Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija uz sākumlapunosūtīt e-pastulapas karte enru
 
SIFFA > Ētika un atklātība > Atbalsts pacientu organizācijām > 2016.gads Drukāt
2016.gads
 SIFFA biedrs / organizācija
  Atbalsta saņēmējs, mērķis un apmērs
AbbVie 
Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība:
 • Atbalsts pasākuma "Pacientu Akadēmija" organizēšanai 2016.gada 5.martā: 5726,93 EUR
Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem:
 • Atbalsts projektam "Mazulītis nav vainīgs...", kura galvenais mērķis ir palīdzība jaundzimušajiem bērniem, kuru mātes ir HIV+/AIDS slimnieces: 2300,00 EUR
 • Atbalsts informatīvu aktivitāšu plānošanai un organizēšanai, HIV pacientu un sabiedrības izglītošanai: 800,00 EUR
 • Atbalsts biedrības dalībai "20th National Meeting of People Living with HIV / AIDS (PLWHA)", 2016.gada 4.-9.septembrī Gdaņskā, Polijā (2 personu dalība): 1100,00 EUR
 • Atbalsts video reklāmai "Es zinu! Vai Tu zini?": 3 video klipu izgatavošana Pasaules AIDS dienai, 2016. gada 1. decembrī: 3000,00 EUR
 • Atbalsts fotoprojektam "Sieviete. Bērns. HIV/AIDS", aktualizējot tēmu par cilvēkiem ar HIV/AIDS, īpaši sievietēm un bērniem, vienlaikus sniedzot noderīgu informāciju pacientiem, līdzcilvēkiem un speciālistiem, kuri strādā ar šiem pacientiem: 18785,25 EUR

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO":
 • Finansiāls atbalsts "SUSTENTO" mācību centra pieejamības nodrošināšanai, padarot to pieejamāku cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti: 500,00 EUR
AstraZeneca 
Latvijas Astmas un alerģijas biedrība:
 • Ziedojums pacientu organizācijai ikgadējās sapulces organizēšanai: 300,00 EUR

ParSirdi.lv:

 • Pacientus izglītojošu materiālu izgatavošana un izplatīšana "Dzīve pēc Miokarda infarkta": 5550,00 EUR

Latvijas Diabēta asociācija:

 • Atbalsts rakstam par diabētu pacientu avīzē "Diabēts un Veselība": 1489,00 EUR
 • Atbalsts Vispasaules Diabēta dienai veltīta pasākuma organizēšanai: 880,00 EUR

Latvijas Diabēta federācija:

 • Atbalsts rakstam par diabētu pacientu žurnālā "Saule": 540,00 EUR
 • Atbalsts Vispasaules Diabēta dienai veltīta pasākuma organizēšanai: 529,59 EUR
Bayer    Biedrība "Papardes Zieds":
 • Atbalsts izglītojoša materiāla izdošanai par kontracepcijas metodēm: 1364,88 EUR
Pacientu organizācija "Par Sirdi":
 • Atbalsts informatīvu insulta profilakses aktivitāšu organizēšanai visā Latvijā Insulta dienu ietvaros: 3872,00 EUR
Berlin-Chemie/Menarini Baltic
2016.gadā atbalsts pacientu organizācijām nav sniegts
Boehringer Ingelheim Latvia
ParSirdi.lv:
 • Atbalsts Pasaules Insulta dienas pasākumu organizēšanai: 500,00 EUR
 • Atbalsts pacientu informatīvo materiālu izdošanai par insulta profilaksi un insulta infografiku izvietošanu sociālajos tīklos: 650,00 EUR
Eli Lilly (Suisse) S.A. Latvijas Bērnu un jauniešu diabēta asociācija:
 • Atbalsts rokasgrāmatas "Cucuriņa padomi. Dzīvo vesels" izdošanai: 1500,00 EUR
Latvijas Diabēta asociācija (LDA):
 • Par kompānijas dalību LDA un Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas multidisciplinārā konferencē un izstādē Rīgā, 2016.gada 1.aprīlī: 375,00 EUR
 • LDA korporatīvā biedra maksa: 680,00 EUR
 • Atbalsts rakstam par diabētu pacientu avīzē "Diabēts un Veselība": 1650,44 EUR
 • Atbalsts rakstam par diabētu pacientu avīzē "Diabēts un Veselība": 1650,44 EUR
Latvijas Diabēta federācija (LDF):
 • LDF biedru nauda 2016.gadam: 215,00 EUR
Gedeon Richter
Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība:
 • Atbalsts Pasaules Artrīta dienas pasākumam: 300,00 EUR
GlaxoSmithKline Biedrība "Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem – AGIHAS":
 • Biedrības pamatdarbības nodrošināšanai, mājas lapas modernizēšanai un Pasaules AIDS dienas pasākumiem: 8200,00 EUR
Apvienība "HIV.LV":
 • Mājas lapas uzturēšanai un vasaras treniņam "Izdegšanas sindroms un spējas to vadīt" HIV profilakses programmu dalībniekiem un HIV / AIDS nevalstisko organizāciju biedriem: 1620,00 EUR
Pulmonālās hipertensijas (PH) biedrība:
 • Sabiedrības izglītošanai un informēšanai par PH diagnozi, tās atpazīstamību, veselības nozari un reto slimību jautājumiem biedrības sociālo tīklu kontos un mājas lapā, kā arī grāmatveža pakalpojumu apmaksai un kancelejas izdevumiem: 2000,00 EUR
Ipsen    2016.gadā atbalsts pacientu organizācijām nav sniegts
Janssen Cilag Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem:
 • Atbalsts brošūru izgatavošanai un publicēšanai, kā arī mājas lapas sadaļas atjaunināšanai ar mērķi attīstīt izglītojošus materiālus ar HIV inficētām sievietēm: 5850,00 EUR
 • Atbalsts HIV reklāmas kampaņai ar nosaukumu "Es zinu! Vai tu zini?", kas veltīta Pasaules AIDS dienai (1.decembrī): 3727,00 EUR
DIA+LOGS:
 • Atbalsts Pasaules AIDS dienai veltītajai konferencei ar nosaukumu "Līdzestība Latvijā: vai varam savādāk? vai varam labāk?": 5000,00 EUR
Lundbeck 2016.gadā atbalsts pacientu organizācijām nav sniegts
Merck Serono Latvijas Multiplās sklerozes asociācija:
 • Finansiālais atbalsts biedrības avīzes "Cerība" izdošanai: 1000,00 EUR
MSD
2016.gadā atbalsts pacientu organizācijām nav sniegts
Novartis 
Reto slimību biedrība "Caladrius":
 • Atbalsts izglītojošiem pasākumiem: 3000,00 EUR
Pacientu biedrība "ParSirdi.lv":
 • Atbalsts biedrības plānotajām aktivitātēm sirds mazspējas jomā 2016.gada rudenī: 1000,00 EUR
Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība:
 • Atbalsts semināru organizēšanai reimatiskajiem slimniekiem, viņu ģimenes locekļiem un citiem interesentiem ar mērķi vairot cilvēku zināšanas par reimatiskajām slimībām un to ietekmi: 2000,00 EUR
Novo Nordisk Latvijas Hemofilijas biedrība:
 • Biedrības biedru sapulces organizēšana: 500,00 EUR

