Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija uz sākumlapunosūtīt e-pastulapas karte enru
 
SIFFA > Aktualitātes Drukāt
Aktualitātes
[2015.05.25] Mākslīgi stimulējot paralēlo importu un eksportu, strauji pieaugs atsevišķu zāļu deficīts
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA) un Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācija (LPMA) brīdina, ka nespēs garantēt zāļu pieejamību Latvijas pacientiem, ja Ministru kabinets (MK) atbalstīs Veselības ministrijas virzīto MK noteikumu grozījumu paketi, kas rada ievērojamas priekšrocības paralēlajiem importētājiem un paralēlajiem eksportētājiem.
[2015.05.11] VM sagatavotā MK noteikumu grozījumu pakete ir pretrunā ES direktīvām, Latvijas Republikas likumiem un palielina viltotu medikamentu ieplūšanas risku
Veselības ministrija (VM) ir izstrādājusi vairāku Ministru kabineta noteikumu grozījumu projektu paketi, kas ir pretrunā ar vairākām Eiropas Savienības (ES) direktīvām, Farmācijas likumu, kā arī nespēj uzrādīt skaidru sabiedrības vai pacientu ieguvumu, toties sola jūtamus ieguvumus atsevišķiem komersantiem, kas nodarbojas ar zāļu importa/eksporta darījumiem.
[2015.02.26] Zāļu ražotāji: Ārstu uzpirkšana nav pieļaujama. Jāpilnveido likumdošana.
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA) un Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācija (LPMA), izvērtējot plašsaziņas līdzekļu izplatīto informāciju par to, ka viens no Lietuvas vietējiem farmācijas uzņēmumiem ir maksājis ārstiem par zāļu (iespējams uztura bagātinātāju) izrakstīšanu, pauž nosodījumu par šādu praksi. Vienlaikus SIFFA un LPMA aicina visus Latvijas farmācijas nozares komersantus un veselības aprūpes speciālistus nodrošināt, ka zāles, medicīniskās ierīces un uztura bagātinātāji tiek izrakstīti vai ieteikti, tikai pamatojoties uz pacienta ārstēšanai objektīvi nepieciešamām vajadzībām. Abas asociācijas, aktualizējot šo jautājumu, nopietni aicina arī valsts institūcijas pacientu interesēs pilnveidot likumdošanu un noteikt stingrākus ierobežojumus medicīnisko ierīču un uztura bagātinātāju reklāmai.
[2015.02.19] Veselības ministrijas grozījumi noārdīs medikamentu tirdzniecības kvalitātes uzraudzību
Veselības ministrija (VM) ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu grozījumu projektu, kas paredz samazināt paralēli importēto un nereģistrēto zāļu izplatīšanas uzraudzību. Ja grozījumi tiks apstiprināti, tad nereti var tikt apdraudēta pacientu drošība, lietojot zāles, kā arī tiks radīts risks zāļu turpmākai pieejamībai. Vienlaikus tiks radītas nevienlīdzīgas administratīvās un zāļu drošības prasības oficiālajiem zāļu reģistrācijas īpašniekiem, salīdzinot ar paralēlajiem importētājiem, jo grozījumi rada priekšrocības vienai, konkrētai komersantu grupai - vairumtirgotājiem, kas ieved Latvijā un izplata paralēli importētās zālēs.
[2014.12.12] SIFFA: Zāļu pieejamības uzlabošana ir komplekss uzdevums
Zāļu pieejamības nodrošinājums pacientiem ir uzdevums, kam nepieciešams komplekss risinājums. SIFFA vairākkārt ir skaidrojusi, ka pacientu interesēs būtu jāveic virkne grozījumu regulējumos. Ir vajadzīga politiska griba šo grozījumu virzīšanai.
[2014.11.27] SIFFA: Jāatjauno kompensējamo zāļu pamatuzdevums – reāli izārstēt pacientu
Vairākos jautājumos asociācija un ministrs izrādījās vienisprātis, piemēram, ka medikamentu ārstēšanā ļoti nozīmīgi veikt pilnu terapijas kursu, izārstēt pacientu, nevis tikai „slimības apārstēšanu”, kas var novest pie hronisku formu attīstības.
[2014.11.11] Zāļu valsts aģentūra ar nozares pārstāvjiem runā par zāļu klīniskajiem pētījumiem
Dienas kārtībā bija jautājumi par zāļu klīnisko pētījumu situāciju Latvijā - statistika, pētījumus veicinošie un kavējošie faktori, kā arī galvenās izmaiņas klīnisko pētījumu jomā saistībā ar jauno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.536/2014 par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskajām pārbaudēm. Regula ir stājusies spēkā 2014.gada jūnijā, bet tā tiks piemērota, sākot no 2016.gada maija. Līdz ar jaunās Regulas ieviešanu būs daudz vairāk publiski pieejamas informācijas par zāļu klīniskajiem pētījumiem, nekā tas ir pašlaik, tai skaitā pētījumu sponsoriem būs jāpublicē visu klīnisko pārbaužu rezultāti.
[2014.10.27] Pacienti no medikamentu pieejamības riskiem - pasargāti
2014. gada 21.oktobra Ministru Kabineta sēdē apstiprinātā Ministru Kabineta 899.noteikumu "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība’’ grozījumu redakcija visai ievērojami atšķiras no Veselības ministrijas sākotnēji sagatavotās un virzītās versijas. Apstiprinātā versija uzskatāma par optimālu – proti tādu, kas būtiski samazina riskus pacientiem nesaņemt medikamentus.
[2014.10.07] Uz maldinošas informācijas pamata nedrīkstētu pieņemt MK 899. noteikumu grozījumus
Preses relīzē, ko izplatījusi Veselības ministrija, vienpusēji atspoguļota ministrijas nostāja, taču nav iekļauta informācija par būtiskiem jautājumiem, uz kuriem ministrija nespēja sniegt skaidras atbildes, tostarp ir nepatiesi atspoguļota Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas, Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācijas, Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas nostāja jautājumā par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība". Asociācijas kategoriski iebilst pret tālāku šo grozījumu noteikumos virzīšanu apstiprināšanai Ministru kabinetā, aicinot veidot darba grupu, kuras uzdevums būtu zāļu kompensācijas sistēmas attīstības izveide. Asociācijas aicina šos strīdīgos Ministru kabineta noteikumu punktus atstāt lemšanai darba grupā un jaunajam Veselības ministram.
[2014.09.26] Veselības ministrijas virzītie grozījumi apdraud pacientu intereses
Veselības ministrija (VM) izstrādājusi MK noteikumu grozījumu projektu, paredzot uzlikt papildu nodokli farmācijas kompānijām par gūtajiem ieņēmumiem no B sarakstā iekļauto kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču pārdošanas, kas pārsniegtu 10% apgrozījuma pieaugumu pret iepriekšējā gada apgrozījumu. Ministru Kabinets, apstiprinot šos grozījumus, pārkāptu savas pilnvaras, jo ieviest jaunu nodokli drīkst tikai Saeima likumdošanas procesā.
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>