Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija uz sākumlapunosūtīt e-pastulapas karte enru
 
SIFFA > Ētika un atklātība > Atbalsts pacientu organizācijām > 2013.gads Drukāt
2013.gads

SIFFA biedru atbalsts pacientu organizācijām 2013.gadā

SIFFA biedrs
Atbalsta saņēmējs, veids un apmērs
Abbot Laboratories
- Latvijas Diabeta Asociacija: 230 LVL
AbbVie - Atbalsta Grupa Inficētajiem ar HIV un AIDS Slimniekiem LVL 350.00 8/1/2013
- Atbalsta Grupa Inficētajiem ar HIV un AIDS Slimniekiem LVL 350.00 9/3/2013
- Latvijas Nieru Slimnieku Asociācija LVL 150.00
11/19/2013
- Atbalsta Grupa Inficētajiem ar HIV un AIDS Slimniekiem LVL 350.00 11/19/2013
- Atbalsta Grupa Inficētajiem ar HIV un AIDS Slimniekiem LVL 420.00 12/13/2013
AstraZeneca

- Latvijas astmas un alerģijas biedrība, 200 LVL, Pacientu izglītojošs pasākums – Pasaules astmas diena. Ziedojums.
- Pacientu biedrība "Par sirdi.lv", 700 LVL, Ziedojums mājas lapas uzturēšanai un sabiedrības informēšanas pasākumiem.
- Latvijas Diabēta federācija, 352 LVL, atbalsts federācijai izglītojoša žurnāla „Saule” 1000 eksemplāru sagatavošanai un drukai; kolektīvā biedra nauda.

