Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija uz sākumlapunosūtīt e-pastulapas karte enru
 
SIFFA > Aktualitātes > Zāļu ražotāji aicina paplašināt atklātības principus, 12.09.2016. Drukāt
Zāļu ražotāji aicina paplašināt atklātības principus, 12.09.2016.

2016.gadā pirmo reizi Latvijas vēsturē pēc zāļu ražotāju iniciatīvas sabiedrībai ir sniegta informācija par nozares sadarbību ar veselības aprūpes speciālistiem (VAS) un veselības aprūpes organizācijām (VAO). Vienlaikus ražotāji ir iesnieguši priekšlikumus un vienojušies ar Veselības ministriju par turpmākajiem soļiem atklātības ideju stiprināšanā.

Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA), Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA) un Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācijas Latvijā (BRAL) biedri šogad pēc savas iniciatīvas pirmo reizi publiskojuši datus par sniegto finansiālo un nefinansiālo atbalstu ārstiem un veselības aprūpes organizācijām. Dati ir publiskoti saskaņā ar Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas (EFPIA) Atklātības kodeksu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”. Šī informācija ietver gan ārstu vārdus un organizāciju nosaukumus, kas saņēmušas atbalstu, gan finansējuma mērķi – dalību tālākizglītības pasākumos, ziedojumus un grantus organizācijām, tāpat publiskoti dati par atlīdzību ārstiem par lekcijām zinātniski izglītojošos pasākumos, konsultācijām, dalību konsultatīvajās padomēs un pētījumos.

“Zāļu ražotāji ir vienīgie, kas Latvijā snieguši šādu informāciju, līdz ar to atklātības jomā kļūstot par paraugu citām zinātnē balstītām nozarēm,” norāda SIFFA valdes priekšsēdētāja Anda Blumberga.

“Mūsu skatījumā jaunā iniciatīva kopumā Latvijā ir ieviesta veiksmīgi. Izvērtējot pirmo gadu un vēloties turpināt pašu ieviestos atklātības principus, zāļu ražotāji jau augusta sākumā Veselības ministrijā un Veselības inspekcijā iesniedza priekšlikumus izmaiņām Ministru kabineta noteikumos Nr.378, lai paplašinātu tos ar nozares Atklātības kodeksa principiem. Tāpat zāļu ražotāju asociācijas vienojušās ar Veselības ministriju un Veselības inspekciju par turpmāko sadarbību, lai  jau septembrī uzsāktu darbu šo priekšlikumu iedzīvināšanai praksē,” stāsta A.Blumberga.

SIFFA un LPMA priekšlikumi paredz, piemēram, visiem Latvijā strādājošajiem zāļu ražotājiem publiskot datus arī par atlīdzībām, ko saņēmuši ārsti par lekciju sagatavošanu un lasīšanu, kā arī konsultācijām. Tāpat rosināts visiem ražotājiem publiskot datus par sniegto atbalstu veselības aprūpes iestāžu pasākumu rīkošanai, t.sk. izmaksas ārstu dalībai pasākumos, uzrādot saņēmēju, kā arī publiskot informāciju par atbalstu pētniecībai. Šos datus, atbilstoši EFPIA Atklātības kodeksam, šogad Latvijā publiskoja tikai EFPIA biedri – SIFFA uzņēmumi, kā arī BRAL un LPMA sastāvā esošās farmaceitiskās kompānijas.

Ražotāju asociācijas rosina arī izvērtēt iespējas noteikt ražotāja atbildību un sekas datu nepubliskošanas gadījumā, kā arī attiecināt prasības par sniegtā materiālā un cita veida atbalsta publiskošanu arī medicīnisko ierīču ražotājiem. Tādējādi tiktu harmonizēti normatīvie akti un nosacījumi veselības aprūpes jomā iesaistītajiem, kā arī veicināta atklātība gan zāļu, gan medicīnisko ierīču ražotāju sadarbībā ar ārstiem un ārstniecības iestādēm.

