Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija uz sākumlapunosūtīt e-pastulapas karte enru
 
SIFFA > Ētika un atklātība > Atbalsts pacientu organizācijām > 2011.gads Drukāt
2011.gads

AFA biedru atbalsts pacientu organizācijām 2011.gadā

 AFA biedrs
Atbalsta saņēmējs, veids un apmērs 
Abbot Laboratories
Latvijas Diabēta asociācija - ziedojums saskaņā ar organizācijas darbības mērķiem.
Biedrība AGIHAS - ziedojums saskaņā ar organizācijas darbības mērķiem.
AstraZeneca
Latvijas Astmas un Alerģijas biedrība - 500 LVL pacientu izglītošanas pasākumiem pasaules Astmas dienas ietvaros un biedrības konferences organizēšanai
Bayer Schering Pharma
Atbalsts Latvijas Hemofīlijas biedrībai, lai organizētu Pasaules Hemofīlijas dienas 2011.gada 16.un 17. aprīlī (Ls 500).
Konferences (viena) organizēšana pacientiem ar ārstu, jurista un psihologa dalību.
Berlin–Chemie/Menarini
Biedru nauda Latvijas Diabēta Federācijai par 2011. gadu (Ls150)
Boeringer Ingelheim
Atbalsts nav sniegts
Eli Lilly
Latvijas Diabēta Federācija: Veicinātājbiedra nauda 2011.gadā (Ls 150)
Latvijas Diabēta Asociācija: Kolektīvā biedra nauda un par dalību Pasaules Diabēta dienās 2011 (Ls 475)
GlaxoSmithKline
http://gsk.lv/pacientu-organizacijas/gsk-sniegtais-2011.html
Gedeon Richter
Atbalsts Latvijas Multiplās Sklerozes Asociācijai:
- 1000 EUR – 2011.gada augustā – Baltijas Multiplās Sklerozes slimnieku nometnes atbalsts (nometnes norises vieta – Lietuva, 25.-28.augusts, izsniegtais atbalsts Latvijas delegātu sponsorēšanai)
- 1000 EUR – 2011.gada decembrī - LMSA laikraksta „Cerība” izdošana, LMSA kalendāru izgatavošana.
Ipsen
Atbalsts nav sniegts
Janssen – Cilag
Latvian Association of Kidney Patients (Latvijas Nieru Slimnieku Asociacija): Support for implementation of local project intented for kidney patients, including publication of information materials, organization of patient meetings and similar.
Lundbeck
Atbalsts nav sniegts
Merck
Veicinātājbiedra atbalsts Latvijas Diabēta federācijai Ls150 apmērā. Līdzekļi, izmantoti bukleta „Izproti un kontrolē diabētu” izgatavošanai
Merck Sharp & Dohme
Latvijas Astmas un alerģijas biedrība: ziedojums Pasaules Astmas dienas pasākumu organizēšanai Latvijā(Ls 350) un ziedojums biedrības pasākumu organizēšanai (Ls 2100)
Latvijas Diabēta asociācija: Veicinātājbiedra gada maksa (Ls 475)
Latvijas Diabēta federācija: Veicinātājbiedra gada maksa (Ls 150)
Novartis

Latvia Association of Kidney Patients: Support to organize local educational meetings for patients
Latvian Multiple Sclerosis Association: Support MS patients web page development, competition of life stories, World MS day etc. association needs
Rare Diseases Society Caladrius: Support the association for PR activities in order to attract government attention as well as organization of meetings with patients
The Association of Support for Leukemia Patients:
*Participation in conference New Horizons in Treating Cancer, 13-15 May, 2011, Amsterdam
* Support for local activities as patient meetings, communication with society and health care authorities, web page maintenance.

Novo Nordisk
Nycomed
Atbalsts nav sniegts
Orion Corporation
Atbalsts nav sniegts
Pfizer
Atbalsts nav sniegts
Sanofi-Aventis
Atbalsts Latvijas Diabēta asociācijai Ls 1255
Atbalsts Latvijas Diabēta Federācijai Ls 2108,41
Servier International
Latvijas Diabēta federācija: atbalsts biedrībai (Ls 150) un diabēta pacientu avīzes „Saule” iznākšanai (Ls 250)
Latvijas Diabēta asociācija: atbalsts biedrībai (Ls 450)
SIFFA SUSTENTO:
- Ls 5000 SUSTENTO dalīborganizāciju projektu realizēšanai;
- Ls 2491 ikgadējās pacientu konferences organizēšanai