Bayer
Pacientu biedrība ParSirdi.lv 3900 EUR
Pulmonārās hipertensijas biedrība 100 Ls
Berlin–Chemie/Menarini
Boeringer Ingelheim
- LATVIJAS DIABETA FEDERACIJA 190.00 LVL
Informatīvā raksta izvietošana žurnālā "Saule" Nr.52, A4 lpp., 2013.gads
- LATVIJAS DIABETA ASOCIACIJA 350.00 LVL
Par dalību Latvijas Diabēta Asociācijas konferencē 12.04.2013
Eli Lilly
- Latvija Diabēta Asociācija – Atbalsts LDA par 12.04.2013 konferenci „2.tipa cukura diabēta terapijas aktualitātes 2013”; 2000,- LVL
- Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrība – Grāmatas „Cukuriņa padomi. Dzīvo vesels ar diabētu” sagatavošanas atbalsts; 300,- LVL
- Latvijas Diabēta Federācija – Atbalsts grāmatas izdošanai; 500,- LVL
- Latvijas Diabēta Asociācija - LDA kolektīvā biedra nauda un dalība Pasaules diabēta pasākumos 2013 Latvijā; 475,- LVL
GlaxoSmithKline
1. Biedrībai ‘’Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem – AGIHAS’’
Biedrība ‘’Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem – AGIHAS’’ darbojas, lai aizstāvētu kā savu biedru intereses, tā arī pārstāvētu visu to pacientu, kuri cieš no HIV un AIDS, intereses. GSK Latvia sadarbojas ar AGIHAS kopš 1998. gada. 2013. gadā mēs sniedzām AGIHAS finansiālu atbalstu ziedojuma veidā 1 200 Ls apmērā biedrības pamatdarbības nodrošināšanai 2014. gadā. Mūsu atbalsts veido 17,63 % no AGIHAS gada kopējiem ienākumiem.
2. Latvijas Astmas un alerģijas biedrībai
Latvijas Astmas un alerģijas biedrība ir nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir aizstāvēt astmas un alerģijas slimnieku intereses, informēt par slimības profilaksi, ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām. GSK Latvia sadarbojas ar Astmas un alerģijas biedrību kopš 1993. gada. 2013. gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu Astmas un alerģijas biedrībai 500 Ls apmērā ziedojuma veidā tās pamatdarbības nodrošināšanai. Mūsu finansējums veido 10,12 % no Astmas un alerģijas biedrības gada kopējiem ienākumiem.
3. Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijai ‘’Papardes zieds’’
Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija ‘’Papardes zieds’’ darbojas, lai tiktu īstenotas ikviena indivīda seksuālās un reproduktīvās tiesības un lai katram būtu pieejami kvalitatīvi pakalpojumi un iespēja izdarīt izvēli, balstoties uz kvalitatīvu un objektīvu informāciju. GSK Latvia sadarbojas ar asociāciju ‘’Papardes zieds’’ kopš 2007. gada. 2013. gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu asociācijai ‘’Papardes zieds’’ ziedojuma veidā 1 200 Ls apmērā pamatdarbības nodrošināšanai 2014. gadā. Mūsu finansējums veido 1 % no ‘’Papardes zieda’’ gada kopējiem ienākumiem.
4. Apvienībai HIV.LV
Apvienības HIV.LV sastāvā ir 8 organizācijas, 21 privātpersona, kā arī 24 atbalstītāji bez biedra juridiskā statusa un 3 partnerorganizācijas. GSK Latvia sadarbojas ar Apvienību HIV.LV kopš 2008. gada. 2013. gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu Apvienībai HIV.LV 1 103,5 Ls apmērā – mājas lapas materiālu tulkojumu nodrošināšanai un 7. vasaras treniņam "Izdegšanas sindroms un spējas to vadīt”. Mūsu atbalsts veido aptuveni 19% no Apvienības HIV.LV gada kopējiem ienākumiem.
5. Biedrībai ‘’DIA+LOGS’’
Biedrība ‘’DIA+LOGS” ir atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS. Tās mērķis ir sniegt psiholoģisku, emocionālu un sociālu atbalstu visiem HIV/AIDS skartajiem, kā arī sekmēt HIV inficēto un AIDS slimnieku integrāciju sabiedrībā, veicinot personas pašnoteikšanos, un iestājoties pret šo cilvēku diskrimināciju. GSK sadarbojas ar ‘’DIA+LOGS” kopš 2003. gada. 2013. gadā mēs sniedzām ‘’DIA+LOGS’’ atbalstu 330 Ls apmērā ziedojuma veidā projektam ‘’ Brošūru izgatavošana HIV testēšanas konsultēšanas īstenošana”. Mūsu finansējums veido aptuveni 0,4 % no ‘’DIA+LOGS’’ gada kopējiem ienākumiem.
6. Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrībai
Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība (LKLSSB) darbojas, lai palīdzētu cilvēkiem, kuri slimo ar kaulu, locītavu un saistaudu slimībām, sadzīvot ar savu slimību, tos izglītojot un veicinot fiziskās un radošās aktivitātes. GSK Latvia sadarbojas ar LKLSSB nodaļām kopš 2007. gada. 2013. gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu LKLSSB projektam ‘’Pasaules artrīta dienas konference’’ 100 Ls apmērā. Mūsu finansējums veido 3% no LKLSSB gada kopējiem ienākumiem.
7. Latviešu sieviešu-volontieru biedrībai ‘’VITA’’
Latvijas Sieviešu-volontieru biedrība ‘’VITA’’ ir krūts vēža pacientu atbalsta biedrība, kas apvieno un psiholoģiski palīdz visām tām sievietēm, kurām krūts vēža operācijas rezultātā ir izdarīta krūts amputācija. GSK Latvia sadarbojas ar ‘’VITA’’ kopš 2006. gada. 2013. gadā mēs sniedzām ‘’VITA’’ finansiālu atbalstu 100 Ls apmērā ziedojuma veidā biedrības sapulces norisei. Mūsu finansējums veido 24, 39 % no ‘’VITA’’ gada kopējiem ienākumiem.
8. Pulmonālās hipertensijas biedrībai
Pulmonālās hipertensijas biedrība (PHB) ir pacientu organizācija, kas apvieno pulmonālās hipertensijas biedrus, viņu tuviniekus un šīs terapijas jomas speciālistus, un tās mērķis ir veicināt šo slimnieku dzīves kvalitātes uzlabošanu un pilnveidot viņu aprūpi. GSK Latvia sadarbojas ar PHB kopš 2012. gada. 2013. gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu 1 500 Ls apmērā ziedojuma veidā biedrības pamatdarbības nodrošināšanai 2014. gadā. Mūsu finansējums veido aptuveni 5,6 % no PHB gada kopējiem ienākumiem.
9. Latvijas sieviešu invalīdu asociācijai ‘’Aspazija’’
Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija ‘’Aspazija’’ darbojas, lai palīdzētu sievietēm invalīdēm ar dažāda veida invaliditāti, kas iegūta slimību rezultātā, kļūt par pilntiesīgām sabiedrības loceklēm, aizstāvēt viņu intereses un tiesības. GSK Latvia sadarbojas ar ‘’Aspaziju’’ kopš 2006. gada. 2013. gadā mēs sniedzām ‘’Aspazijai’’ finansiālu atbalstu 480 Ls apmērā ziedojuma veidā projektam „Sievietes veselība brieduma gados” . Mūsu atbalsts veido 1 % no ‘’Aspazijas’’ gada kopējiem ienākumiem.
10. Biedrībai ‘’Gaismas stars’’
Biedrība ‘’Gaismas stars’’ darbojas kā atbalsta grupa personām ar garīgās veselības traucējumiem un to piederīgajiem. GSK Latvia sadarbojas ar ‘’Gaismas staru’’ kopš 2007. gada. 2013. gadā mēs sniedzām biedrībai ‘’Gaismas stars’’ finansiālu atbalstu 465, 23 Ls apmērā ziedojuma veidā projekta „Kopienas mākslas studija” īstenošanai. Mūsu finansējums veido aptuveni 1,02 % no ‘’Gaismas stara’’ gada kopējiem ienākumiem.
Gedeon Richter

Latvijas Multiplās Sklerozes Asociācija:
- 1000 EUR – 18.03.2013 - Atbalsts Pasaules MS dienas pasākumu organizēšanai.
- 2000 EUR – 20.11.2013 - Atbalsts LMSA laikraksta „Cerība” izdošanai, gada pārskata sanāksmes un reģionālo pasākumu organizēšanai.

