Merck Sharp & Dohme

Merck Sharp & Dohme šobrīd ir viena no pasaules lielākajām farmaceitisko produktu un pakalpojumu kompānijām, kas īpaši lielu vērību velta zinātnes attīstībai un virzībai. Merck Sharp & Dohme atklāj, izpēta un izplata ļoti plašu visaugstākās kvalitātes produktu klāstu gan cilvēku, gan dzīvnieku veselības uzlabošanai.

Firma Merck ir dibināta 1891. gadā ASV. Tās turpmākajā vēsturē ir divi īpaši nozīmīgi notikumi. Pirmais 1927.gadā, kad kompānija Merck apvienojās ar Powers-Weightman-Rosengarten. Tas deva iespēju dubultot apgrozījumu un iegūt neatkarību no Vācijas piegādātājiem. Otrais 1953.gadā: apvienošanās ar Sharp & Dohme, kuras rezultātā izveidojās firma Merck Sharp & Dohme. Tas bija pamats, lai kļūtu par multinacionālu un pilnībā integrētu zinātniskās pētniecības, ražošanas un piegādes firmu, kāda tā zināma šodien. Tagad firmai ir ražotnes, izpētes laboratorijas un pārstāvniecības daudzās pasaules valstīs, pašreizējais strādājošo skaits ir aptuveni 77,300. 2002.gada apgrozījums bija 51,79 miljardi USD. Savukārt zinātnes un pētniecības attīstībā tika ieguldīti aptuveni 2,67 miljardi USD.

George W. Merck 1950. gadā sacītais – nekad neaizmirst, ka viss, ko mēs darām, ir veltīts cilvēkiem – ir kompānijas moto jau vairāk nekā 40 gadus. Kopš 1995.gada Merck Sharp & Dohme ir iepazīstinājis pasauli ar 17 jauniem, ilgas zinātniskas izpētes rezultātā tapušiem, medikamentiem un vakcīnām, kas šobrīd glābj neskaitāmas dzīvības un palīdz uzlabot dzīves kvalitāti. Laikā no 2002. līdz 2006.gadam plānots reģistrēt vai ieviest 11 jaunus medikamentus un vakcīnas.

Merck Sharp & Dohme IDEA AG (MSD) pārstāvniecība Latvijā reģistrēta 1994.gada 27.jūlijā. Pārstāvniecības uzdevums ir iepazīstināt Latvijas medicīnas darbiniekus ar firmas jaunākajiem atklājumiem un pētījumu rezultātiem. Astma, sirds – asinsvadu slimības, glaukoma, osteoporoze, osteoartrīts, prostatas adenoma un HIV/AIDS ir slimības, kas skar ļoti daudzus cilvēkus un liedz tiem dzīvot normālu dzīvi. Merck Sharp & Dohme medikamenti sniedz jaunas iespējas šo pacientu ārstēšanā.

Pie MSD ieguldījumiem Latvijas medicīnā jāpiemin arī Latvijas mediķiem dotā iespēja piedalīties lielos starptautiskos pētījumos. Tādējādi Latvijas veselības aprūpes darbinieki nokļūst starptautiskā apritē un gūst pieredzi. MSD regulāri atbalsta Latvijas mediķu organizētās vietēja un starptautiska mēroga konferences un kongresus.

image

SIA “Merck Sharp & Dohme Latvija”
Skanstes iela 50a, Rīga, LV – 1013,
Tālr.: +371 67364224
Fakss: +371 67364237
www.merck.com