SIFFA > Ētika un atklātība
Ētika un atklātība
Ētikas komisija
EFPIA Atklātības kodekss
Atbalsts pacientu organizācijām
Jautājumi un atbildes

E-pasta adreses iesniegumiem, sūdzībām un jatājumiem Ētikas komisijai: etika@siffa.lv vai etika@lpma.lv

ZĀĻU REKLAMĒŠANAS PRAKSES ĒTIKAS KODEKSS (spēkā no 2016.gada 1.aprīļa)

ATKLĀTĪBAS KODEKSS (spēkā no  2015.gada 1.janvāra)

Zāļu Reklamēšanas Prakses Ētikas Kodeksa Piemērošanas Noteikumi (spēkā no 2015.gada 17.aprīļa)

Sūdzību saņemšanas, izskatīšanas un sankciju noteikšanas procedūra (spēkā no 2014.gada 1.oktobra)

DEKLARĀCIJA par sadarbību starp ārstiem un farmācijas rūpniecību (atjaunota 2016. gada 2. februārī)

SADARBĪBAS MEMORANDS starp Veselības ministriju, pacientu organizācijām un farmācijas nozares sabiedriskajām organizācijām

Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācija (EFPIA) KODEKSS PAR PARAKSTĀMO MEDIKAMENTU REKLĀMU UN SADARBĪBU AR VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTIEM

Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācija (EFPIA) KODEKSS PAR FARMACEITISKO KOMPĀNIJU FINANSIĀLĀ UN NEFINANSIĀLĀ ATBALSTA SNIEGŠANAS VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTIEM UN VESELĪBAS APRŪPES ORGANIZĀCIJĀM INFORMĀCIJAS IZPAUŠANU

Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācija (EFPIA) PRAKSES KODEKSS ATTIECĪBĀM STARP FARMACEITISKO RŪPNIECĪBU UN PACIENTU ORGANIZĀCIJĀM