Ipsen
Atbalsts nav sniegts
Janssen – Cilag
Atbalsts nav sniegts
Lundbeck
Atbalsts nav sniegts
Merck Serono
Atbalsts sniegts pacientu biedrībai "Latvijas Multiplās sklerozes asociācijai" biedrības informatīvās avīzes "Cerība" izdošanai 1000 EUR apmērā.
Merck Sharp & Dohme
- Apvienība HIV.LV 2: advokācijas apmācībām jaunajiem aktīvistiem par HIV un C hepatīta infekciju 702 LVL
- Latvijas Diabēta federācija: Atbalsts pacientus izglītojoša materiāla drukai, Pasaules Diabēta dienas organizācijai, sabiedrību izglītojošu aktivitāšu organizēšanai par diabētu 1300 EUR
- Latvijas Diabēta asociācija: Atbalsts asociācijas aktivitātēm, Diabēta dienas aktivitātēm, aktīvistu izglītošanai 2013. gadā 2000 EUR
- Latvijas astmas un alerģijas biedrība: Atbalsts Pasaules Astmas dienas pasākumu organizēšanai Latvijā 2013. gadā sabiedrības informēšanas un izglītošanas nolūkā 500 EUR
- Latvijas osteoporozes pacientu un invalīdu asociācija: Atbalsts projektam "Uzzini par osteoporozi 2013" - izglītojošu un informatīvu materiālu izdošana pacientiem par osteoporozes profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu 3000 EUR
Novartis - Latvijas cistiskās fibrozes biedrība Ls 215 Pieredzes apmaiņas brauciena organizēšana uz Lietuvu
- Latvijas Multiplās sklerozes asociācija Ls 2 500 Pasaules Multiplas sklerozes dienas organizēšana
- Latvijas Diabēta Asociācija Ls 2 350 Dzīvesstila modificēšanas programmas materiālu drukāšana
- Latvijas leikēmijas biedrība Ls 1 054 Finansējums pacientu konferences apmeklējumam Prāgā, Čehijā
- Latvijas reto slimību biedrība Ls 492 Finansējums pacientu konferences apmeklējumam Viļņā, Lietuvā
Novo Nordisk
- Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrība 300 Ls 28.05.2013 Grāmatas „Cucuriņa padomi. Dzīvo vesels ar diabētu” izdošanai.
- Tukuma reģionālā diabēta biedrība 45 Ls 29.05.2013 Biedrības sapulces organizēšanai
- Latvijas Diabēta Federācija 227 Ls 19.09.2014 Dalībai „Pacientu organizāciju ciematiņā” 49.EASD kongresa laikā
- Latvijas Diabēta asociācijas Valkas nodaļa 25 Ls 15.10.2013 Vispasaules Diabēta dienai veltīta pasākuma organizēšanai
- Liepājas Diabēta biedrība 95 Ls 04.11.2013 Vispasaules Diabēta dienai veltīta pasākuma organizēšanai
Takeda
600 LVL apmērā atbalstīti Latvijas Diabēta asociācijas organizētie izglītojošie pasākumi diabētu pacientiem (12.04 un 09.11. 2013 Pacientu dienām)
Pfizer
- Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība – 200 LVL finansiāls atbalsts Pasaules Artrīta dienas organizēšanai.
- Pulmonālās hipertenzijas biedrība – 500 LVL finansiāls atbalsts vasaras nometnes organizēšanai pulmonālās hipertenzijas pacientiem – invalīdiem.
Sanofi
- Latvijas Diabēta asociācija – 2 232 Ls ziedojums biedrības mērķu īstenošanai un 510 Ls dalības maksa biedrības rīkotajā pasākumā
- Latvijas Diabēta federācija – 1 757Ls ziedojums biedrības mērķu īstenošanai
- Reto slimību biedrība "Caladrius" – 2 158Ls ziedojums biedrības mērķu īstenošanai
Servier International
1) Biedrībai „Par sirdi.lv”: ziedojums pamatdarbības nodrošināšanai un sabiedrības informēšanas pasākumiem; 750 Ls.
2) Latvijas Diabēta Federācijai: LDF kolektīvā biedra nauda; 150 Ls.
3) Latvijas Diabēta Asociācijai: dalības maksa LDA rīkotajā konferencē „2. tipa cukura diabēta aktualitātes 2013”; 375 Ls.
SIFFA SUSTENTO:
- Ls 5000 SUSTENTO dalīborganizāciju projektu realizēšanai;
- Ls 2500 ikgadējās pacientu konferences organizēšanai