Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim ir pasaulē pazīstama starptautiska kompānija ar centrālo biroju Ingelheimā pie Reinas (Vācija), kur 1885.gadā Alberts Bēringers nodibināja nelielu vīnskābes fabriku, kuru nosauca C.H.Boehringer Sohn. No tās turpmāko 100 gadu laikā attīstījās korporācija Boehringer Ingelheim, kas joprojām ir ģimenes īpašumā. Kompānijas galvenie izpētes un ražošanas centri lokalizēti Rietumeiropā, ASV un Japānā.

Boehringer Ingelheim ieņem nozīmīgu vietu starptautiski aktīvu un uz izpēti orientētu farmaceitisko kompāniju vidē. Galvenie korporācijas mērķi ir attīstība, ražošana un produkcijas mārketings, pakalpojumu nodrošināšana, rūpes par veselības atgūšanu. Pastāvīgas, nozīmīgas investīcijas visos kompānijas sektoros, it īpaši, izpētes jomā, kas virzīta uz nākotni, nodrošina Boehringer Ingelheim korporācijas panākumus.

Atbildība par produkcijas kvalitāti, darba drošību un vides aizsardzību ir firmas galvenais pienākums. Pieredze zinātniski tehniskajā jomā, kas iegūta starptautisko pasākumu rezultātā, vēlāk ir pieejama firmas filiālēm Vācijā un ārzemēs, un ir paredzēta ekonomiskajai un sociālajai attīstībai valstīs, kur darbojas šīs filiāles. Boehringer Ingelheim korporācija sastāv no vairāk nekā 120 kompānijām, kas aktīvi darbojas ES valstīs, ASV, Japānā. Pasaulē pārdotās produkcijas neto apgrozījums 1998. gadā bija 8,8 miljardi DEM un gandrīz 80% no šīs summas ir iegūti ārpus Vācijas. 18% vai 1,588 miljardi DEM tika izlietoti zinātniskajiem pētījumiem un jaunu zāļu radīšanai.

Pēdējos gados mārketēti daudzi ārstniecības līdzekļi: Meloxicam® – selektīvs COX 2 inhibītors dažādu locītavu slimību ārstēšanai (par šīs koncepcijas izstrādi sers Džons Veins saņēma Nobela prēmiju), Viramune® – preparāts HIV infekcijas ārstēšanai, kam nesen tika pierādīta aizsargājoša darbība bērniem, kas dzimst ar HIV vīrusu inficētām mātēm, Micardis®(angiotenzīna 2 antagonists) – efektīvs, ilgstošas darbības arteriālā spiediena pazeminošs līdzeklis. Liela vērība tiek veltīta astmas un plaušu slimību ārstēšanai. Atrovent®(Ipratropium) joprojām ir viens no izvēles medikamentiem hroniskas obstruktīvas plaušu slimības ārstēšanā. 2001. gadā vairākās Eiropas Savienības valstīs un ASV hroniskas obstruktīvas plaušu slimības ārstēšanai tiks piedāvāts jauns, unikāls medikaments Tiotropium®, un, kā domājams, tas varētu kļūt par pieprasītāko medikamentu kompānijas pastāvēšanas vēsturē.

Boehringer Ingelheim pārstāvniecību Latvijā atvēra 1994.gada 1.novembrī. Patreiz pārstāvniecībā strādā 11 cilvēki. Kompānija uzskata, ka pārstāvniecība ir vieta, kur notiek informācijas apmaiņa starp ārstiem, farmaceitiem, lieltirgotājiem un citiem firmas partneriem.

image

Boehringer Ingelheim pārstāvniecība Latvijā:
Matrožu iela 15A, Rīga, LV-1048

Tālrunis: +371 67240011

Fakss: +371 67240012

E-pasts: [email protected]

www.boehringer-ingelheim.com