SIFFA > Aktualitātes > Pēc zāļu ražotāju asociāciju ierosinājuma Latvijā jau otro gadu tiek publiskoti dati par atbalstu veselības nozarei, 03.04.2017.
Pēc zāļu ražotāju asociāciju ierosinājuma Latvijā jau otro gadu tiek iesniegti dati par atbalstu veselības nozarei, 03.04.2017.

Lai stiprinātu atklātību starp zāļu ražotājiem un veselības aprūpes nozari, jau otro gadu farmācijas uzņēmumiem līdz 31.martam Veselības inspekcijā jāiesniedz informācija par sniegto atbalstu veselības aprūpes jomai. Prasība par šo datu publiskošanu pēc zāļu ražotāju organizāciju – Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) un Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA) iniciatīvas iekļauta Ministru kabineta noteikumos. Šai sadarbībai ir neatsverama nozīme gan veselības aprūpes jomas attīstībā, gan medicīnas darbinieku izglītošanā, ko valsts finansiāli neatbalsta.

Atklātības ideja pilnveidojas
Iesniedzot un publiskojot datus, praksē tiek nostiprināta atklātības ideja, ko pēc SIFFA un LPMA iniciatīvas valdība iekļāva Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.378 ”Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”. Tas sadarbību starp zāļu ražotājiem / farmācijas jomu un veselības aprūpes nozari padara atklātāku, ētiskāku, sabiedrībai pieejamāku. Dati, kas katru gadu martā jāpublisko atbilstoši minētajiem MK noteikumiem, ietver gan organizāciju nosaukumus un ārstu vārdus, kas saņēmušas atbalstu, gan finansējuma mērķi. Plānots, ka iesniegtā informācija Veselības inspekcijai aprīlī būs pieejama Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē (www.vi.gov.lv).

“Šo datu publiskošana ir pašu zāļu ražotāju iniciatīva, kuras mērķis ir nodrošināt informācijas pieejamību un vairot sabiedrības uzticēšanos nozarei. Zāļu ražotāji, ik gadu skaidri paziņojot par veselības aprūpes nozarei sniegto atbalstu, vēlas panākt, lai attiecības starp farmācijas nozari, ārstiem un pacientiem veidotos uz atklātuma un savstarpējas uzticēšanās pamata,” uzsver SIFFA valdes priekšsēdētaja Anda Blumberga.

Izvērtējot pērnā gada pieredzi par datu iesniegšanu Veselības inspekcijā, zāļu ražotāju asociācijas jau pagājušā gada vasarā iesniedza priekšlikumus atbildīgajām institūcijām, lai stiprinātu un paplašinātu atklātības ideju. Tā rezultātā tapuši un patlaban apstiprināšanai valdībā tiek virzīti grozījumi Ministru kabineta noteikumos.

“Ir prieks, ka Latvija, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, atklātības jomā zināmā mērā ir tikusi vistālāk, jo pašu zāļu ražotāju Atklātības kodeksa prasības daļēji ir iekļautas likumdošanas prasībās. Šī mūsu asociāciju iniciatīva ir radusi atbalstu un sabiedrība var iegūt jaunu informāciju, kāda agrāk nebija pieejama. Ceram, ka šogad mūsu piemēram pilnveidot darba ētikas standartus sekos arī citi ar veselības aprūpi saistīti uzņēmumi, piemēram, medicīnisko ierīču un uztura bagātinātāju ražotāji,” uzsver A.Blumberga.

Veicina veselības aprūpes attīstību un mediķu izglītošanu
Zāļu ražotāju un ārstu sadarbība ir svarīga, lai veicinātu veselības aprūpes jomas attīstību un Latvijas mediķu tālākizglītību – lai ārsti būtu informēti par jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un aktuālākajām ārstēšanas iespējām. Lai arī Latvijā valsts ir noteikusi ārstu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi par obligātu, taču līdzekļi šim mērķim valsts budžetā nav atvēlēti. Līdz ar to zāļu ražotāju atbalsts ārstu tālākizglītošanā ir ļoti svarīgs.

Jāuzsver, ka zāļu ražotāju un mediķu sadarbība ir ļoti svarīgs veselības aprūpes jomas progresa virzītājs visā pasaulē. Piemēram, ASV, pateicoties jaunākajiem medikamentiem, piecu gadu dzīvildze visiem pacientiem ar audzējiem visās stadijās pērn uzlabojās un sasniedza 68%. Tas ir nozīmīgs panākums, kas palīdz dzīvot ilgāk un labāk miljoniem cilvēku. Taču šis progress nebūtu iespējams bez aktīvas sadarbības starp zāļu ražotājiem un mediķiem, piemēram, pētniecībā, jaunu zāļu radīšanas procesā. “Tikai zāļu ražotāju un ārstu sadarbības rezultātā, sasaistot ārstu praktisko pieredzi un zināšanas ar jaunākajām ārstniecības metodēm, medicīnā var ienākt tas, ko pasaulē šodien gaida visvairāk – jauni ārstēšanas līdzekļi. Tie ļauj vēl veiksmīgāk uzveikt agrāk neārstējamas smagas slimības kā vēzi, diabētu, sirds asinsvadu slimības u.c., pagarināt dzīves ilgumu, dzīves kvalitāti, mazināt mirstību,” saka Anda Blumberga.

Nozares regulējums plašāks par Ministru kabineta noteikumiem
Zāļu ražotāju asociāciju biedru sadarbību ar veselības aprūpes jomu nosaka ne tikai nacionālais regulējums – Ministru kabineta noteikumi, bet arī pašas nozares iekšējais regulējums – Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas (EFPIA) Atklātības kodekss. Šī kodeksa prasības ir stingrākas un publiskojamā informācija ir plašāka, salīdzinot ar Ministru kabineta noteikumiem. Proti, jūnijā, saskaņā ar EFPIA Atklātības kodeksu, pamatā SIFFA un LPMA biedri, kā arī citi ražotāji, kuri pievienojušies Atklātības kodeksam, publicēs vēl plašākus datus par sadarbību ar veselības aprūpes organizācijām un speciālistiem, kā arī par tiem sniegto atbalstu un atlīdzību. Šie dati ietver informāciju arī, piemēram, par samaksu speciālistiem un organizācijām par lekcijām zinātniskos un izglītojošos pasākumos un to vadību; par konsultācijām; par ziedojumiem un grantiem; kā arī par ražotāju atbalstu pētniecībai un attīstībai.


Biedrība “Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija” Latvijā darbojas jau 20 gadus un apvieno 18 biedrus – pasaulē vadošos uzņēmumus, kas ražo zāles, veic pētījumus, investē medikamentu attīstībā un sadarbojas ar veselības aprūpes jomu. SIFFA ir atklāta, brīvprātīga sabiedriska organizācija, tās mērķis ir uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un efektīvu zāļu pieejamību, informēt par kvalitatīvu veselības aprūpi un sekmēt zāļu ražotāju darbību Latvijā.


Papildu informācijai:

Agnese Korbe
SIFFA izpilddirektore
siffa@siffa.lv, 29110062