Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija uz sākumlapunosūtīt e-pastulapas karte enru
 
SIFFA > Aktualitātes > SIFFA pētījums: efektīvākas investīcijas zāļu apmaksā nodrošina ieguvumu valsts budžetam, 28.07.2016. Drukāt
SIFFA pētījums: efektīvākas investīcijas zāļu apmaksā nodrošina ieguvumu valsts budžetam, 28.07.2016.

Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA) Veselības ministrijā iesniegusi pētījumu par valsts budžeta līdzekļu efektīvāku investēšanu kompensējamo medikamentu apmaksā.

Pētījuma pirmās kārtas rezultāti ļauj secināt, ka kompensējamo medikamentu apmaksai paredzēto valsts budžeta līdzekļu apjoma palielināšana, efektīvāks un mērķtiecīgāks izlietojums nodrošinātu labāku veselības aprūpes rezultātu, kā arī sniegtu ekonomisko ieguvumu, samazinot pacientu ārstēšanai un dažādiem pabalstiem nepieciešamos līdzekļus. Lai to sasniegtu, SIFFA piedāvā pirms medikamentu iekļaušanas Kompensējamo zāļu sarakstā vērtēt ne tikai to cenas atbilstību budžeta iespējām, bet arī veselības un finanšu efektivitāti, proti, vai zāles mazina hospitalizācijas un invaliditātes apjomus un veicina pacientu darbspēju atjaunošanos.

“Līdz šim lietotā medikamentu izvērtēšanas pieeja to iekļaušanai Kompensējamo zāļu sarakstā būtu jāpadara efektīvāka, jo arvien turpina pieaugt invaliditātes apjomi un slimības pabalstu saņēmēju skaits, būtiski palielinot kā ārstēšanas izmaksas, tā arī spiedienu uz sociālo budžetu. SIFFA pētījumā identificēja dažādu slimību piemērus, kuri ar konkrētiem skaitļiem ilustrē iespējamo veselības aprūpes un finanšu efektivitātes paaugstināšanos lielāku investīciju un labākas medikamentu pieejamības gadījumā. Svarīgākais pētījuma secinājums – lai sasniegtu augstāku veselības un finanšu efektivitāti, kompensējamos medikamentus nedrīkst vērtēt tikai pēc tiešajām izmaksām, ir jāņem vērā arī ilgtermiņa ietekme uz veselības aprūpes un sociālo budžetu,” uzsver SIFFA valdes priekšsēdētāja Anda Blumberga.

Valdības noteiktā medikamentu kompensācijas kārtība jau šobrīd paredz vērtēt arī zāļu ekonomisko ietekmi, piemēram, iespējamo ietaupījumu stacionārās aprūpes līmenī, tomēr praksē tas tiek darīts nepietiekami un būtu jāpilnveido.

“Eiropas Komisija rekomendācijās Latvijai 2016.gadā un 2017.gadā iesaka uzlabot ne vien veselības aprūpes sistēmas pieejamību un kvalitāti, bet arī aicina efektīvāk izlietot nozarei pieejamo finansējumu. Efektīvi tēriņi nav iespējami bez nopietnām strukturālām reformām, tādēļ esam gandarīti, ka valdība to apzinās un rīcības plānā apņēmusies panākt veselības aprūpes sistēmas ilgtspēju un stabilu finansējumu, veicot veselības nozares reformas. Racionāls ir arī lēmums papildu finansējumu veselības aprūpei piešķirt tikai pēc Veselības ministrijas sagatavoto reformu apstiprināšanas Ministru kabinetā,” norāda A.Blumberga.

SIFFA pētījuma rezultāti ļauj secināt, ka medikamentu izvērtēšanas pieejas maiņa un valsts budžeta līdzekļu mērķtiecīgākas investīcijas medikamentos ar augstāku veselības aprūpes un finanšu efektivitāti palīdzētu risināt arī Labklājības ministrijai ļoti aktuālo invaliditātes un darbnespējas gadījumu skaita un izdevumu pieauguma jautājumu. Piemēram, lai savlaicīgi ārstētu hipertensiju par 10% lielākam pacientu skaitam nekā patlaban, gadā papildus nepieciešamas 1,38 miljonu eiro investīcijas, savukārt medikamentu pieejamības palielināšana palīdzētu papildus novērst vairāk nekā 200 kardiovaskulārās komplikācijas, tai skaitā 51 nāves gadījumu, kas valsts budžetā ietaupītu 3,2 miljonus eiro. Palielinot zāļu cenas kompensācijas apjomu no esošajiem 50% līdz 75%, būtu iespējams aptuveni par trešdaļu palielināt arī no depresijas ārstēto pacientu skaitu un samazināt ar darba nespēju un pašnāvībām saistītos valsts budžeta zaudējumus par 1,7 miljoniem eiro gadā. Astmas medikamentu cenas kompensācijas apjoma paaugstināšana līdz 90% ļautu ievērojami samazināt ar neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumiem, hospitalizāciju, slimības pabalstiem saistītās izmaksas, nodrošinot 0,7 miljonus eiro lielu ietaupījumu valsts budžetā ik gadu.

SIFFA norāda, ka Latvijai ir jāpārņem citu valstu pieredze un veselības aprūpē jāanalizē arī ekonomiskie ieguvumi, pielietojot veselības tehnoloģiju novērtējuma metodi, kas ir daudzās Eiropas Savienības valstīs labi zināms instruments veselības aprūpes finanšu efektivitātes uzlabošanai.


Par SIFFA:
Rūpējoties par inovatīvu zāļu pieejamību, SIFFA Latvijā darbojas jau 20 gadus un apvieno 19 biedrus – pasaulē vadošās farmaceitiskās kompānijas, kas ražo zāles, kā arī izstrādā un pēta medikamentus. SIFFA ir atklāta, brīvprātīga sabiedriska organizācija, kuras mērķis ir uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un atbilstošu zāļu pieejamību, paaugstināt sabiedrības izglītību un zināšanas par kvalitatīvu veselības aprūpi, kā arī sekmēt farmaceitisko kompāniju darbību Latvijā.


Papildu informācijai:
Agnese Korbe
SIFFA izpilddirektore
siffa@siffa.lv
29110062
www.siffa.lv