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija “Papardes zieds” (500.00 LVL) Atbalsts biedrības statūtos noteikto un ar starptautiskiem sadarbības līgumiem noteikto mērķu īstenošanā.
Apvienība HIV.LV (759.00 LVL) Atbalsts biedrībai uzturēt mājas lapu www.apvienibahiv.lv un informēt pacientus par HIV un C hepatīta infekciju.
Latvijas Astmas un Alerģijas biedrība (1000.00 EUR) Atbalsts biedrībai uzturēt un pilnveidot mājas lapu.
Latvijas Diabēta asociācija (475.00 LVL) Veicinātājbiedra gada dalības maksa (Diabēta dienu pasākumi, sēdes, informatīvie materiāli pacientiem)
Latvijas Diabēta federācija (150.00 LVL) Veicinātājbiedra gada maksa (Diabēta dienu pasākumi, sēdes, informatīvie materiāli pacientiem)
Novartis * Leikēmijas Slimnieku Atbalsta Biedrība:
Finansējums pacientu tikšanās reižu organizēšanai, mājas lapas www.leikemija.lvuzturēšanai, juridiskām konsultācijām, komunikācijai ar citu valstu pacientu biedrībām, valsts institūcijām, biedrības biedriem, sabiedrisko attiecību aģentūras, kas organizē un koordinē dažādus biedrības pasākumus, darba apmaksai, Leikēmijas un limfomas dienas pasākuma organizēšanai, pacientu izglītojošo semināru organizēšanai.
* Reto slimību biedrība CALADRIUS
Finansējums dalībai starptautiskā pacientu konferencē
* Latvijas Multiplās Sklerozes biedrība
Finansējums darbības nodrošināšanai
* Latvijas Nieru slimnieku asociacija
Finansējums dalībai starptautiskā konferencē un rikotu pacientu atbalsta programmas (rehabilitacijas nodarbibas)
Novo Nordisk
Nycomed
Atbalsts nav sniegts
Orion Corporation
Atbalsts nav sniegts
Pfizer
Atbalsts nav sniegts
Sanofi-Aventis
Atbalsts Latvijas Diabēta asociācijai Ls 4264
Atbalsts Latvijas Diabēta Federācijai Ls 1000
Servier International
* Latvijas Diabēta Asociācijai biedra naudas maksājums 475 LVL.
* Latvijas Diabēta federācijai biedra naudas maksājums 150 LVL

AFA biedru atbalsts pacientu organizācijām 2009.gadā

 AFA biedrs
Atbalsta saņēmējs, veids un apmērs
Abbot Laboratories
* Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedribai – finansiāls atbalsts 150 Ls apmērā biedrības biedriem, lai piedalītos Lietuvas ikgadējā reimatisko pacientu konferencē
* Latvijas Diabēta asociācijai – finansiāls atbalsts 150 Ls apmērā pacientu izglītošanas pasākumiem
* Latvijas Diabēta Federācija – biedru nauda 150 Ls apmērā
AstraZeneca
 Latvijas Astmas un Alerģijas biedrība – 200 LVL biedrības konferences organizēšanai
Bayer Schering Pharma
 Atbalsts nav sniegts
Berlin–Chemie/Menarini
* Latvijas Diabēta Asociācija, LVL 475, biedru nauda;
* Latvijas Diabēta Asociācija, LVL 295, dalība konferencē (Diabēta diena);
* Latvijas Diabēta Federacija LVL 150, biedru nauda
Boeringer Ingelheim
Atbalsts nav sniegts
Eli Lilly
 * Latvijas Diabēta Asociācija:
– USD 987,52 (biedru nauda)
– USD 823,15 (dalības maksa LDA konferencēs)
– USD 730,97 (ziedojums LDA dalībai EASD kongresā)
* Latvijas Diabēta Federācija:
– USD 311,85 (biedru nauda)
GlaxoSmithKline
Gedeon Richter
 Atbalsts nav sniegts
Ipsen
Atbalsts nav sniegts
Janssen – Cilag
 Atbalsts nav sniegts
Lundbeck
 Atbalsts nav sniegts
MEDA Pharma
Atbalsts nav sniegts
Merck
 Atbalsts nav sniegts
Merck Sharp & Dohme
Latvijas ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija “Papardes zieds” (700.00 LVL) Atbalsts biedrības statūtos noteikto un ar starptautiskiem sadarbības līgumiem noteikto mērķu īstenošanā.
Latvijas Diabēta asociācija (475.00 LVL) Veicinātājbiedra gada dalības maksa (Diabēta dienu pasākumi, sēdes, informatīvie materiāli pacientiem).
Latvijas Diabēta federācija (150.00 LVL) Veicinātājbiedra gada maksa (Diabēta dienu pasākumi, sēdes, informatīvie materiāli pacientiem).
Novo Nordisk
Nycomed
Atbalsts nav sniegts
Orion Corporation
Atbalsts nav sniegts
Pfizer
* Biedrība “Gaismas stars” – 150 ziemassvētku kartiņas (“Gaismas stara” produkcija), par kopējo summu LVL195, –
Sanofi-Aventis
 Atbalsts nav sniegts
Servier International
* Latvijas Diabēta federācijai – biedra nauda 150 Ls; raksts „Diabēta saulē” -300 Ls.
* Latvijas Diabēta asociācija – piedalīšanās Diabēta dienās 125 Ls, biedra nauda par 2009.gadu -195 Ls.
* Aizputes diabēta biedrībai – 70 Ls.
Cilag GmbH International
Atbalsts nav sniegts

AFA biedru atbalsts pacientu organizācijām 2008.gadā

 

