Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija uz sākumlapunosūtīt e-pastulapas karte enru
 
SIFFA > Ētika un atklātība > EFPIA Atklātības kodekss > 2016.gads Drukāt
2016.gads

Informācija par sadarbību ar veselības aprūpes speciālistiem un veselības aprūpes organizācijām 2016.gadā

Biedrības “Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija” (SIFFA) biedri un partneri savās mājas lapās publiskojuši informāciju par sadarbību ar veselības aprūpes speciālistiem (VAS) un
veselības aprūpes organizācijām (VAO) – par 2016.gadā sniegto finansiālo un nefinansiālo atbalstu.

Šī informācija publiskota saskaņā ar Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations – EFPIA) Atklātības kodeksu (EFPIA Code on Disclosure of Transfers of Value from Pharmaceutical Companies to Healthcare Professionals and Healthcare Organisations). Atklātības kodekss atrodams: http://www.siffa.lv/uploads/Atklatibas_kodekss_140930_LV_web_LV.doc. Informācija par Atklātības kodeksu atrodama arī EFPIA mājas lapā: http://transparency.efpia.eu/.

Dati atspoguļo gan konkrētus atbalsta saņēmēju nosaukumus (organizāciju gadījumā) un vārdus (speciālistu gadījumā), gan arī finansējuma mērķi, piemēram, ziedojumus un grantus (organizāciju gadījumā) un atlīdzību par lekcijām zinātniski izglītojošos pasākumos un to vadību, konsultācijām, dalību konsultatīvajās padomēs un pētniecības projektos (speciālistu gadījumā).

Informācijas publiskošanu nosaka sabiedriskas organizācijas izstrādāts dokuments, tāpēc, saskaņā ar Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma atbilstošajiem pantiem, tā var notikt tikai ar personas piekrišanu. Tādēļ zāļu ražotāji no veselības aprūpes speciālistiem jau laikus saņēma rakstiskus apstiprinājumus, kuros datu publiskošana atļauta dažādi – kā individuālā, tā apvienotā kārtībā. Zāļu ražotājiem ir pienākums respektēt šo mediķu izvēli – informēta lēmuma rezultātu, tāpēc datu detalizētības līmenis dažādos gadījumos var atšķirties. Individuālā kārtībā publiskota informācija nozīmē ziņas par finansiālo atlīdzību konkrētam speciālistiem, piemēram, autoratlīdzību par noteiktiem pakalpojumiem un konsultācijām – līdzdalību zinātnisku pasākumu vadībā, nolasītām lekcijām vai darbu konsultatīvajās padomēs. Apvienotā kārtībā publiskotie dati sniedz informāciju par kopējo summu, ko par dažādiem pakalpojumiem zāļu ražotājs izmaksājis noteiktam speciālistu skaitam. Attiecībā par klīniskajiem pētījumiem Atklātības kodekss nosaka datu publiskošanu tikai apvienotā kārtībā, proti, norādot kopējo finansiālā un nefinansiālā atbalsta apjomu.

Katrs zāļu ražotājs savā mājas lapā publicējis arī ievadu / apkopojumu par metodoloģiju, kas izmantota datu sagatavošanai un publiskošanai un ir būtiska un neatņemama informācijas par sniegto atbalstu sastāvdaļa. Minētie ziņojumi tiek veidoti centralizēti katra zāļu ražotāja sistēmā, nevis Latvijā uz vietas, kas nosaka datu tehnisko izkārtojumu. SIFFA mājas lapā publicēts apkopojums ar saitēm, kas aizved uz zāļu ražotāju, mājas lapām:

Ražotājs Informācija Ziņojums
 "AbbVie"
 Ievads un metodoloģija
 Ziņojums
 "AstraZeneca"  Ievads un metodoloģija
 Ziņojums
 "Bayer"  Metodoloģija
 Ziņojums
 "Berlin-Chemie/Menarini Baltic"  Ievads un metodoloģija
 Ziņojums
 "Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG" Latvijas filiāle  Ievads
 Metodoloģija
 Ziņojums
 "Eli Lilly (Suiss) S.A."  Ievads
 Metodoloģija
 Ziņojums
 "Gedeon Richter"  Ievads  Ziņojums
 "GlaxoSmithKline"  Ievads un metodoloģija
 Ziņojums
 "Ipsen"  Ievads un metodoloģija
 Ziņojums
 "Johnson & Johnson"  Ievads
 Metodoloģija
 Ziņojums
 "Lundbeck"  Ievads un metodoloģija
 Ziņojums
 "Merck Serono"  Ievads un metodoloģija
 Ziņojums
 "Merck Sharp & Dohme" (MSD)
 
 Ziņojums
 "Oriola Rīga" (MSD partneris)
 Ievads  Ziņojums
 "Novartis"  Ievads un metodoloģija
 Ziņojums
 "Novo Nordisk"
 Ievads un metodoloģija
 Ziņojums
 "Pfizer Luxembourg SARL" filiāle Latvijā
 Ievads
 Metodoloģija
 Ziņojums
 "Sanofi-aventis Latvia"
 Ievads un metodoloģija
 Ziņojums
 "Servier"
 Ievads un metodoloģija
 Ziņojums
 "Takeda Latvia"  Ievads
 Metodoloģija
 Ziņojums