Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija uz sākumlapunosūtīt e-pastulapas karte enru
 
SIFFA > Aktualitātes > Publiskoti dati par sadarbību veselības aprūpes jomā 2016.gadā, 07.04.2017. Drukāt
Publiskoti dati par sadarbību veselības aprūpes jomā 2016.gadā, 07.04.2017.

Jau otro gadu tiek īstenota pēc zāļu ražotāju asociāciju iniciatīvas likumdošanā iekļautā norma – datu iesniegšana un publiskošana par zāļu ražotāju atbalstu veselības nozarei. Atbilstoši likumdošanā noteiktajam, informāciju par sniegto atbalstu un sadarbību ar veselības aprūpes nozari 2016.gadā Veselības inspekcijā snieguši visi biedrības “Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija” (SIFFA) biedri.

Šo datu iesniegšanu nosaka Ministru kabineta (MK) noteikumi nr.378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”. Dati par sniegto atbalstu 2016.gadā pieejami Veselības inspekcijas mājas lapā: http://www.vi.gov.lv/lv/farmacija/zalu-reklama/pazinojumi-materialais-cita-veida-atbalsts-2016.
 
Prasība par atklātības principiem nacionālajā normatīvajā regulējumā iestrādāta 2014.gadā pēc zāļu ražotāju organizāciju – SIFFA un “Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācija” (LPMA) iniciatīvas. Tās mērķis ir sadarbību starp zāļu ražotājiem / farmācijas jomu un veselības aprūpes nozari padarīt atklātāku, sabiedrībai pieejamāku. Vienlaikus jāuzsver, ka šai sadarbībai ir neatsverama nozīme gan veselības aprūpes jomas attīstībā, gan medicīnas darbinieku izglītošanā, ko valsts finansiāli neatbalsta.

Zāļu ražotāji vēlas uzsākto atklātības iniciatīvu stiprināt un attīstīt vēl plašāk. Tāpēc, izvērtējot pirmā gada pieredzi par datu iesniegšanu, SIFFA un partnerasociācijas jau pagājušā gada vasarā iesniedza priekšlikumus atbildīgajām institūcijām ar mērķi stiprināt un paplašināt atklātības ideju: paplašināt datu iesniedzēju loku, attiecinot normatīvo aktu prasības arī uz citiem veselības nozarē strādājošiem uzņēmumiem; precizēt iesniedzamo datu saturu un formu. Tas ļautu sabiedrībai iegūt vēl plašāku informāciju par atbalstu veselības nozarei. Balstoties uz šiem priekšlikumiem, grozījumi MK noteikumos nr.378 ir pieteikti Valsts sekretāru sanāksmē šī gada 2.februārī.

Jāpiebilst, ka SIFFA un LPMA biedru informācijas atklātību par sadarbību ar veselības aprūpes jomu nosaka ne tikai nacionālais regulējums – MK noteikumi, bet arī starptautisks pašas nozares iekšējais regulējums – Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas (EFPIA) Atklātības kodekss. Šī kodeksa prasības ir stingrākas un publiskojamā informācija ir plašāka, salīdzinot ar MK noteikumiem. Jūnijā, saskaņā ar EFPIA Atklātības kodeksu, pamatā SIFFA un LPMA biedri, kā arī citi ražotāji, kuri pievienojušies Atklātības kodeksam, publicēs vēl plašākus datus par sadarbību ar veselības aprūpes organizācijām un speciālistiem, par tiem sniegto atbalstu un atlīdzību 2016.gada laikā. Šie dati ietver informāciju arī, piemēram, par samaksu speciālistiem un organizācijām par lekcijām zinātniskos un izglītojošos pasākumos; par konsultācijām; par ziedojumiem un grantiem; kā arī par ražotāju atbalstu pētniecībai un attīstībai.

SIFFA Latvijā darbojas jau 20 gadus un apvieno 18 biedrus – pasaulē vadošos uzņēmumus, kas ražo zāles, veic pētījumus, investē medikamentu attīstībā un sadarbojas ar veselības aprūpes jomu. SIFFA ir atklāta, brīvprātīga sabiedriska organizācija, tās mērķis ir uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un efektīvu zāļu pieejamību, informēt par kvalitatīvu veselības aprūpi un sekmēt zāļu ražotāju darbību Latvijā.

Papildu informācijai:
Agnese Korbe
SIFFA izpilddirektore
siffa@siffa.lv, 29110062
Facebook: Inovācijas veselībā, https://www.facebook.com/inovacijasveseliba/