“Atbalstot veselības aprūpes organizācijas un ārstus, visā pasaulē zāļu ražotāju mērķis ir viens – padarīt ārstniecības procesu efektīvāku. Tas iespējams, sasaistot ārstu praktisko pieredzi un zināšanas ar jaunākajām ārstniecības metodēm, kā rezultātā ieguvēji ir pacienti. Tikai šādas, absolūti atklātas un caurskatāmas sadarbības rezultātā, iespējams radīt jaunas, inovatīvas terapijas, uzlabot pacientu dzīves kvalitāti un ilgumu – citiem vārdiem, nodrošināt medicīnas progresu, par ko sapņo ikviens cilvēks,” uzsver SIFFA valdes priekšsēdētāja A.Blumberga.

Kā norāda A.Blumberga, mediķu nemitīga tālākizglītība ir priekšnosacījums, lai ārsti būtu informēti par jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un aktuālākajām ārstēšanas iespējām. Tikai uzzinot par aktuālākajiem terapijas algoritmiem, efektīvākajām metodēm un jaunradītajām iespējām, ārsti var sākt tās izmantot savā klīniskajā praksē.

“Kaut gan Latvijā valsts ir noteikusi ārstu tālākizglītību par obligātu, nauda šim mērķim valsts budžetā nav atvēlēta. Līdz ar to farmācijas uzņēmumu un medicīnisko ierīču ražotāju atbalsts ārstu tālākizglītošanā ir kritiski svarīgs,” uzsver A.Blumberga.

SIFFA, BRAL un LPMA biedru publiskotos datus jau kopš jūnija var vērtēt sabiedrība, un tos analizējot, gan valsts iestādes, gan citas institūcijas var apsvērt savas iespējas dod papildu artavu veselības aprūpes attīstības atbalstam.


Par SIFFA: Ar rūpēm par inovatīvām zālēm Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija Latvijā darbojas jau 20 gadus un apvieno 19 pasaules vadošās farmaceitiskās kompānijas. SIFFA ir atklāta, brīvprātīga sabiedriska organizācija, kuras mērķis ir uzlabot veselības aprūpes kvalitāti, paaugstināt ārstu, farmaceitu un iedzīvotāju izglītības un zināšanu līmeni, kā arī sekmēt farmaceitisko kompāniju darbību Latvijā. SIFFA biedri ir pasaulē lielākie farmaceitiskās produkcijas ražotāji, kas arī izstrādā un pēta medikamentus.

Par LPMA:
Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācija ir sabiedriska organizācija, kas dibināta 2003.gadā un apvieno vadošos Latvijā strādājošos patentbrīvo medikamentu ražotājus. LPMA darbības mērķis ir veicināt patentbrīvo medikamentu pieejamību Latvijā, sekmējot izmaksu efektīvu zāļu izmantošanu kvalitatīvas veselības aprūpes nodrošināšanai pēc iespējas lielākam skaitam pacientu, kā arī augstu ētikas normu ievērošanu nozarē. Šobrīd asociācijā ir 12 biedri − Latvijas zāļu ražotāji un ārvalstu farmācijas kompāniju pārstāvniecības, kuru kopējais apgrozījums ir 21% no visa Latvijas zāļu tirgus apgrozījuma. Saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras datiem 2015.gadā LPMA biedri pārstāvēja 48% no patentbrīvo zāļu pārdošanas apjoma Latvijā.

Par BRAL: Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā izveidota 2012.gadā. Asociācijas galvenais darbības mērķis ir nodrošināt biofarmācijas nozares attīstību Latvijā un veicināt inovatīvu un efektīvu risinājumu izmantojumu veselības aprūpē, ieviešot klīniskajā praksē jaunākās paaudzes zāles un tehnoloģijas.


Papildu informācija:

Agnese Korbe
SIFFA izpilddirektore
siffa@siffa.lv, 29110062