Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija uz sākumlapunosūtīt e-pastulapas karte enru
 
SIFFA > Ētika un atklātība > Atbalsts pacientu organizācijām > 2008.gads > Drukāt
AFA biedru atbalsts pacientu organizācijām 2008.gadā

 AFA biedrs Atbalsta saņēmējs, veids un apmērs 
Abbot Laboratories  
AstraZeneca  http://www.astrazeneca.lv/news/
Bayer Schering Pharma Multiplās Sklerozes Asociācija - 850 EUR asociācijas gada pārskata kopsapulces organizēšanai
Berlin–Chemie/Menarini Atbalsts Latvijas Diabēta asociācijai rīkoto Diabēta dienas sarīkošanai 2008. gadā.
Boeringer Ingelheim  
Eli Lilly  https://www.lillygrantoffice.com/index.jsp
GlaxoSmithKline  http://www.gsk.lv/gsk-sniegtais-2008.html
Gedeon Richter

Atbalsta saņēmējs: Latvijas Multiplās sklerozes asociācija
Pasākums/pasākuma apraksts: Asociācijas pārvēlēšanas sapulce
Pasākuma laikā tika ievēlēta jauna LMSA valde, kā arī uzstājās Multiplās sklerozes centra speciālisti un jaunās valdes locekļi. Dalībnieku skaits ~ 150. Ar finansiālā atbalsta palīdzību daļēji tika nodrošināts pacientu transports uz pasākuma norises vietu un ēdināšana.
Atbalsta apmērs: 1200 LVL 

Ipsen Atbalsts nav sniegts 
Janssen – Cilag Atbalsts nav sniegts
Lundbeck Atbalsts nav sniegts
MediNet/MEDA Atbalsts nav sniegts
Merck Atbalsts nav sniegts
Merck Sharp & Dohme

Latvijas Astmas un alerģijas biedrība
Latvijas Astmas un alerģijas biedrība ir nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir aizstāvēt astmas un alerģijas slimnieku intereses, informēt par slimības profilaksi, ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām. Merck Sharp & Dohme Latvija sadarbojas ar Astmas un alerģijas biedrību kopš 2000. gada. 2008. gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu Astmas un alerģijas biedrībai 1054.21 Ls apmērā mājas lapas www.astmaalergija.lv tehniskās un saturiskās pilnveidošanas darbiem. Mūsu finansējums veido aptuveni 10 % no Astmas biedrības gada kopējiem ienākumiem.
Latvijas Diabēta asociācija
Latvijas Diabēta asociācija ir nevalstiska sabiedriska organizācija, kas apvieno cukura diabēta pacientus, medicīnas darbiniekus un visus labas gribas cilvēkus, kuri atbalsta diabēta pacientus un vēlas uzlabot diabēta pacientu aprūpi Latvijā. Merck Sharp & Dohme Latvija sadarbojas ar Diabēta asociāciju kopš 2000. gada. 2008. gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu Diabēta asociācijai 390 Ls apmērā zinātniskās konferences rīkošanai. Mūsu finansējums veido mazāk kā 1% no Diabēta asociācijas gada kopējiem ienākumiem.
Latvijas Diabēta federācija
Latvijas Diabēta federācija ir pacientu organizācija, kas sniedz atbalstu pacientiem, kuri cieš no diabēta. Federācijas darbības mērķi ir palielināt sabiedrības izpratni par diabētu un ar to saistītām ikdienas problēmām, sekmēt diabēta apmācību, dodot prasmi un iespēju cilvēkiem ar diabētu saglabāt veselību, labu dzīves kvalitāti un psihoemocionālo pašsajūtu, veicināt ar diabētu saistītu jautājumu risināšanu sabiedrībā. MSD sadarbojas ar Diabēta federāciju kopš 2007. gada. 2008.gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu Diabēta federācijai ziedojuma veidā 150 Ls apmērā. Mūsu finansējums veido aptuveni 3% no Diabēta federācijas gada kopējiem ienākumiem.
Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija ''Papardes zieds''
Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija ''Papardes zieds'' darbojas, lai tiktu īstenotas katra indivīda seksuālās un reproduktīvās tiesības un katram būtu pieejami kvalitatīvi pakalpojumi, un lai izvēle tiktu izdarīta, balstoties uz kvalitatīvu informāciju. Merck Sharp & Dohme Latvija sadarbojas ar asociāciju ''Papardes zieds'' kopš 2006. gada. gada. 2008. gadā mēs sniedzām finansiālu atbalstu asociācijai ''Papardes zieds'' 2000 Ls apmērā sabiedrības izglītības programmas īstenošanai par seksuālo un reproduktīvo veselību, 300 Ls apmērā vienaudžu izglītības semināra organizēšanai, kā arī 500 Ls dzemdes kakla vēža profilakses nedēļas organizēšanai. Mūsu finansējums veido aptuveni 3 % no ''Papardes zieds'' gada kopējiem ienākumiem.

Novo Nordisk  Atbalsta saņēmējs, veids un apmērs
Nycomed  Atbalsts nav sniegts
Orion Corporation  
Pfizer  
Sanofi-Aventis http://www.sanofi-aventis.lv/l/lv/lv/layout.jsp?scat=96A77757-D5EB-451E-ADFB-5EA3C53D775A
Servier International

Latvijas Diabēta Asociācija
Ikgadējā kolektīvā biedra maksa; finansiāls atbalsts LDA rīkotajiem pasākumiem (Diabēta Dienu pasākumus, sēdes) un biedrības biedru kvalifikācijas celšanas pasākumiem (semināri, konferences).
Latvijas Diabēta Federācija
Ikgadējā kolektīvā biedra maksa; finansiāls atbalsts LDF rīkotajiem pasākumiem (Diabēta Dienu pasākumi u.c.), biedrības biedru kvalifikācijas celšanas pasākumiem (semināri, konferences); laikraksta „Saule” izdošanai (kā reklāmdevējs).

Schering-Plough Atbalsts nav sniegts