Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija uz sākumlapunosūtīt e-pastulapas karte enru
 
SIFFA > Ētika un atklātība > Atbalsts pacientu organizācijām > 2014.gads Drukāt
2014.gads

SIFFA biedru atbalsts pacientu organizācijām 2014.gadā

SIFFA biedrs
Atbalsta saņēmējs, veids un apmērs 
Abbot Laboratories
 
AbbVie Finansiāls atbalsts bezpeļņas pacientu organizācijai "ATBALSTA GRUPA INFICĒTAJIEM AR HIV UN AIDS SLIMNIEKIEM” (AGIHAS) izglītojošiem pasākumiem par HIV infekciju ar HIV inficētiem pacientiem un sabiedrībai, ko organizē AGIHAS - 600 EUR un 600 EUR.
AstraZeneca
1. Latvijas Astmas un Alerģijas biedrība
Ziedojums pacientu organizācijai ikgadējās sapulces organizēšanai 300,00 EUR
2. Latvijas diabēta asociācija
TV intervijas un raksti ar LDA vadību vērstas uz pacientiem, diabēta pazīmēm un iespējamo ārstniecību 969,00 EUR
Latvijas Diabēta Federācija
3. Atbalsts rakstam par diabētu pacientu avīzē 709, 00 EUR
Bayer
1. Latvijas Pulmonālās Hipertensijas biedrība tās aktivitāšu veikšanai 1700€
2. Pacientu organizācija ParSirdi.lv  insulta profilakses kampaņas organizēšanai 5000€
Berlin–Chemie/Menarini
 
