Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija uz sākumlapunosūtīt e-pastulapas karte enru
 
SIFFA > Ētika un atklātība > EFPIA Atklātības kodekss > 2015.gads Drukāt
2015.gads

Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) biedri savās mājas lapās publiskojuši datus par finansiālo un nefinansiālo atbalstu, ko tie 2015.gadā snieguši veselības aprūpes organizācijām (VAO) un veselības aprūpes profesionāļiem (VAP).

Šī informācija ražotāju mājas lapās publiskota saskaņā ar Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations – EFPIA) Atklātības kodeksu (EFPIA Code on Disclosure of Transfers of Value from Pharmaceutical Companies to Healthcare Professionals and Healthcare Organisations). Atklātības kodekss atrodams šeit: http://www.siffa.lv/uploads/Atklatibas_kodekss_140930_LV_web_LV.doc. Informācija par Atklātības kodeksu atrodama arī EFPIA mājas lapā: http://transparency.efpia.eu/the-efpia-code-2

Dati atspoguļo gan konkrētus atbalsta saņēmēju nosaukumus (organizāciju gadījumā) un vārdus (speciālistu gadījumā), gan arī finansējuma mērķi – piemēram, ziedojumus un grantus (organizāciju gadījumā) un atlīdzību par lekcijām zinātniski izglītojošos pasākumos un to vadību, konsultācijām, dalību konsultatīvajās padomēs un klīniskajos pētījumos (speciālistu gadījumā).

Atklātības kodeksa gadījumā informācijas publiskošanu nosaka sabiedriskas organizācijas izstrādāts dokuments (nevis likums), tāpēc, saskaņā ar Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma atbilstošajiem pantiem, tā var notikt tikai ar personas piekrišanu. Tādēļ zāļu ražotāji no VAP jau laikus saņēma rakstiskus apstiprinājumus, kuros datu publiskošana atļauta dažādi – kā individuālā, tā apvienotā kārtībā. Zāļu ražotājiem ir pienākums respektēt šo mediķu izvēli – informēta lēmuma rezultātu, tāpēc datu detalizētības līmenis dažādos gadījumos atšķiras. Individuālā kārtībā publiskota informācija nozīmē detalizētas ziņas par finansiālo atlīdzību konkrētam VAP, piemēram, autoratlīdzību par noteiktiem pakalpojumiem un konsultācijām – līdzdalību zinātnisku pasākumu vadībā, nolasītām lekcijām vai darbu konsultatīvajās padomēs. Apvienotā kārtībā publiskotie dati sniedz informāciju tikai par kopējo summu, ko par dažādiem pakalpojumiem zāļu ražotājs izmaksājis noteiktam VAP skaitam. Attiecībā par klīniskajiem pētījumiem Atklātības kodekss nosaka datu publiskošanu tikai apvienotā kārtībā, proti, norādot kopējo finansiālā un nefinansiālā atbalsta apjomu.

Katrs zāļu ražotājs savā mājas lapā publicējis arī apkopojumu par metodoloģiju, kas izmantota datu sagatavošanai un publiskošanai un ir būtiska un neatņemama informācijas par sniegto atbalstu sastāvdaļa.

SIFFA mājas lapā publicēts apkopojums ar saitēm, kas aizved uz SIFFA biedru – zāļu ražotāju, mājas lapām.

      

SIFFA biedrs Pamatinformācija, metodoloģija Ziņojums
AbbVie Piezīmes un metodoloģija
Ziņojums
AstraZeneca Ievads

Metodoloģija
Ziņojums
Bayer Ievads un papildinformācija

Metodoloģija
Ziņojums
Berlin-Chemie/Menarini Baltic Ievads un metodoloģija Ziņojums
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Latvijas filiāle Ievads

Metodoloģija
Ziņojums
Eli Lilly (Suiss) S.A. Ievads

Metodoloģija
Ziņojums
Gedeon Richter
Ievads Ziņojums
GlaxoSmithKline Ievads

Metodoloģija
Ziņojums
Ipsen Ievads

Metodoloģija
Ziņojums
Johnson & Johnson Metodoloģija Ziņojumi
Lundbeck Ievads

Metodoloģija
Ziņojums
Merck Serono Ievads

Metodoloģija
Ziņojums
MSD
Ievads

Metodoloģija
Ziņojums

Oriola ziņojums (MSD partneris)
Novartis Metodoloģija Ziņojums
Novo Nordisk Metodoloģija Ziņojums
Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Ievads

Metodoloģija
Ziņojums
Sanofi Ievads

Metodoloģija
Ziņojums
Servier Latvia Ievads

Metodoloģija
Ziņojums
Takeda Ievads

Metodoloģija
Ziņojums