Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija uz sākumlapunosūtīt e-pastulapas karte enru
 
SIFFA > Ētika un atklātība > Atbalsts pacientu organizācijām > 2010.gads Drukāt
2010.gads

AFA biedru atbalsts pacientu organizācijām 2010.gadā 

 AFA biedrs
Atbalsta saņēmējs, veids un apmērs 
Abbot Laboratories
* Latvijas Diabēta asociācijai - ziedojums saskaņā ar organizācijas darbības mērķiem 350 Ls apmērā.
* Latvijas Diabēta Federācija - ziedojums saskaņā ar organizācijas darbības mērķiem 175 Ls apmērā.
* Latvijas Bērnu un Jauniešu Diabēta biedrība - pacientu apmācībai un ziedojums saskaņā ar organizācijas darbības mērķiem - 400 Ls apmērā.
* Biedrība AGIHAS - pacientu apmācībai - 700 Ls apmērā.
* Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedribai - pacientu apmācībai - 260 Ls apmērā
AstraZeneca
Latvijas Astmas un Alerģijas biedrība - 200 LVL biedrības konferences organizēšanai
Bayer Schering Pharma
Atbalsts nav sniegts
Berlin–Chemie/Menarini
Atbalsts nav sniegts
Boeringer Ingelheim
Atbalsts nav sniegts
Eli Lilly
* Latvijas Diabēta Asociācija:
  LVL 275,00 - dalības maksa izstādē 16.04.2010
  LVL 475,00 - biedra nauda un dalības maksa Pasaules Diabēta dienās 2010
* Latvijas Diabēta Federācija:
  LVL 150,00 - veicinātājbiedra biedranauda 2010
* Aizputes Diabēta un invalīdu biedrība:
  LVL 70,00 - veicinātājbiedra biedranauda 2010
* Liepājas Diabēta biedrība:
  LVL 60,00 - atbalsts diabēta informācijas dienas organizēšanai
GlaxoSmithKline
Gedeon Richter
Latvijas Multiplās Sklerozes Asociācijai finansiāls atbalsts LVL 1750 apmērā.
Atbalsta mērķi :
- LMSA avīzes „Cerība” izdevniecība
- LMSA biedru pasākumi
- LMSA gada kalendāru sagatavošana
Ipsen
Atbalsts nav sniegts
Janssen – Cilag
* Nieru Slimnieku Asociācija: atbalstītas aktivitātes integrācijai sabiedrībā (400,00 LVL) un 1 biedra piedalīšanās starptautiskā konferencē (135,00 LVL).
* Leikēmijas slimnieku atbalsta biedrība: atbalstīta informējoša bukleta pacientiem par Multiplo Mielomu izdošana.
Lundbeck
Atbalsts nav sniegts
MEDA Pharma
Atbalsts nav sniegts
Merck
Atbalsts nav sniegts
Merck Sharp & Dohme
Apvienība HIV.LV (902.50 LVL) Atbalsts biedrībai uzturēt mājas lapu www.apvienibahiv.lv un informēt pacientus par HIV un C hepatīta infekciju.
Latvijas ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija "Papardes zieds" (500.00 LVL) Atbalsts biedrības statūtos noteikto un ar starptautiskiem sadarbības līgumiem noteikto mērķu īstenošanā.
Apvienība HIV.LV (759.00 LVL) Atbalsts biedrībai uzturēt mājas lapu www.apvienibahiv.lv un informēt pacientus par HIV un C hepatīta infekciju.
Latvijas Astmas un Alerģijas biedrība (1000.00 EUR) Atbalsts biedrībai uzturēt un pilnveidot mājas lapu.
Latvijas Diabēta asociācija (475.00 LVL) Veicinātājbiedra gada dalības maksa (Diabēta dienu pasākumi, sēdes, informatīvie materiāli pacientiem)
Latvijas Diabēta federācija (150.00 LVL) Veicinātājbiedra gada maksa (Diabēta dienu pasākumi, sēdes, informatīvie materiāli pacientiem)
Novartis

* Leikēmijas Slimnieku Atbalsta Biedrība:
Finansējums pacientu tikšanās reižu organizēšanai, mājas lapas www.leikemija.lv uzturēšanai, juridiskām konsultācijām, komunikācijai ar citu valstu pacientu biedrībām, valsts institūcijām, biedrības biedriem, sabiedrisko attiecību aģentūras, kas organizē un koordinē dažādus biedrības pasākumus, darba apmaksai, Leikēmijas un limfomas dienas pasākuma organizēšanai, pacientu izglītojošo semināru organizēšanai.
* Reto slimību biedrība CALADRIUS
Finansējums dalībai starptautiskā pacientu konferencē
* Latvijas Multiplās Sklerozes biedrība
Finansējums darbības nodrošināšanai
* Latvijas Nieru slimnieku asociacija
Finansējums dalībai starptautiskā konferencē un rikotu pacientu atbalsta programmas (rehabilitacijas nodarbibas)

Novo Nordisk
Nycomed
Atbalsts nav sniegts
Orion Corporation
Atbalsts nav sniegts
Pfizer
Atbalsts nav sniegts
Sanofi-Aventis
Atbalsts Latvijas Diabēta asociācijai Ls 4264
Atbalsts Latvijas Diabēta Federācijai Ls 1000
Servier International
* Latvijas Diabēta Asociācijai biedra naudas maksājums 475 LVL. 
* Latvijas Diabēta federācijai biedra naudas maksājums 150 LVL