SIFFA > Aktualitātes
Aktualitātes
[2017.04.07] Publiskoti dati par sadarbību veselības aprūpes jomā 2016.gadā, 07.04.2017.
Jau otro gadu tiek īstenota pēc zāļu ražotāju asociāciju iniciatīvas likumdošanā iekļautā norma – datu iesniegšana un publiskošana par zāļu ražotāju atbalstu veselības nozarei. Atbilstoši likumdošanā noteiktajam, informāciju par sniegto atbalstu un sadarbību ar veselības aprūpes nozari 2016.gadā Veselības inspekcijā snieguši visi biedrības “Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija” (SIFFA) biedri. Šo datu iesniegšanu nosaka Ministru kabineta (MK) noteikumi nr.378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”. Dati par sniegto atbalstu 2016.gadā pieejami Veselības inspekcijas mājas lapā: http://www.vi.gov.lv/lv/farmacija/zalu-reklama/pazinojumi-materialais-cita-veida-atbalsts-2016.
[2017.04.03] Pēc zāļu ražotāju asociāciju ierosinājuma Latvijā jau otro gadu tiek publiskoti dati par atbalstu veselības nozarei, 03.04.2017.
Lai stiprinātu atklātību starp zāļu ražotājiem un veselības aprūpes nozari, jau otro gadu farmācijas uzņēmumiem līdz 31.martam Veselības inspekcijā jāiesniedz informācija par sniegto atbalstu veselības aprūpes jomai. Prasība par šo datu publiskošanu pēc zāļu ražotāju organizāciju – Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) un Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA) iniciatīvas iekļauta Ministru kabineta noteikumos. Šai sadarbībai ir neatsverama nozīme gan veselības aprūpes jomas attīstībā, gan medicīnas darbinieku izglītošanā, ko valsts finansiāli neatbalsta.
[2017.02.20] Jaunie medikamenti ievērojami pagarina mūža ilgumu, 18.02.2017.
Jaunie medikamenti ievērojami pagarina mūža ilgumu Laikā no 2000. līdz 2009.gadam iedzīvotāju mūža ilgums 30 OECD valstīs palielinājies teju par diviem jeb 1,74 gadiem, sasniedzot 76 gadu slieksni, liecina Eiropas Farmaceitisko uzņēmumu un apvienību federācijas (EFPIA) dati. Lielākie nopelni šajā milzīgajā progresā ar 73% ietekmi citu faktoru vidū ir inovatīvajiem medikamentiem, kas aizvadītajā desmitgadē radījuši apvērsumu teju visu slimību ārstēšanā.
[2016.12.21] Zāļu ražotāji sniedz priekšlikumus veselības ministrei kompensācijas zāļu sistēmas pilnveidei, 21.12.2016.
Nolūkā uzlabot ārstēšanas rezultātus un pacientu pieejamību inovatīvām zālēm, tādējādi sniedzot ieguldījumu valsts ekonomikā, būtiski mainīt valsts apmaksāto jeb kompensējamo zāļu sistēmas filozofiju – no līdzekļu tērēšanas īstermiņā (viena budžeta gada ietvaros) uz investīcijām mūsdienīgās zālēs efektīvas ārstēšanas nodrošināšanai ilgtermiņā – trešdien, 2016.gada 21.decembrī uzsvēra SIFFA valde, tiekoties ar veselības ministri Andu Čakšu. Tikšanās dalībnieki bija vienisprātis, ka veselības aprūpes sistēmai jādarbojas pacientu interesēs.
[2016.09.12] Zāļu ražotāji aicina paplašināt atklātības principus, 12.09.2016.
Zāļu ražotāji aicina paplašināt atklātības principus, 12.09.2016. 2016.gadā pirmo reizi Latvijas vēsturē pēc zāļu ražotāju iniciatīvas sabiedrībai ir sniegta informācija par nozares sadarbību ar veselības aprūpes speciālistiem (VAS) un veselības aprūpes organizācijām (VAO). Vienlaikus ražotāji ir iesnieguši priekšlikumus un vienojušies ar Veselības ministriju par turpmākajiem soļiem atklātības ideju stiprināšanā.