Limbažu Diabēta biedrība:

 • Vispasaules Diabēta dienai veltīta pasākuma organizēšana Limbažos, Lēdurgā un Urgā: 60,00 EUR
Latvijas Diabēta asociācijas Valkas nodaļa:
 • Vispasaules Diabēta dienai veltīta pasākuma organizēšana Valkā: 40,00 EUR

Liepājas Diabēta biedrība:

 • Vispasaules Diabēta dienai veltīta pasākuma organizēšana Liepājā: 150,00 EUR

Latvijas Diabēta federācija (LDF):

 • Apmācību projekts cukura diabēta pacientiem diabēta pašaprūpes jautājumos: 1500,00 EUR
 • LDF Veicinātājbiedra biedru naudas maksa 2016.gadam: 215,00 EUR
 • LDF Veicinātājbiedra biedru naudas maksa 2017.gadam: 215,00 EUR
Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Biedrība "ParSirdi.lv":
 • Finansiāls atbalsts izglītojošu un informatīvu pasākumu organizēšanai iedzīvotājiem par augsta holesterīna līmeņa riskiem, 2016.gada 21.aprīlī Liepājā: 500,00 EUR
 • Finansiāls atbalsts izglītojošajām un informatīvajām aktivitātēm iedzīvotājiem par insulta riskiem un profilaksi Pasaules Insulta dienas ietvaros 2016.gada 29.oktobrī, Rīgā: 4000,00 EUR
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks":
 • Finansiāls atbalsts onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības "Dzīvības koks" 2 (divu) organizēto rehabilitācijas nometņu "Spēka avots" organizēšanai onkoloģiskajiem pacientiem Beģēnos, Latvijā no 2016.gada 31.jūlija līdz 2016.gada 5.augustam un no 2016.gada 14.augusta līdz 2016.gada 19.augustam: 2000,00 EUR
Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība:
 • Finansiāls atbalsts semināru organizēšanai reimatiskajiem slimniekiem, viņu ģimenes locekļiem un citiem interesentiem Pasaules Artrīta dienas ietvaros 2016.gada 8.oktobrī un 12.oktobrī, Rīgā: 400,00 EUR
Sanofi-aventis Latvijas Diabēta asociācija: 
 • Atbalsts Pasaules Diabēta dienas organizēšanai Rīgā un reģionos: 3000,00 EUR
Latvijas Diabēta federācija:
 • Atbalsts izglītojošiem pasākumiem, tai skaitā informatīvajam izdevumam "Saule", Pasaules Diabēta dienas pasākumu organizēšanai: 3000,00 EUR
Latvijas Bērnu un jauniešu diabēta biedrība:
 • Atbalsts projektam "Cukuriņa padomi" (izdevumam krievu valodā): 500,00 EUR
Latvijas Reto slimību biedrība "Caladrius":
 • Atbalsts pacientu grupu sanāksmju organizēšanai: 3680,00 EUR
Servier Latvia Latvijas Diabēta federācija (LDF):
 • LDF veicinātājbiedra biedru naudas maksa par 2016.gadu: 300,00 EUR
 • Atbalsts rakstiem par diabētu žurnālā "Saule": 972,00 EUR
Latvijas Diabēta asociācija (LDA):
 • Kompānijas dalība LDA un Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas multidisciplinārā konferencē un izstādē Rīgā, 2016.gada 1.aprīlī: 375,00 EUR
Biedrība "Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija" (SIFFA) Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO":
 • Atbalsts 11.Latvijas Pacientu organizāciju konferences rīkošanai: 2500,00 EUR
Takeda    Latvijas Diabēta asociācija (LDA) un Latvijas Ģimenes ārstu asociācija (LĢĀA):
 • Kompānijas dalība LDA un LĢĀA multidisciplinārajā konferencē, Rīgā, 2016.gada 1.aprīlī: 375,00 EUR