Boeringer Ingelheim
 
Eli Lilly
1. Latvijas Diabēta Federācija
LDF biedru nauda 2014. gadam 215,00 EUR
Publikācija žurnālā SAULE 270,00 EUR
Publikācija žurnālā SAULE 270,00 EUR
Publikācija žurnālā SAULE 540,00 EUR
2. Latvijas Diabēta Asociācija
LDA kolektīvā biedra nauda 680,00 EUR
GlaxoSmithKline
1. Biedrībai ‘’Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem – AGIHAS’’
Biedrība ‘’Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem – AGIHAS’’ darbojas, lai aizstāvētu kā savu biedru intereses, tā arī pārstāvētu visu to pacientu, kuri cieš no HIV un AIDS, intereses. GSK Latvia sadarbojas ar AGIHAS kopš 1998. gada. 2014. gadā mēs sniedzām AGIHAS  finansiālu atbalstu  ziedojuma veidā 1 000 EUR apmērā biedrības pamatdarbības nodrošināšanai 2015. gadā. Mūsu atbalsts veido 20,8%no AGIHAS gada kopējiem ienākumiem.
2. Apvienībai HIV.LV
Apvienības HIV.LV sastāvā ir 8 organizācijas, 21 privātpersona, kā arī 24 atbalstītāji bez biedra juridiskā statusa un 3 partnerorganizācijas. GSK Latvia sadarbojas ar Apvienību HIV.LV kopš 2008. gada. 2014. gadā mēs Apvienībai HIV.LV sniedzām finansiālu atbalstu  1711 EUR apmērā, lai tā spētu 2015. gadā nodrošināt mājas lapas materiālu tulkojumu nodrošināšanai un vasaras treniņam "Izdegšanas sindroms un spējas to vadīt”. Mūsu atbalsts veido aptuveni 9,27% no Apvienības HIV.LV gada kopējiem ienākumiem.
3. Biedrībai ‘’DIA+LOGS’’
Biedrība ‘’DIA+LOGS” ir atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS. Tās mērķis ir sniegt psiholoģisku, emocionālu un sociālu atbalstu visiem HIV/AIDS skartajiem, kā arī sekmēt HIV inficēto un AIDS slimnieku integrāciju sabiedrībā, veicinot personas pašnoteikšanos, un iestājoties pret šo cilvēku diskrimināciju. GSK sadarbojas ar ‘’DIA+LOGS” kopš 2003. gada. 2014. gadā mēs sniedzām ‘’DIA+LOGS’’ atbalstu 1969 EUR apmērā ziedojuma veidā projektam, kas nodrošināja biedrības aktivitātes saistībā ar 2014. gada Pasaules AIDS dienu. Mūsu finansējums veido aptuveni 1,41% no ‘’DIA+LOGS’’ gada kopējiem ienākumiem.
4. Latvijas Astmas un alerģijas biedrībai
Latvijas Astmas un alerģijas biedrība ir nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir aizstāvēt astmas un alerģijas slimnieku intereses, informēt par slimības profilaksi, ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām. GSK Latvia sadarbojas ar Astmas un alerģijas biedrību kopš 1993. gada. 2014. gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu Astmas un alerģijas biedrībai 700 EUR apmērā ziedojuma veidā tās pamatdarbības nodrošināšanai. Mūsu finansējums veido 9 % no Astmas un alerģijas biedrības gada kopējiem ienākumiem.
5. Pulmonālās hipertensijas biedrībai
Pulmonālās hipertensijas biedrība (PHB) ir pacientu organizācija, kas apvieno pulmonālās hipertensijas biedrus, viņu tuviniekus un šīs terapijas jomas speciālistus, un tās mērķis ir veicināt šo slimnieku dzīves kvalitātes uzlabošanu un pilnveidot viņu aprūpi. GSK Latvia sadarbojas ar PHB kopš 2012. gada. 2014. gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu 2 000 EUR apmērā ziedojuma veidā biedrības pamatdarbības nodrošināšanai 2015. gadā. Mūsu finansējums veido aptuveni 6, 53% no PHB gada kopējiem ienākumiem.
6. Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijai ‘’SUSTENTO’’.
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija ‘’SUSTENTO’’ apvieno 32 dažādas organizācijas, kuru biedri ir vairāk nekā 50 000 cilvēku ar invaliditāti vai hroniskām saslimšanām. GSK Latvia sadarbojas ar ‘’SUSTENTO’’ kopš 2006. gada. 2014. gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu 385,57 apmērā projektam, kas nodrošināja efektīvu un atklātu balsošanu un tās rezultātu apkopošanu SUSTENTO ikgadējās konferences ietvaros. Mūsu finansējums veido aptuveni 0,50% no ‘’SUSTENTO’’ gada kopējiem ienākumiem.
7.    Latvijas Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrībai ‘’Dzīvības koks’’
Latvijas Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība ‘’Dzīvības koks’’ darbojas, lai uzlabotu sabiedrības izpratni par krūts vēža un citu onkoloģisko saslimšanu profilaksi un laicīgu ārstēšanu un iesaistītu pacientus un viņu piederīgos savu tiesību aizstāvībā. “Dzīvības koks” ir organizācijas ‘’Europa Donna” un Eiropas vēža pacientu koalīcijas biedrs. GSK Latvia sadarbojas ar biedrību ‘’Dzīvības koks’’ kopš 2008. gada. 2014. gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu biedrībai ‘’Dzīvības koks’’ 700 EUR apmērā psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem. Mūsu finansējums veido aptuveni 0,20% no biedrības ‘’Dzīvības koks’’ kopējiem gada ienākumiem.
8. Latvijas Nieru slimnieku asociācijai
Latvijas Nieru Slimnieku Asociācija izveidota 1994. gadā. Organizācijas mērķauditorija ir nieru slimnieki, viņu radinieki, draugi un medicīnas darbinieki.  Asociācija rūpējas par nieru slimnieku kopējām interesēm Latvijā - organizē palīdzību un aizstāvību nieru slimniekiem, palielina sabiedrības informētību par dažādiem ar nieru saslimšanām saistītiem jautājumiem; īsteno pasākumus nieru slimību profilakses un pacientu apmācības un aprūpes veicināšanas pasākumus. GSK Latvia sadarbojas ar Latvijas Nieru slimnieku asociāciju kopš 2014. gada. 2014. gadā mēs sniedzām Latvijas Nieru slimnieku asociācijai finansiālu atbalstu 400 EUR apmērā ikgadējās pacientu konferences norises nodrošinājumam. Mūsu finansējums veido aptuveni 19, 05 % no asociācijas kopējiem gada ienākumiem.
9. Biedrībai „Blastiņš”
Biedrība „Blastiņš” ir izveidota 2012. gadā. Tās galvenais mērķis ir sniegt psiholoģisko, materiālo un medicīnisko atbalstu bērniem ar onkoloģiskām un hematoloģiskām saslimšanām, kā arī panākt kvalitatīvu onkoloģisko un hematoloģisko slimību ārstēšanu. veidot savstarpējās psiholoģiskā atbalsta grupas. GSK Latvia sadarbojas ar biedrību „Blastiņš” kopš 2013. gada. 2014. gadā mēs sniedzām biedrībai „Blastiņš” finansiālu atbalstu 1 700 EUR apmērā projektam, kas paredz psiholoģiskā atbalsta nodrošināšanu personām, kas ikdienā saskaras ar onkoloģiski slimo bērnu aprūpi. Mūsu finansējums veido aptuveni 13 % no biedrības kopējiem gada ienākumiem.
Gedeon Richter
Latvijas Multiplās Sklerozes Asociācija: Atbalsts Pasaules Multiplās Sklerozes dienas pasākumu organizēšanai - 500 EUR
Ipsen