 AFA biedrs Atbalsta saņēmējs, veids un apmērs
Abbot Laboratories
AstraZeneca Latvijas Astmas un Alerģijas biedrība – 200 LVL pacientu izglītošanas pasākumiem pasaules Astmas dienas ietvaros
Latvijas Diabēta asociācija – 475 LVL kolektīvā biedra dalības maksa
Bayer Schering Pharma Multiplās Sklerozes Asociācija – 850 EUR asociācijas gada pārskata kopsapulces organizēšanai
Berlin–Chemie/Menarini Atbalsts Latvijas Diabēta asociācijai rīkoto Diabēta dienas sarīkošanai 2008. gadā.
Boeringer Ingelheim
Eli Lilly  https://www.lillygrantoffice.com/index.jsp
GlaxoSmithKline  http://www.gsk.lv/gsk-sniegtais-2008.html
Gedeon Richter Atbalsta saņēmējs: Latvijas Multiplās sklerozes asociācija
Pasākums/pasākuma apraksts: Asociācijas pārvēlēšanas sapulce
Pasākuma laikā tika ievēlēta jauna LMSA valde, kā arī uzstājās Multiplās sklerozes centra speciālisti un jaunās valdes locekļi. Dalībnieku skaits ~ 150. Ar finansiālā atbalsta palīdzību daļēji tika nodrošināts pacientu transports uz pasākuma norises vietu un ēdināšana.
Atbalsta apmērs: 1200 LVL
Ipsen Atbalsts nav sniegts
Janssen – Cilag Atbalsts nav sniegts
Lundbeck Atbalsts nav sniegts
MediNet/MEDA Atbalsts nav sniegts
Merck Atbalsts nav sniegts
Merck Sharp & Dohme Latvijas Astmas un alerģijas biedrība
Latvijas Astmas un alerģijas biedrība ir nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir aizstāvēt astmas un alerģijas slimnieku intereses, informēt par slimības profilaksi, ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām. Merck Sharp & Dohme Latvija sadarbojas ar Astmas un alerģijas biedrību kopš 2000. gada. 2008. gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu Astmas un alerģijas biedrībai 1054.21 Ls apmērā mājas lapas www.astmaalergija.lv tehniskās un saturiskās pilnveidošanas darbiem. Mūsu finansējums veido aptuveni 10 % no Astmas biedrības gada kopējiem ienākumiem.
Latvijas Diabēta asociācija
Latvijas Diabēta asociācija ir nevalstiska sabiedriska organizācija, kas apvieno cukura diabēta pacientus, medicīnas darbiniekus un visus labas gribas cilvēkus, kuri atbalsta diabēta pacientus un vēlas uzlabot diabēta pacientu aprūpi Latvijā. Merck Sharp & Dohme Latvija sadarbojas ar Diabēta asociāciju kopš 2000. gada. 2008. gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu Diabēta asociācijai 390 Ls apmērā zinātniskās konferences rīkošanai. Mūsu finansējums veido mazāk kā 1% no Diabēta asociācijas gada kopējiem ienākumiem.
Latvijas Diabēta federācija
Latvijas Diabēta federācija ir pacientu organizācija, kas sniedz atbalstu pacientiem, kuri cieš no diabēta. Federācijas darbības mērķi ir palielināt sabiedrības izpratni par diabētu un ar to saistītām ikdienas problēmām, sekmēt diabēta apmācību, dodot prasmi un iespēju cilvēkiem ar diabētu saglabāt veselību, labu dzīves kvalitāti un psihoemocionālo pašsajūtu, veicināt ar diabētu saistītu jautājumu risināšanu sabiedrībā. MSD sadarbojas ar Diabēta federāciju kopš 2007. gada. 2008.gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu Diabēta federācijai ziedojuma veidā 150 Ls apmērā. Mūsu finansējums veido aptuveni 3% no Diabēta federācijas gada kopējiem ienākumiem.
Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija ”Papardes zieds”
Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija ”Papardes zieds” darbojas, lai tiktu īstenotas katra indivīda seksuālās un reproduktīvās tiesības un katram būtu pieejami kvalitatīvi pakalpojumi, un lai izvēle tiktu izdarīta, balstoties uz kvalitatīvu informāciju. Merck Sharp & Dohme Latvija sadarbojas ar asociāciju ”Papardes zieds” kopš 2006. gada. gada. 2008. gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu asociācijai ”Papardes zieds” 2000 Ls apmērā sabiedrības izglītības programmas īstenošanai par seksuālo un reproduktīvo veselību, 300 Ls apmērā vienaudžu izglītības semināra organizēšanai, kā arī 500 Ls dzemdes kakla vēža profilakses nedēļas organizēšanai. Mūsu finansējums veido aptuveni 3 % no ”Papardes zieds” gada kopējiem ienākumiem.
Novo Nordisk  Atbalsta saņēmējs, veids un apmērs
Nycomed  Atbalsts nav sniegts
Orion Corporation
Pfizer
Sanofi-Aventis http://www.sanofi-aventis.lv/l/lv/lv/layout.jsp?scat=96A77757-D5EB-451E-ADFB-5EA3C53D775A
Servier International Latvijas Diabēta Asociācija
Ikgadējā kolektīvā biedra maksa; finansiāls atbalsts LDA rīkotajiem pasākumiem (Diabēta Dienu pasākumus, sēdes) un biedrības biedru kvalifikācijas celšanas pasākumiem (semināri, konferences).
Latvijas Diabēta Federācija
Ikgadējā kolektīvā biedra maksa; finansiāls atbalsts LDF rīkotajiem pasākumiem (Diabēta Dienu pasākumi u.c.), biedrības biedru kvalifikācijas celšanas pasākumiem (semināri, konferences); laikraksta „Saule” izdošanai (kā reklāmdevējs).
Schering-Plough Atbalsts nav sniegts