Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija uz sākumlapunosūtīt e-pastulapas karte enru
 
SIFFA > Aktualitātes > Veselības ministrijas virzītie grozījumi apdraud pacientu intereses Drukāt
Veselības ministrijas virzītie grozījumi apdraud pacientu intereses
26.09.2014.

Veselības ministrija (VM) izstrādājusi MK noteikumu grozījumu projektu, paredzot uzlikt papildu nodokli farmācijas kompānijām par gūtajiem ieņēmumiem no B sarakstā iekļauto kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču pārdošanas, kas pārsniegtu 10% apgrozījuma pieaugumu pret iepriekšējā gada apgrozījumu. Ministru Kabinets, apstiprinot šos grozījumus, pārkāptu savas pilnvaras, jo ieviest jaunu nodokli drīkst tikai Saeima likumdošanas procesā.

Veselības ministrija ir izstrādājusi un iesniegusi Ministru kabinetam noteikumu projektu, ar kuru plānots grozīt MK noteikumus Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība’’ un papildināt tos ar 45.1 punktu. Grozījumos paredzēts uzlikt par pienākumu farmācijas kompānijām atmaksāt valsts budžetā visus par pārdotajām B sarakstā iekļautajām (neaizvietojamajām) kompensējamajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm gūtos ieņēmumus, kas pārsniedz 10% apgrozījuma pieaugumu pret iepriekšējā gada apgrozījumu.

Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (turpmāk – SIFFA), Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA) un Biofarmaceitisko zālu ražotāju asociācija Latvijā (BRAL) ieskatā šāda tiesību norma ir jauns apgrozījuma nodoklis, kura mērķis ir piesaistīt privātuzņēmumu līdzekļus valsts funkciju - zāļu kompensācijas finansējuma – nodrošināšanai, faktiski uzliekot ražotājfirmām par pienākumu segt šo zāļu un medicīnisko ierīču nodrošināšanu pacientu vajadzībām. Šādu grozījumu pieņemšana būtu arī Ministru kabineta (MK) pilnvarojuma pārkāpums, jo, saskaņā ar Farmācijas likumu, tas ir tiesīgs noteikt tikai un vienīgi kārtību, kādā pacientiem iespējams saņemt valsts kompensāciju par medikamentiem un medicīniskajām ierīcēm. Ministru kabinets nav tiesīgs pieņemt tādu tiesību normu, kas paredz zāļu ražotājiem pie konkrētiem nosacījumiem nodrošināt finanšu avotu, no kura kompensēt pacientiem zāles un medicīniskās ierīces.

Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas valdes priekšsēdētājs Imants Sinka: “Skaidri redzams, ka Veselības ministrija jau ilgāku laiku saskaras ar nopietnām pārvaldības problēmām un nespēju pieņemt efektīvus stratēģiskus lēmumus, tostarp attiecībā uz kompensējamo zāļu budžeta attīstību un plānošanu ilgtermiņā. Vienlaikus ministrija ir atradusi veidu, kā ātri, pirms vēlēšanām, izmantojot situāciju, kad veselības ministra pienākumu izpildītājai nav laika iedziļināties visās veselības aprūpes problēmās, virzīt tiesību normu grozījumus, kas paredz slēptu nodokli zāļu ražotājiem. Tas ir tiešs pacientu interešu un tiesību aizskārums, ņemot vērā, ka šāda norma varētu kavēt medikamentu pieejamību reāli nepieciešamajā apjomā.”

Arī Konkurences Padome atbildē uz SIFFA un BRAL iesniegumu – lūgumu izvērtēt šo plānoto grozījumu atbilstību Konkurences likuma noteikumiem, pauž šādu pat viedokli, uzsverot, ka augstākminēto MK noteikumu grozījumu projektā iekļautā prasība nav uzskatāma par samērīgu un nav savienojama ar konkurences un zāļu pieejamības veicināšanu, jo var veicināt tirgus dalībnieku izvēli pamest Latvijas tirgu un/vai radīt barjeras to ieiešanai tirgū.

Uzziņai:

Krīzes gados, lai segtu kompensējamo zāļu budžeta deficītu un pacientiem neieviestu vēl papildu šķēršļus zāļu pieejamībā, farmācijas uzņēmumi solidarizējās ar valsti un veica vienreizējus maksājumus, kas visai ievērojamā apmērā kompensēja valsts budžeta samazinājumu kompensējamajiem medikamentiem. Veselības ministrija solīja, ka tas ir tikai īstermiņa risinājums kritiskā situācijā, kas nekādā gadījumā netiks pārvērsts par budžeta papildinājuma instrumentu ilgtermiņā. Diemžēl šie solījumi nav piepildījušies, un ministrija atkal izvēlas vieglāko ceļu, uzveļot valsts atbildību uz privātuzņēmumu pleciem, nevis veicot skrupulozu un precīzu budžeta analīzes, aprēķinu un plānošanas darbu, kas ļautu samazināt jau tā lielo līdzmaksājumu slogu, kas šobrīd uzlikts uz pacientu pleciem.