[2016.09.08] SIFFA: Invaliditātes izmaksu eksplozija turpināsies... Vai veselības tehnoloģiju novērtējums var palīdzēt to apturēt? 06.09.2016.
SIFFA: Invaliditātes izmaksu eksplozija turpināsies... Vai veselības tehnoloģiju novērtējums var palīdzēt to apturēt? 06.09.2016. Invaliditātes un slimības pabalstu izmaksu straujais pieaugums kļuvis par ļoti nopietnu problēmu veselības aprūpes sistēmas un atbilstošu zāļu pieejamības kontekstā, tādēļ tai risinājums jāatrod visdrīzākajā laikā. Pabalstu saņēmēju skaita kāpumam ir vairāki iemesli, tomēr viens no būtiskākajiem bez šaubām ir savlaicīgi nesaņemta ārstēšana un ierobežota pieejamība efektīviem medikamentiem.
[2016.08.12] SIFFA: Efektīvas investīcijas veselības aprūpē – ieguvums valsts budžetam, 12.08.2016.
SIFFA: Efektīvas investīcijas veselības aprūpē – ieguvums valsts budžetam Meklējot papildu finansējuma avotus veselības aprūpei, jāraugās ne vien jauna nodokļa vai valsts budžeta naudas pārdalīšanas virzienā, bet arī rūpīgi jāpēta pacientu ārstēšanai līdz šim piešķirto līdzekļu izlietojuma efektivitāte un neapmierinošu rezultātu gadījumā jāveic ierastās kārtības maiņa. Viena no veselības aprūpes sfērām, kurā šāds izvērtējums ir sevišķi svarīgs, ir medikamenti un to pieejamība. Eiropas Komisija Latvijai iesaka vienlaikus ar veselības aprūpes sistēmas pieejamības un kvalitātes uzlabošanu rūpēties arī par nozarei piešķirtā finansējuma efektīvāku izlietošanu. Šādu mērķi nav iespējams sasniegt bez nopietniem pārkārtojumiem, tādēļ varam būt gandarīti, ka Māra Kučinska vadītā valdība to apzinās un savā rīcības plānā apņēmusies panākt veselības aprūpes sistēmas ilgtspēju un stabilu finansējumu, veicot veselības nozares reformas. Sagatavot reformas valdība uzdevusi Veselības ministrijai, nosakot, ka papildu finansējums piešķirams tikai pēc šo reformu atbalstīšanas Ministru kabinetā.
[2016.08.01] Asociācija: Savlaicīgi pieejami medikamenti – efektīvs instruments invaliditātes izdevumu mazināšanai, 01.08.2016.
Spēcīga primārā veselības aprūpe un savlaicīgi pieejami atbilstoši medikamenti ir efektīvi instrumenti, lai novērstu ar invaliditāti un darba nespēju saistīto budžeta izdevumu pieaugumu, uzskata Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA).
[2016.07.28] SIFFA pētījums: efektīvākas investīcijas zāļu apmaksā nodrošina ieguvumu valsts budžetam, 28.07.2016.
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA) Veselības ministrijā iesniegusi pētījumu par valsts budžeta līdzekļu efektīvāku investēšanu kompensējamo medikamentu apmaksā.
[2016.07.01] Solis uz vēl lielāku atklātību zāļu ražotāju sadarbībā ar veselības aprūpes organizācijām un profesionāļiem, 30.06.2016.
2016.gada 30.jūnijā Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA), Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA) un Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācijas Latvijā (BRAL) dalīborganizācijas pirmo reizi saskaņā ar Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations – EFPIA) Atklātības kodeksu (EFPIA Code on Disclosure of Transfers of Value from Pharmaceutical Companies to Healthcare Professionals and Healthcare Organisations) ir publiskojušas datus par finansiālo un nefinansiālo atbalstu, ko tās sniegušas veselības aprūpes organizācijām (VAO) un veselības aprūpes profesionāļiem (VAP) 2015.gadā.
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>