Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija uz sākumlapunosūtīt e-pastulapas karte enru
 
SIFFA > Ētika un atklātība > Atbalsts pacientu organizācijām > 2009.gads Drukāt
2009.gads

AFA biedru atbalsts pacientu organizācijām 2009.gadā 

 AFA biedrs
Atbalsta saņēmējs, veids un apmērs 
Abbot Laboratories
* Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedribai - finansiāls atbalsts 150 Ls apmērā biedrības biedriem, lai piedalītos Lietuvas ikgadējā reimatisko pacientu konferencē
* Latvijas Diabēta asociācijai - finansiāls atbalsts 150 Ls apmērā pacientu izglītošanas pasākumiem
* Latvijas Diabēta Federācija - biedru nauda 150 Ls apmērā
AstraZeneca
 Latvijas Astmas un Alerģijas biedrība - 200 LVL biedrības konferences organizēšanai
Bayer Schering Pharma
 Atbalsts nav sniegts
Berlin–Chemie/Menarini
* Latvijas Diabēta Asociācija, LVL 475, biedru nauda;
* Latvijas Diabēta Asociācija, LVL 295, dalība konferencē (Diabēta diena);
* Latvijas Diabēta Federacija LVL 150, biedru nauda
Boeringer Ingelheim
Atbalsts nav sniegts
Eli Lilly
 * Latvijas Diabēta Asociācija:
- USD 987,52 (biedru nauda)
- USD 823,15 (dalības maksa LDA konferencēs)
- USD 730,97 (ziedojums LDA dalībai EASD kongresā)
* Latvijas Diabēta Federācija:
- USD 311,85 (biedru nauda)
GlaxoSmithKline
Gedeon Richter
 Atbalsts nav sniegts
Ipsen
Atbalsts nav sniegts
Janssen – Cilag
 Atbalsts nav sniegts
Lundbeck
 Atbalsts nav sniegts
MEDA Pharma
Atbalsts nav sniegts
Merck
 Atbalsts nav sniegts
Merck Sharp & Dohme
Latvijas ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija "Papardes zieds" (700.00 LVL) Atbalsts biedrības statūtos noteikto un ar starptautiskiem sadarbības līgumiem noteikto mērķu īstenošanā.
Latvijas Diabēta asociācija (475.00 LVL) Veicinātājbiedra gada dalības maksa (Diabēta dienu pasākumi, sēdes, informatīvie materiāli pacientiem).
Latvijas Diabēta federācija (150.00 LVL) Veicinātājbiedra gada maksa (Diabēta dienu pasākumi, sēdes, informatīvie materiāli pacientiem).
Novo Nordisk
Nycomed
Atbalsts nav sniegts
Orion Corporation
Atbalsts nav sniegts
Pfizer
* Biedrība "Gaismas stars" - 150 ziemassvētku kartiņas ("Gaismas stara" produkcija), par kopējo summu LVL195, - 
Sanofi-Aventis
 Atbalsts nav sniegts
Servier International
* Latvijas Diabēta federācijai - biedra nauda 150 Ls; raksts „Diabēta saulē” -300 Ls.
* Latvijas Diabēta asociācija – piedalīšanās Diabēta dienās 125 Ls, biedra nauda par 2009.gadu -195 Ls.
* Aizputes diabēta biedrībai – 70 Ls.
Cilag GmbH International
Atbalsts nav sniegts