Janssen – Cilag
Biedrība „Gaismas stars” 860 Eur
Vīriesu pacientu biedrība 1000 Eur
Lundbeck
Atbalsts Garīgās veselības atbalsta biedrībai „Saules zīmes” - ziedojums 300,00 EUR apmērā biedrības mērķu īstenošanai un pamatdarbības nodrošināšanai
Merck Serono
  Atbalsts nav sniegts
Merck Sharp & Dohme
 Atbalsts nav sniegts
Novartis

1. Biedrība "Reto slimību biedrība Caladrius"
- Finansiālais atbalsts organizējot Reto Slimību dienu 3100 EUR
- Finansiālais atbalsts"ECRD 2014: The European Conference Disease & Orphan Products" konferences apmeklējumam 2083 EUR
2. Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība Finansiālais atbalsts kongresa apmeklējumam 2000 EURLatvijas Multiplās Sklerozes Asociācija Finansiālais atbalsts organizējot Multiplāš sklerozes dienu 2000 EUR
Leikēmijas slimnieku atbalsta biedrība  Finansiālais atbalsts organizējot Leikemijas un Limfomas dienu 3137 EUR

Novo Nordisk
1. Latvijas Diabēta Federācija
711,43  EUR - Grāmatas „Ar insulīnu es atkal jūtos labi” izdošanai
146,35 EUR - Telpu īre diabēta pacientu konferencei
215,00 EUR -Biedru naudas maksa
2. Aizputes Diabēta un invalīdu biedrība
45,00 EUR - Veselības dienai veltīta pasākuma un biedrības pilnsapulces organizēšanai
3. Tukuma Diabēta biedrība
200,00 EUR - Biedrības biedru vasaras nometnes organizēšanai
4. Latvijas Bērnu un jauniešu diabēta biedrība
544,00 EUR - Ceļa izdevumu segšana dalībai European Association for the Study of Diabetes 50. kongresā
5. Latvijas Hemofilijas biedrība
300,00 EUR - Biedrības sapulces organizēšanai
6. Latvijas Diabēta asociācijas Valkas nodaļa (SIA „Pedelīte”) 40,00 EUR - Vispasaules Diabēta dienai veltīta pasākuma organizēšanai
7. Liepājas Diabēta biedrība
170,00 EUR - Vispasaules Diabēta dienai veltīta pasākuma organizēšanai
8. Limbažu Diabēta biedrība
50,00 EUR - Vispasaules Diabēta dienai veltīta pasākuma organizēšanai
9. SIA „VSV Centrs”
251,00 EUR - Svaru iegāde pacientu svara kontroles veikšanai
10. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Endokrinoloģijas nodaļa
239,99 EUR - Printera iegāde nodaļas darbu nodrošināšanai
Takeda
1. Latvijas Diabēta federācija
1000 EUR atbalsts biedrības mērķu īstenošanai
2. Latvijas Diabēta asociācija
680 EUR atbalsts dalībai biedrības organizētajos pacientu pasākumos
Pfizer
Nodibinājumu “Rozes fonds”: Finansiāls atbalsts 6555,37 EUR apmērā onkoloģisko pacientu interešu aizstāvībai
Sanofi
1. Latvijas Diabēta asociācija
680 EUR ziedojums biedrības mērķu īstenošanai un 50 EUR dalības maksa biedrības rīkotajā pasākumā
2. Latvijas Diabēta federācija
3000EUR ziedojums biedrības mērķu īstenošanai un atbalsts 365EUR biedrības organizētajiem projektiem.
3. Motus Vita Cilvēku ar īpašām vajadzībām asociācija
700EUR, atbalsts biedrība mērķu realizēšanai - dalība ikgadējā ziemeļvalstu ALS/NMS konferencē Reikjavīkā, Islandē.
4. Reto slimību biedrība "Caladrius"
1500 EUR ziedojums biedrības mērķu īstenošanai un 2000 EUR projekta „Reto slimību diena 2014”atbalstam. 
Servier International
1. Ziedojums 250 EUR biedrībai "Par sirdi.lv" ;
2. Ziedojums 280 EUR garīgās veselības atbalsta biedrībai "Saules Zīmes";
3. Ziedojums 335 EUR Latvijas Osteoporozes un metabolo slimību asociācijai;
4. Ziedojums 675 EUR Latvijas Diabēta federācijai;
5. Ziedojums 640 EUR Latvijas Diabēta asociācijai.
SIFFA  1. Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO
- atbalsts 1000 EUR apmērā SUSTENTO pētījuma izplatīšanai un publicitātes nodrošināšanai;
- atbalsts 2500 EUR apmērā gadskārtējās Latvijas Pacientu organizāciju konferences organizēšanai
2. Biedrība „ParSirdi.lv”
Atbalsts 2500 EUR apmērā sabiedrisko attiecību kampaņai par veselības aprūpes budžeta palielināšanu